Конкурси, гранти

Міжнародний проєкт

«Мережа інновацій та знань про короткі ланцюжки постачання» в рамках програми «Горизонт 2020»

Грантова угода Н2020-EU (ID-73112)

«Посилення провідних європейських науково-дослідних інфраструктур» програми «Горизонт 2020»

 

 Міжнародний українсько-словацький договір

 «Релаксаційні і фотоіндуковані ефекти в халькогенідних стеклах системи Ge-As-S(Se)»

 

   Міжнародний українсько-литовський договір

«Нові мультифероїки та суперіонні провідники для акустоелектроніки та твердотільної іоніки» 

   Міжнародний українсько-білоруський договір

«Дослідження фоторефрактивних характеристик кристала Sn2P2S6 для використання в динамічній інтерферометрії»

   Міжнародний українсько-польський договір

«Еволюція термоелектричних властивостей матеріалів на основі TlBX2 при просторових обмеженнях та легуванні»

   Міжнародний українсько-французький договір

«Халькогенідні нелінійні кристали для керування формою та поширенням імпульсів лазерного випромінювання»

 

   Грантова угода з Шанхайською астрономічною обсерваторією (Китай)

«Розробка методики визначення орієнтації космічних об'єктів на основі комплексних спостережень»

   Міжнародний українсько-білоруський договір

«Розробка і дослідження газочутливих матеріалів на основі напівпровідників оксидів для застосування в якості сенсорів аналізу повітря, що видихається людиною, для систем медичної діагностики»