Кафедра цивільного права та процесу

 За основним місцем роботи:

 

 1. Булеца Сібілла Богданівна – д.ю.н., професор, зав. кафедри;
 2. Фазикош Василь Георгійович – к.ю.н, професор;
 3. Чепис Олеся Іванівна – к.ю.н., доцент;
 4. Заборовський Віктор Вікторович – д.ю.н., доцент;
 5. Нечипорук Любов Дмитрівна – к.ю.н, доцент;
 6. Менджул Марія Василівна – к.ю.н., доцент;
 7. Феннич Василь Петрович – к.ю.н., доцент;
 8. Немеш Петро Федорович – к.ю.н., доцент, на посаді професора
 9.  Литвин Степан Йосипович – к.ю.н., доцент;
 10. Черевко Павло Павлович – к.ю.н., доцент;
 11. Сабовчик Антоніна Іванівна – к.ю.н., на посаді доцента;
 12. Олійник Роман Богданович – старший викладач;
 13. Ревуцька Ірина Емілівна – к.ю.н., старший викладач;
 14. Герич Анатолій Йосипович – старший викладач;
 15. Головацький Назарій Тарасович – старший викладач;
 16. Конч Павло Іванович – старший викладач;
 17. Паніна Юлія Сергіївна – к.ю.н., асистент.
 18. Свадеба Наталія Іванівна – асистент.

За внутрішнім сумісництвом:

 

 1. Рогач Олександр Янович –  д.ю.н., професор;
 2. Булеца Сібілла Богданівна – д.ю.н., професор;
 3. Заборовський Віктор Вікторович – д.ю.н., професор;
 4. Менджул Марія Василівна – к.ю.н., доцент;

 За зовнішнім сумісництвом:

 

 1. Чепурнов Вадим Олександрович – к.ю.н., доцент;
 2. Данюк Леся Василівна – к.ю.н., доцент;
 3. Герич Агнесса Василівна - викладач;
 4. Нечипорук Ганна Юріївна - асистент;
 5. Кляп Вікторія Іванівна – старший викладач;
 6. Рущак Іван Володимирович к.ю.н., старший викладач.

Професор Булеца С.Б. закінчила ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2001 рік, спеціальність: «Правознавство», кваліфікація  - «Юрист».

Кандидат юридичних наук 13.05.2005 р., спеціальність 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне-приватне право», диплом ДК № 031301 від 15.12.2005 р. Тема дисертації « Право фізичної особи на життя та здоров’я як об’єкт цивільно-правової регламентації: порівняльно-правовий аналіз регулювання в Україні, Угорській, Словацькій та Чеській республіках ». Доцент кафедри  цивільного права, атестат 12ДЦ № 017951 від 24.10.2007 р.

Доктор юридичних наук, 25.02.2016 р. Спеціальність 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне-приватне право». Тема дисертації: «Цивільні правовідносини, що виникають у сфері здійснення медичної діяльності: теоретичні та практичні проблеми». Диплом доктора наук ДД №005771 від 1 липня 2016 р. Атестат професора АП № 000440 від 05 липня 2018 року.

Займається  вивченням проблемних питань, які виникають при здійсненні професійних цивільних правовідносин медичної діяльності. Виступає з тезами доповідей на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. Результати дослідження викладено у фахових наукових статях та окремому розділі монографії. Взяла участь у Всесвітній міжнародній конференції з медичного права, яка відбулася в м. Тель- Авіві з 1 по 6 вересня 2018 року.

Взяла участь у виконанні колективних ґрантів, зокрема:

 1. Участь у наукових проектах «Юридичні механізми забезпечення прав ВПО в контексті захисту національної безпеки та євроінтеграції України», що фінансувався Міністерством освіти і науки України (з 1 січня 2018р. – 31.07.2018р.), та «Правовий режим публічного майна об’єднаних територіальних громад» за підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом Ф 83/48761 (серпень-листопад 2018 р.)
 2. Проект "ХІ Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини DocudaysUA" за підтримки уряду Швеції (листопад 2018 р.).
 3. Участь в угорському проекті Міністерства Юстиції Угорщини по банкрутству  (1 лютого 2018 - 31 жовтень 2018).

