Кафедра фізико-математичних дисциплін

 

УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 

№ з\п

                        

Прізвище, ім’я,

по батькові

Посада

Науковий

ступінь,

вчене звання

1.

 

Гече Федір Елемирович

 

fedir.geche

@uzhnu.edu.ua

Професор

Доктор  технічних 

наук, 

професор

2.

 

Імре Юлій Юлійович

 

yuliy.imre

@uzhnu.edu.ua

Старший
викладач

 

3.

 

Кенгерц Степан Степанович

 

stepan.kenherts

@uzhnu.edu.ua

Старший
викладач

 

4.

 

Мікла Віктор Іванович

 

viktor.mikla

@uzhnu.edu.ua

Завідувач

кафедри, професор

Доктор  фізико-математичних 

наук, 
старший

науковий

співробітник

5.

 

Молнар Шандор Берталонович

 

shandor.molnar

@uzhnu.edu.ua

Доцент

Кандидат  фізико-математичних  наук

6.

 

Неце Андрій Емерихович

 

netse.andrii

@uzhnu.edu.ua

Асистент

 

7.

 

Петкі  Катерина  Петрівна

 

kateryna.petki

@uzhnu.edu.ua

Старший
викладач

 

8.

 

Рубіш Василь Васильович

 

vasyl.rubish

@uzhnu.edu.ua

Доцент

Кандидат  фізико-математичних  наук

9.

 

Тегза Антоніна Михайлівна

 

antonina.tegza

@uzhnu.edu.ua

 

 

Доцент

Кандидат  фізико-математичних 

наук, 

доцент

10.

 

Трошкі Віктор Бейлович

 

viktor.troshki

@uzhnu.edu.ua

 

 

Доцент

Кандидат  фізико-математичних  наук

11.

 

Трошкі Наталія Василівна

 

nataliia.troshki

@uzhnu.edu.ua

Доцент

Кандидат  фізико-математичних  наук

12.

 

Туровці-Шютев  Йолана  Меньгертівна

 

yolana.turoci

@uzhnu.edu.ua

Старший викладач

 

13.

 

Шафраньош Мирослав Іванович

 

miroslav.shafranyosh

@uzhnu.edu.ua

Доцент

Кандидат  фізико-математичних  наук, 

доцент

14.

 

Шпеник Олександр Оттович

 

oleksandr.shpenyk

@uzhnu.edu.ua

Доцент

Кандидат  фізико-математичних  наук, 

доцент

15.

 

 

Ладані Жолт Юрійович

 

zsolt.ladanyi

@uzhnu.edu.ua

 

Інженер

 

16.

 

Вереш Єва Степанівна

 

yeva.veresh1

@uzhnu.edu.ua

Провідний фахівець

кафедри

 

 

 

 

 

Відповідальний за інформацію: Мікла Віктор Іванович
Дата оновлення: 16.09.2022