Кафедра фізико-математичних дисциплін

 

УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

 

КАФЕДРА ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 

№ з\п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Науковий ступінь, 

вчене звання

Електронна пошта в домені uzhnu.edu.ua

 1

Мікла Віктор Іванович

Завідувач кафедри, професор

Доктор  фізико-математичних  наук,  
старший науковий співробітник

viktor.mikla@uzhnu.edu.ua

 2

Гече Федір Елемирович

Професор

Доктор  технічних  наук,  професор

fedir.geche@uzhnu.edu.ua

 3

Імре Юлій Юлійович

Старший 
викладач

 

yuliy.imre@uzhnu.edu.ua

 4

Кенгерц Степан Степанович

Старший 
викладач

 

Stepan.Kenherts@uzhnu.edu.ua

 5

Молнар Шандор Берталонович

Доцент

Кандидат  фізико-математичних  наук

shandor.molnar@uzhnu.edu.ua

 6

Мулеса Оксана Юріївна

Доцент

Кандидат  технічних  наук,  доцент

oksana.mulesa@uzhnu.edu.ua

 7

Петкі Катерина Василівна

Старший 
викладач

 

kateryna.petki@uzhnu.edu.ua

 8

Рубіш Василь Васильович

Доцент

Кандидат  фізико-математичних  наук

vasyl.rubish@uzhnu.edu.ua

 9

Тегза Антоніна Михайлівна

Доцент

Кандидат  фізико-математичних  наук,  доцент

antonina.tegza@uzhnu.edu.ua

 10

Трошкі Віктор Бейлович

Доцент

Кандидат  фізико-математичних  наук

viktor.troshki@uzhnu.edu.ua

 11

Трошкі Наталія Василівна

Доцент

Кандидат  фізико-математичних  наук

nataliia.troshki@uzhnu.edu.ua

 12

Туровці Йолана Меньгертівна

Старший викладач

 

yolana.turoci@uzhnu.edu.ua

 13

Шафраньош Мирослав Іванович

Доцент

Кандидат  фізико-математичних  наук,  доцент

miroslav.shafranyosh@uzhnu.edu.ua

 14

Шпеник Олександр Оттович

Доцент

Кандидат  фізико-математичних  наук,  доцент

oleksandr.shpenyk@uzhnu.edu.ua

 15

Штейфан Алексина Ярославівна

Асистент

Кандидат  фізико-математичних  наук

aleksyna.shteifan@uzhnu.edu.ua

 16

Вереш Єва Степанівна

Старший лаборант

 

yeva.veresh1@uzhnu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за інформацію: Мікла Віктор Іванович
Дата оновлення: 26.01.2021