Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права

Кафедра є структурним підрозділом юридичного факультету та забезпечує наукові дослідження і якісну підготовку фахівців у сфері адміністративного, фінансового та інформаційного права. Створення кафедри зумовлене попитом на висококваліфікованих фахівців у відповідній галузі, що вкрай необхідні на сучасному етапі державного будівництва в Україні.

З часу створення кафедри її  очолювали д.ю.н., доцент Я.В. Лазур, к.ю.н., доц. Трачук П.А., котрі доклали значних зусиль для її становлення та розвитку. На даний час завідувачем кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права є д.ю.н., доц. Т.О. Карабін.

На даний час наукова та викладацька робота на кафедрі забезпечується основними працівниками кафедри,  до яких входять 4 доктори наук, 12 кандидатів наук, 4 старших викладачів, 2 викладача, а також сумісниками  - фахівцями у різних напрямках практичної діяльності.

Основним завданням кафедри є забезпечення якісної підготовки фахівців з адміністративного, фінансового та інформаційного права на основі посилення уваги до фундаментальної і спеціальної підготовки для майбутньої діяльності у науковій і прикладній сферах.

Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права забезпечує викладання наступних дисциплін: «Адміністративне право», «Адміністративне судочинство», «Порівняльне адміністративне право», «Актуальні проблеми адміністративного права України та ЄС», «Правове регулювання державного управління», «Правове забезпечення державного регулювання», «Конституційне право зарубіжних країн», «Конституційно-процесуальне право», «Європейський конституціоналізм», «Муніципальне право», «Фінансове право», «Податкове право», «Банківське право», «Інформаційне право», «Медичне право» та інші дисципліни.

Підготовку високоякісних фахівців забезпечує також аспірантура та докторантура зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право, інформаційне право», що успішно функціонує на кафедрі.

Відповідальний за інформацію: В.о. завідувача кафедри Карабін Тетяна Олександрівна
Дата оновлення сторінки: 05.09.2018