Керує науковою роботою студентів факультету, зокрема магістерськими та дипломними дослідженнями. Один із керівників наукового студентського гуртка кафедри цивільного права та процесу: «Актуальні проблеми цивільного, сімейного права та цивільного процесу». Керує дисертаційним дослідженням     аспірантів та здобувачів юридичного факультету Козакевич О.С., Свадеба Н.І., Ляхович С.В., Головей І.І. та наукове консультування при написанні докторської дисертації Чепис О.І.. Член спеціалізованої вченої ради К 61.051.07 діє в університеті з 4 квітня 2014 року (наказ Міністерства освіти і науки України від 04.07.2014 р. № 793), Член спеціалізованої вченої ради Д 20.149.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право згідно із наказом  МОН України від 22.12.2016 № 1604, Член редколегії наукового віснику Ужгородського національного університету «Право». Член редколегії науково-практичного журналу «Медичне право». Рецензент журналу «Journal of Forensic Science and Medicine», індексований у: DOAJ.

Професор Фазикош В.Г. закінчив,Харківський юридичний інститут, 1972 р, спеціальність: «Правознавство, кваліфікація - «Юрист». Кандидат юридичних наук, 29.10.1981 р. Диплом кандидата наук ЮР № 002183 від 26.01.1983 р., спеціальність 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне-приватне право», тема дисертації: «Розгляд судами спорів, які виникають із внутріколгоспних правовідносин», Доцент кафедри цивільного права, атестат ДЦ № 000508 від  27 .04.2000 р.

Займається дослідженням проблеми перегляду судових рішень. Виступає з тезами доповідей на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. Є одним із керівників наукового студентського гуртка кафедри цивільного права та процесу. Керує науковою роботою студентів факультету, здійснює рецензування авторефератів. Є член редакційної колегії Наукового вісника Ужгородського національного університету Серія «Право». Один із керівників наукового студентського гуртка кафедри цивільного права та процесу: «Актуальні проблеми цивільного, сімейного права та цивільного процесу».

Доцент Чепис О.І. закінчила ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2005 р. Спеціальність: «Правознавство», Кваліфікація – «Юрист».

Кандидат юридичних наук з 2010 року. Дисертацію захистила
06 липня 2010 року у спеціалізованій вченій раді К 64.700.02 Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України, номер диплома ДК № 062529 від 10.11.2010. Спеціальність 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне-приватне право», тема дисертації: «Інтереси в цивільному праві : сутність, місце та особливості захисту». Доцент кафедри цивільного права, атестат 12ДЦ № 039139 від 26 червня 2014 р.

Досліджує реформування системи інтелектуальної власності в Україні відповідно до стандартів ЄС. По темі дослідження зібрана, систематизована та опрацьована юридична література, проаналізовано законодавство окремих країн ЄС (Угорщина, Польща, Франція, Німеччина, Чехія тощо) та практика його застосування. За звітній період здійснювала підбір літератури для написання докторської дисертації, проводила рецензування авторефератів, здійснювала наукове керівництво науковою роботою студентів. Керувала науковою роботою студентів, зокрема магістерськими та дипломними дослідженнями, а також участю студентки Юски А.І. у студентській олімпіаді та конкурсі наукових робіт.

У 2013 році підвищила кваліфікацію у ВСП  «Інститут інтелектуальної власності Національного університету  «Одеська юридична академія в м.Києві» (Свідоцтво № 12СПК 871813).

У 2018 році пройшла науково-педагогічне стажування за фахом “Юридичні науки” в обсязі 3 кредитів (108 годин) в Гуманітарно-природничому університеті в Сандомирі (Республіка Польща).

Є одним із керівників наукового студентського гуртка кафедри цивільного права «Актуальні проблеми цивільного, сімейного права та цивільного процесу». Керує дисертаційним дослідженням аспірантки Гунди О.С. «Цивільно-правове регулювання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно».

Є членом Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України».

Професор Заборовський В.В. закінчив Ужгородський національний університет, 2006 р. Спеціальність: «Правознавство», кваліфікація – юрист.

Кандидат юридичних наук, 26.01.2011 р., диплом кандидата наук ДК № 064713 від 26 січня 2011 р. Спеціальність 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне-приватне право», тема дисертації: «Правова природа акцій та процедура їх конвертації за законодавством України та Російської Федерації». Доцент кафедри цивільного права, атестат 12ДЦ № 038673 від 16 травня 2014 р.

16 квітня 2018 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.05 Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистив дисертацію на тему «Правовий статус адвоката в умовах становлення громадянського суспільства та правової держави в Україні» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук по спеціальності 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура».

