Кафедра фізико-математичних дисциплін

 1. Мікла Віктор Іванович, завідувач кафедри, доктор фізико-математичних наук,  ст. н. с., професор viktor.mikla@uzhnu.edu.ua
 2. Гече Федір Елемирович, доктор технічних наук, професорfedir.geche@uzhnu.edu.ua
 3. Імре Юлій Юлійович, старший викладачyuliy.imre@uzhnu.edu.ua
 4. Кенгерц Степан Степанович, старший викладачStepan.Kenherts@uzhnu.edu.ua
 5. Молнар Шандор Берталонович, кандидат фізико-математичних наук, доцентshandor.molnar@uzhnu.edu.ua
 6. Петкі Катерина Василівна, старший викладачkateryna.petki@uzhnu.edu.ua
 7. Рубіш Василь Васильович, кандидат фізико-математичних наук, доцентvasyl.rubish@uzhnu.edu.ua
 8. Трошкі Віктор Бейлович, кандидат фізико-математичних наук, доцентviktor.troshki@uzhnu.edu.ua
 9. Трошкі Наталія Василівна, кандидат фізико-математичних наук, старший викладачnataliia.troshki@uzhnu.edu.ua
 10. Туровці Йолана Меньгертівна, старший викладачyolana.turoci@uzhnu.edu.ua
 11. Шафраньош Мирослав Іванович, кандидат фізико-математичних наук, доцентmiroslav.shafranyosh@uzhnu.edu.ua
 12. Шпеник Олександр Оттович, кандидат фізико-математичних наук, доцентoleksandr.shpenyk@uzhnu.edu.ua
 13. Вереш Єва Степанівна, старший лаборант

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за інформацію: Мікла Віктор Іванович
Дата оновлення: 27.02.2019