Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права

Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права є структурним підрозділом юридичного факультету Ужгородського національного університету. Головним завданням кафедри є забезпечення високоякісної підготовки спеціалістів у галузях адміністративного, фінансового та інформаційного права для можливості їх подальшої успішної діяльності як у науковій, так і у прикладній сферах.

На даний час кафедра забезпечує викладання на бакалаврських та магістерських програмах спеціальностей «Право», «Міжнародне право» та «Правоохоронна діяльність» таких основних предметів та спеціальних курсів, як адміністративне право, порівняльне адміністративне право, адміністративна юстиція, податкове право, інформаційне право, банківське право, медичне право, муніципальне право, державно-конфесійне право, державна служба, адміністративне судочинство та ін. Кафедра також забезпечує навчальну складову освітньо-наукової програми «Право» на освітньому рівні доктор філософії, зокрема,  у рамках таких дисциплін як «Презентація та управління науковими проектами, «Система органів публічної адміністрації», «Конституційне судочинство в країнах Східної Європи» та інші. 

Зміст курсів зорієнтований на формування системи теоретичних знань та практичних навичок у студентів щодо надання правової допомоги у сфері функціонування публічної адміністрації, реалізації функцій та повноважень владних суб’єктів, захисту прав людини та громадянина у сфері публічного адміністрування, а також здійснення адміністративних процедур. 

Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права продовжує свій розвиток та створює нові курси задля задоволення потреб майбутніх фахівців у галузі права.

 

Відповідальний за інформацію: завідувач кафедри Карабін Тетяна Олександрівна
Дата оновлення сторінки:19.10.2022