Є одним із керівників наукового студентського гуртка на кафедрі цивільного права та процесу.

Керує в УжНУ підготовкою 2 аспірантів та 1 докторанта.

Один із керівників наукового студентського гуртка кафедри цивільного права та процесу: «Актуальні проблеми цивільного, сімейного права та цивільного процесу».

Стаж педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації складає 12 років, всі в ДВНЗ «УжНУ». З 01.09.2018 р. по теперішній час – професор кафедри цивільного права та процесу ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Має 230 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 101 працю у фахових наукових виданнях, 44 публікації у виданнях, що входять до наукометричних баз. Є автором та співавтором 4 монографій, 6 підручників, 3 з яких з грифом МОН України, 1 науково-практичного коментаря.


Доцент Нечипорук Л.Д. закінчила Саратовський юридичний інститут, 1977 р. Спеціальність: «Правознавство», Кваліфікація – юрист.

Кандидат юридичних наук,  10.02.2010 р. Диплом кандидата наук ДК № 056 255 від 10 лютого 2010 р. Спеціальність: 12.00.06-земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право, Тема дисертації: «Еколого –правове регулювання раціонального використання об’єктів тваринного світу», Доцент кафедри цивільного права, атестат 12ДЦ № 039766 від 23 вересня 2014 р..

Займається вивченням охоронних правовідносин у сфері екологічного права. Один із керівників наукового студентського гуртка кафедри цивільного права «Актуальні проблеми трудового права».  Керує науковою роботою студентів факультету. Член Президії профкому викладачів і співробітників УжНУ. Голова профкому юридичного факультету.

Доцент Менджул М.В., закінчила у 2006 р. магістратуру Закарпатського державного університету по спеціальності “правознавство”. У 2007 р. закінчила навчання у Закарпатському державному університеті по спеціальності “облік і аудит”, кваліфікація економіст.

Захистила кандидатську дисертацію по спеціальності 12.00.03 («цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»), тема: “Громадські організації як суб’єкти цивільного права” (диплом кандидата юридичних наук ДК № 000703 від 10.11. 2011 р.). Доцент кафедри міжнародного приватного права, правосуддя та адвокатури (атестат 12ДЦ № 038677 від 16 травня 2014 року).

Займається дослідженням принципів сімейного права в умовах євроінтеграційної політики України, проблемами в сфері захисту трудових прав. Проводить порівняльний аналіз законодавства України та країн Європейського союзу, практики його застосування щодо проблем правового регулювання сімейних відносин, дії принципів сімейного права.

Є автором монографії «Цивільно-правовий статус громадських організацій» та співавтором 6 колективних монографій («Development  and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of Poland and prospects of Ukraine», «Захист прав внутрішньо переміщених осіб», «Механізм забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб: національний та міжнародний аспекти», «Конституційний та міжнародний правовий механізм передачі частини суверенних повноважень держави національним інститутам», «Публічне урядування, права людини і демократія: регіональний зріз євроінтеграції», «Упровадження децентралізації публічної влади в Україні: національний і міжнародний аспекти». Є автором 34 статей у фахових виданнях, 53 тез доповідей на конференціях, співавтором 14 підручників та навчальних посібників, 32 навчально-методичних посібників. Керує дисертаційним дослідженням аспірантів юридичного факультету.

Доцент Феннич В.П. закінчив Ужгородський державний університет  1999 року, отримавши диплом з відзнакою за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація «Юрист». З 1999 по 2000 рік працював на посаді помічника голови Іршавського районного суду. В 2000 році пішов на роботу викладачем юридичного факультету Ужгородського державного інституту інформатики, економіки та права, на базі якого в 2004 році був створений Закарпатський державний університет (ЗакДУ). У зв'язку з приєднанням ЗакДУ до Ужгородського національного університету (УжНУ), в лютому 2013 року почав працювати на юридичному факультеті УжНУ. Займається юридичною практикою.

В жовтні 2009 року Феннич В.П. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Доказові презумпції в цивільному судочинстві» (науковий керівник проф. Білоусов Ю.В., м. Хмельницький) в Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України (м. Київ).  В лютому 2010 р. отримав підтвердження захисту дисертації: диплом ДК № 057346 спеціальність 12.00.03 – «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». Через два роки Феннич В.П. отримує вчене звання доцент кафедри цивільно-правових дисциплін ЗакДУ (атестат 12 ДЦ № 030994).

