Напрями запобігання та протидії корупції у ДВНЗ "УжНУ"

 

ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ДВНЗ «УЖНУ» ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 

Наявність корупції у практиці функціонування вітчизняної вищої школи ставить під сумнів фундаментальні основи її покликання, безпосередньо загрожує виконанню нею своїх обов’язків як перед особою, так і перед суспільством.

Для подолання цього явища необхідним є об’єднання зусиль керівників вищих навчальних закладів, науковців, громадських організацій, представників відповідних державних органів, які разом здатні поставити нездоланні бар’єри перед поширенням корупції у сфері освіти.

Запобігання та протидія будь-яким проявам корупції в ДВНЗ «УжНУ» є принциповою позицією адміністрації університету.Особливим напрямком у цій діяльності є контрольні антикорупційні заходи, що застосовуються під час вступної кампанії УжНУ, здійснюються різними суб’єктами та на різних рівнях, зокрема:

1. На загальнодержавному рівні. Для забезпечення належного контролю за проведенням вступної кампанії 2014 року у вищих навчальних закладах, консультування громадян з питань вступу до ВНЗ та оперативного реагування на можливі факти порушення законодавства Міністерством освіти і науки України організовано роботу гарячої лінії "Вступна кампанія у вищих навчальних закладах" - (044) 481-32-15, на яку можуть звертатися абітурієнти, які розраховують на вирішення проблемних питань з боку міністерства.

2. На університетському рівні. З метою запобігання і протидії корупції в ДВНЗ «УжНУ», спрощення системи комунікації між абітурієнтами, студентами та ректоратом УжНУ створено електронну скриньку довіри stop.korupcii@uzhnu.edu.ua

Доступ до наданої інформації про факти корупції під час вступної кампанії університету матимуть лише ректор і проректори УжНУ. Гарантується конфіденційність звернень і нерозголошення прізвищ осіб, які надають інформацію.

Окрім того, Приймальною комісією ДВНЗ «УжНУ» організовано прийом громадян та юридичне консультування з питань вступу до університету за адресою:м.Ужгород, вул. Університетська 14 – за місцем прийому документів.Для отримання вичерпної інформації щодо вступної кампанії можна звертатися за тел. (0312) 64-30-84 або на електронну скриньку official@uzhnu.edu.ua

3. На громадському рівні (громадянський контроль), який передбачає спостереження за перебігом кампанії з боку ЗМІ, громадських організацій та студентських об’єднань, зокрема, згідно із пунтом 19.1 Правил прийому до Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» у 2014 році (зі змінами) на засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (ЗМІ) у кількості не більше двох осіб від одного засобу. Акредитація відбувається не пізніше 01 липня шляхом подання письмової заяви на ім’я голови Приймальної комісії.

Згідно із пунктом 19.2 вказаних Правил прийому громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання Приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

4. На рівні абітурієнтів та їх батьків. Серед заходів, які були впроваджені в межах існуючої вступної кампанії, належна увага акцентована на активізацію протидії корупції самих абітурієнтів та батьківчерездоведення до їх вiдома прав та механiзмiв, за допомогою яких вони можуть захищатися вiд корупції. У цьому відношенні абітурієнти та їх батьки мають бути належним чином поінформовані щодо правил та умов вступу до вишу, пільг, якими можна скористатися, уважно і наполегливо стежити за роботою приймальної комісії, дізнатися, куди дзвонити, до кого звертатися в разі виникнення непорозумінь, стежити за новинами під час вступу, декілька разів і з різних джерел перевіряти інформацію, яка видається сумнівною. Інформація щодо перебігу вступної кампанії щоденно оновлюється на сайті університету  та в системі «Конкурс».

І, наприкінці, слід зазначити, що проблема корупції в системі освіти повинна і може вирішуватися, а те, наскільки ефективно це буде зроблено – залежить тільки від нас самих.