Кафедра фізико-математичних дисциплін

Кафедра фізико-математичних дисциплін створена у 2008 році як одна із складових гуманітарно-природничого факультету з угорською мовою навчання. Внаслідок реорганізації факультету в 2017 році кафедра стала частиною Українсько-угорського навчально-наукового інституту. Першим завідувачем кафедри був доцент Шпеник Олександр Оттович, а з 2017.р. зав. кафедрою є доктор фізико-математичних наук Мікла Віктор Іванович. Професорсько-викладацький склад кафедри нараховує 2 професорів, 5 доцентів, 4 старших викладачів. Кафедра заб. найсучаснішим обладнанням. В 2016. р. було оновлено обладнання у 2 комп'ютерних класах. Внаслідок цього крім сучасних ПК з'явилися 3Д-принтер, 3Д-сканер, кольоровий принтер для широкоформатного друку, проектора.

 

 

Сучасне лабораторне обладнання дає змогу проводити фізичні експерименти та навчання на високому науковому, навчальному та методичному рівні. На початку 2017 р. у фізичну лабораторію був придбаний спектрофотофлюрометр, що дає можливість проводити дослідження як для студентів, так і для викладачів на високому рівні. Крім цього, починаючи з 3 курсу студенти проводять свої наукові дослідження на фізичному факультеті УжНУ та Інституті електронної фізики НАН України. Маючи угоди із Дебреценським університетом та Будапештським Інженерним університетом, є можливість стажування в цих університетах із відповідних спеціальностей.

 Завідувач кафедри доктор фізико-математичних наук, професор Мікла Віктор Іванович

 

Відповідальний за інформацію: Мікла Віктор Іванович
Дата оновлення: 24.06.2017