Проводить дослідження теоретичних і практичних проблем цивільного процесу України та зарубіжних країн (принципів та аксіом судочинства, судових доказів та доказування, окремих видів проваджень). Результати дослідження оформляє у вигляді наукових статей і тез конференцій (більше 30 публікацій), у тому числі за кордоном. Самостійно розроблений та виданий 2-х томний курс лекцій з цивільного процесу. Є співавтором підручника та посібника з цивільного процесу, науково-практичного коментаря Цивільного процесуального кодексу України та декількох монографій по цивільному судочинстві. Проводить рецензування авторефератів, здійснює наукове керівництво студентськими роботами та студентською практикою. Працює над докторською дисертацією.

Доцент Немеш П.Ф. закінчив Харківський юридичний інститут ім. Ф.Є Дзержинського,  1978 р. Спеціальність: “Правознавство” Кваліфікація: юрист.

Кандидат юридичних наук, 10.03.2010 р. Диплом ДК № 058131.  Спеціальність 12.00.03. – «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; приватне право». Тема дисертації: “Правова охорона торговельних марок в Україні”. Доцент кафедри теорії та історії держави і права, конституційного та адміністративного права  атестат 12 ДЦ 025669 від 01.07.2011 р.. Заслужений юрист України.

Займається вивченням охорони торгівельних марок в Україні та країнах ЄС. Досліджує вітчизняне законодавство та законодавство окремих країн ЄС (Польща, Франція, Словаччина, Німеччина тощо), практика його застосування. На підставі проведеної роботи опубліковані та підготовлені до публікації результати наукових досліджень у фахових виданнях України, в яких здійснюється теоретичне опрацювання теми дослідження та формулюються пропозиції по зміні вітчизняного законодавства України. Керує науковою роботою студентів факультету.

Рогач Олександр Янович

Народився 17 серпня 1977 року, у 1999 році закінчив юридичний факультет Ужгородського державного університету і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію «Юрист».

З 2000 по 2003 рік навчалася в аспірантурі Ужгородського національного університету. У 2003 році в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка захистив кандидатську дисертацію на тему: «Кодифікаційні акти в системі законодавства України» (Диплом серії ДК № 020972) за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень; 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. У 2005 році присвоєне вчене звання доцента кафедри конституційного права та порівняльного правознавства (Атестат серії 02 ДЦ № 011131). У 2011 році в спеціалізованій вченій раді Київського національного університету ім. Т. Шевченка захистив докторську дисертацію на тему : «Зловживання правом: теоретико-правове дослідження» за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень (Диплом серії ДД № 000608). У 2015 році присвоєне вчене звання  професора кафедри міжнародного приватного права, правосуддя та адвокатури (Атестат серії 12 ПР № 011022).

Автор монографії «Зловживання правом: теоретико-правове дослідження», співавтор 4 монографій, автор більше 80 публікацій з проблем теорії держави і права, конституційного та муніципального права, цивільного права та процесу, в тому числі навчальних підручників з «Цивільного права України», «Муніципального права України», «Конституційного права України», «Порівняльного правознавства» та ін.

Член спеціалізованої вченої ради Д 61.051.07 в ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Член науково-консультативної ради 
при Верховному Суді. Член секції «Право» Наукової ради МОН України. Відповідальний секретар наукових фахових журналів : Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»,  Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право», «Конституційно-правові академічні студії», «VISEGRAD JOURNAL ON HUMAN RIGHTS».  

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми цивільного права та процесу; проблеми теорії держави і права, адміністративного права та процесу, конституційного та муніципального права, застосування практики Європейського суду з прав людини.

Доцент Литвин С.Й. закінчив Національну юридичну академію України імені рослава Мудрого, 2003 р. Спеціальність: «Правознавство», кваліфікація – юрист.

Кандидат юридичних наук.  Дисертацію захистив 23 листопада 2012 року у спеціалізованій вченій раді Д 64.700.02 Харківського національного університету внутрішніх справ,  номер диплома ДК № 013965 від 31 травня 2013 р. Спеціальність 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне-приватне право», тема дисертації: «Правовий режим компіляції даних (бази даних) як об’єкта цивільного права». Доцент кафедри міжнародного приватного права, правосуддя та адвокатури, атестат 12ДЦ № 044656 від 15 грудня 2015 р.

