Міжнародний українсько-словацький договір «Релаксаційні і фотоіндуковані ефекти в халькогенідних стеклах системи Ge-As-S(Se)»

Міжнародний українсько-словацький договір

«Релаксаційні і фотоіндуковані ефекти в халькогенідних стеклах системи Ge-As-S(Se)»

(науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. В.М. Різак)

Термін виконання:  серпень 2016 р. – грудень 2016 р.

Мета: встановлення загальних закономірностей концентраційних змін параметрів процесів структурної релаксації в об'ємних некристалічних матеріалах GexAsyS(Se)100-x-y і тонких плівках на їх основі.

Результат: досліджено загальні закономірності концентраційних змін параметрів процесів структурної релаксації в тонких плівках GexAsyS(Se)100-x-y; встановлено мікроскопічні механізми релаксаційних і фотоіндукованих ефектів у тонких плівках GexAsyS(Se)100-x-y; вивчено загальні закономірності зміни механічних параметрів халькогенідних плівок системи Ge-As-S(Se) під впливом лазерного опромінення.