Кафедра фізико-математичних дисциплін

 1. Механіка;
 2. Молекулярна фізика і термодинаміка;
 3. Фізичний практикум;
 4. Математичний аналіз;
 5. Аналітична геометрія і вища алгебра;
 6. Програмування і мат. моделювання;
 7. Креслення та комп’ютерна графіка;
 8. Безпека життєдіяльності;
 9. Електрика і магнетизм;
 10. Оптика;
 11. Основи векторного і тензорного аналізу;
 12. Теорія ймовірностей і мат. статистика;
 13. Теоретична механіка;
 14. Атомна фізика;
 15. Фізика ядра та елемент. частинок;
 16. Методи математичної фізики;
 17. Теоретична механіка;
 18. Електродинамика і теорія поля;
 19. Квантова механіка;
 20. Основи радіоелектроніки;
 21. Техніка фізичного експерименту;
 22. Основи радіаційної фізики та дозиметрії;
 23. Термодинаміка і статистична фізика;
 24. Історія і методологія фізики;
 25. Методика викладання фізики;
 26. Розв’язування задач підвищеної складності;
 27. Дискретна математика;
 28. Інформатика і програмування;
 29. Алгебра і теорія чисел;
 30. Лінійна алгебра;
 31. Вибрані розділи елементарної математики;
 32. Комплексний аналіз;
 33. Функціональний аналіз;
 34. Методика викладання математики;
 35. Теорія ймовірності і математична статистика;
 36. Теоретична механіка;
 37. Технічні засоби навчання;
 38. Варіаційне числення і методи оптимізації;
 39. Методика викладання інформатики і обчислювальної техніки;
 40. Бази даних та інформаційні системи.

Відповідальний за інформацію: Мікла Віктор Іванович
Дата оновлення: 26.01.2021