Керує в УжНУ підготовкою 3 аспірантів.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ–ІV рівня акредитації - 13 років 7 місяців, в т.ч. у даному вищому навчальному закладі 5 років 6 місяців.

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ – ІV рівня акредитації:

З 01.09.2003 р. по 20.12.2004 р. − асистент кафедри цивільного права та цивільного процесу Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права.

З 20.12.2004 р. по 31.08.2005 р. − асистент кафедри цивільного права та цивільного процесу Закарпатського державного університету, переведений на посаду у зв’язку з реорганізацією Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права шляхом приєднання до Закарпатського державного університету.

З 15.05.2007 р. по 11.02.2008 р. − асистент кафедри цивільно-правових дисциплін Закарпатського державного університету.

З 11.02.2008 р. по 11.11.2008 р. - викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Закарпатського державного університету.

З 11.11.2008 р. по 15.03.2012 р. - викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Закарпатського державного університету за сумісництвом на 0,5 частину ставки.

З 15.03.2012 р. по 02.01.2013 р. – старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Закарпатського державного університету за сумісництвом на 0,5 частину ставки.

З 02.01.2013 р. по 30.06.2013 р. – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Закарпатського державного університету.

З 01.07.2013 р. по 01.01.2017  – доцент кафедри міжнародного приватного права, правосуддя та адвокатури Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», переведений на посаду у зв’язку з реорганізацією Закарпатського державного університету шляхом приєднання до Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет».

З 01.01.2017 р. по теперішній час – доцент кафедри цивільного права та цивільного процесу Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет».

Має 28 публікації, є співавтором 1 монографії та 2 науково-практичних коментарів.

Доцент Черевко П.П. закінчив, Ужгородський національний університет,  2003 р. Спеціальність: “Правознавство ” Кваліфікація: юрист.

Кандидат юридичних наук,  27.05.2009 р., Диплом кандидата  ДК № 051609. Спеціальність 12.00.03 – «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». Тема дисертації: “Створення юридичних осіб приватного права. Доцент кафедри міжнародного приватного права, правосуддя та адвокатури, диплом 12 ДЦ 042780 від 30.06. 2015 р.

Займається вивченням проблем створення юридичних осіб приватного права.

 

Старший викладач Олійник Роман Богданович.

Освіта: Ужгородський національний університет, 2005 р., спеціальність: правознавство, кваліфікація: юрист; Тернопільський національний економічний університет, 2008 рік, спеціальність: «Інтелектуальна власність», кваліфікація: магістр з інтелектуальної власності. З 2012 року адвокат.

Займається вивченням проблем авторського договору за законодавством Чехії, Словаччини, Угорщини та України. Здійснює наукове керівництво студентськими роботами. Один із керівників наукового студентського гуртка кафедри цивільного права «Актуальні проблеми цивільного, сімейного права та цивільного процесу». Постійно бере участь у судових дебатах із студентами, виступає з роз’ясненнями по проблемним питанням законодавства на телебаченні.

Доцент Ревуцька І.Е. закінчила Ужгородський національний університет, 2010 р. Спеціальність: “Правознавство ”, Кваліфікація - «Юрист».  

Займається проблемними питаннями правових підстав створення сім’ї, правового статусу жінки за законодавством України. Захищено дисертаційне дослідження ( 1 березня 2018 р., спец 12.00.03 тема «Правові підстави створення сім’ї за законодавством України та країн-членів ЄС: порівняльно-правова характеристика») на здобуття вченого ступеня кандидата наук, опубліковано три статті, включених до міжнародних наукометричних баз даних, чотири статті у фахових виданнях, три  тези доповідей на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. Опубліковано навчальний посібник. Є одним із керівників наукового студентського гуртка на кафедрі цивільного права, керує науковою роботою студентів факультету.

 

Доцент Данюк Л.В. закінчила Ужгородський національний університет, 2000 р. Спеціальність: «Правознавство», кваліфікація – юрист. З   01 вересня 2001 року по теперішній час працює приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу.

Кандидат юридичних наук, 17.02.2012 р., диплом кандидата наук ДК № 004478 від 17 лютого 2012 р. Спеціальність 12.00.07 «адміністративне право і  процес; фінансове право; інформаційне право», тема дисертації: «Управління нотаріатом в Україні». Доцент кафедри цивільного права та процесу ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Стаж педагогічної роботи ІІІ-ІV рівня акредитації за сумісництвом складає 6 років, всі в ДВНЗ «УжНУ». З 01.09.2012 р. по теперішній час – доцент кафедри цивільного права та процесу ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Має 10 публікацій у фахових наукових виданнях. Є автором 1 монографіі. Учасник наукових конференцій.

Доцент Паніна Ю.С., закінчила Ужгородський національний університет, 2014 р.  Спеціальність: “Правознавство ” Кваліфікація: юрист.

Кандидат юридичних наук, 01.02.2018 р. Диплом кандидата  ДК № 045785 від 1 лютого 2018 р. Спеціальність: 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». Тема дисертації: «Правове регулювання договору франчайзингу в Європейському Союзі та Україні».

 Досліджує проблеми правового регулювання договору франчайзингу в праві ЄС та в Україні, було розроблено власну класифікацію договорів франчайзингу, на основі європейського досвіду визначено основні шляхи подолання прогалин і колізій у системі правового регулювання відносин франчайзингу в українському законодавстві. Проводить аналіз Європейського судочинства у сфері захисту прав людини, зокрема практики Європейського суду з прав людини, було визначено основні тенденції у сфері порушення прав людини з боку держави Україна та її органів влади, узагальнено, в яких напрямках повинні проводитись законотворчі та інституційні зміни з метою покращення стану захищеності прав людини в Україні. 

Взяла участь у виконанні колективних ґрантів, зокрема:

 • «Юридичні механізми забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб в контексті захисту національної безпеки та євроінтеграції України» (бюджетне фінансування)

Узагальнено та систематизовано права та обов’язки внутрішньо переміщених осіб, здійснено їх теоретичну класифікацію, визначено основні проблеми правового забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб на міжнародному рівні. На основі дослідження стандартів Ради Європи та законодавства Хорватії у сфері забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб зроблено висновок, що українське законодавство має своїм недоліком відносно декларативний характер закріплених прав, оскільки Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» не закріплює правового механізму наданих та нібито гарантованих внутрішньо переміщеним особам прав. Тож науково доведено, що існуюче українське законодавство потребує подальшого удосконалення.

Керує науковою роботою студентів факультету.

Кляп В.І.  - старший викладач кафедри цивільного права та процесу за сумісництвом.

Освіта: Ужгородський національний університет, 2002 р., спеціальність: правознавство, кваліфікація: юрист.

З 2002 р. по 2012 р. працювала на посаді провідного юрисконсульта юридичного відділу ДВНЗ «УжНУ» та згодом на посаді начальника юридичного відділу ДВНЗ «УжНУ», з 2012 р. по теперішній час – на посаді заступника начальника відділу кадрів ДВНЗ «УжНУ».

Стаж науково-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації складає 12 років, з них в ДВНЗ «УжНУ» - 12 років.

Проходила наукове стажування в Університеті Я.А. Коменського в м. Братислава та в Університеті Данубіус в м. Сладковічово.

Має 5 наукових та навчально-методичних праць. Учасник наукових конференцій.

 

Герич Анатолій Йосипович, 24.02.1981 р.н.(уродженець м.Берегово)

Закінчив у 2003 році Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (м.Харків). З березня 2017 року, окрім викладацької діяльності, займаюсь приватною адвокатською діяльністю. Велику увагу приділяю захисту прав та інтересів національних меншин на території як  Закарпатської області, так і Угорської Республіки.  

 

 

Свадеба Наталія Іванівна – асистент  кафедри цивільного права та процесу Закінчила Київський університет права у 2014 р.,  спеціальність «Правознавство», кваліфікація – юрист.

 Працює над дисертаційним дослідженням на здобуття вченого ступеня кандидата наук,  здійснює наукове керівництво студентськими роботами. Опубліковано один навчальний посібник у співавторстві, 3 тези доповіді на міжнародних науково-практичних конференціях.  

Наукові інтереси: право на життя, особисте життя фізичних осіб.

Забезпечує викладання дисциплін: «Сімейне право»,  «Соціально-правове забезпечення системи корекційної освіти», «Порівняльне трудове і соціальне право».

 

 

 Перегинець Оксана Михайлівна – старший лаборант кафедри цивільного права та процесу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Манзюк Іванна Іванівна - старший лаборант кафедри

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за інформацію: завідувач кафедри Булеца Сібілла Богданівна
Дата оновлення сторінки: 25.02.2019