Відділ кадрів

09.01.2021

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (IV рівень акредитації) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

● деканів факультетів:

- біологічного;

- інформаційних технологій;

- стоматологічного;

- туризму та міжнародних комунікацій;

- математики та цифрових технологій;

● завідувачів кафедр:

- англійської філології;

військової підготовки;

інформатики та фізико-математичних дисциплін;

- міського будівництва і господарства;

- основ здоров’я;

- охорони материнства та дитинства;

- стоматології дитячого віку;

- терапевтичної стоматології;

- терапії та сімейної медицини;

- фінансів і банківської справи;

філософії;

- прикладної лінгвістики;

- психології;

- системного аналізу та теорії оптимізації;

- органічної хімії;

- шкірних та венеричних хвороб;

- міжнародних економічних відносин;

- онкології та радіології;

● професорів кафедр:

- екології та охорони навколишнього середовища – 1ставка;

- загальної педагогіки та педагогіки вищої школи – 1 ставка;

- політології і державного управління – 0,8 ставки;

● доцентів кафедр:

- екології та охорони навколишнього середовища – 1ставка;

інформатики та фізико-математичних дисциплін – 1 ставка;

- економічної теорії – 3 ставки;

- технології машинобудування – 1 ставка;

- стоматології дитячого віку – 0,5 ставки;

- прикладної лінгвістики – 2 ставки;

- міжнародного права – 1 ставка;

- міжнародного права – 0,75 ставки;

- зоології – 3 ставки;

- доцента кафедри фінансів і банківської справи – 1 ставка;

- доцента кафедри фінансів і банківської справи – 0,8 ставки;

- доцента кафедри фінансів і банківської справи – 0,75 ставки;

- доцента кафедри фінансів і банківської справи – 0,6 ставки;

- доцента кафедри фінансів і банківської справи – 0,5 ставки;

- психології – 1 ставка;

- бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту – 3 ставки;

- полікультурної освіти та перекладу – 1 ставка;

- угорської філології – 2 ставки;

● старших викладачів кафедр:

- інформаційних управляючих систем та технологій – 1 ставка;

- інформаційних управляючих систем та технологій – 0,75 ставки;

- фізичного виховання – 5 ставок;

- полікультурної освіти та перекладу – 1 ставка;

- загальної педагогіки та педагогіки вищої школи – 0,75 ставки;

● викладачів кафедр:

- прикладної лінгвістики – 1 ставка: 

- полікультурної освіти та перекладу – 1 ставка.

У конкурсі на заміщення вакантної посади декана факультету можуть брати участь особи, які працюють в Університеті на науково-педагогічних посадах на постійній основі, мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, як правило, відповідно до профілю факультету, загальний стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років, здатні ефективно вирішувати питання організації навчального процесу, забезпечувати розвиток наукових досліджень і поліпшення матеріально-технічної бази факультету, створювати в колективі позитивний соціально-психологічний мікроклімат, атмосферу високої відповідальності, забезпечувати ефективний розвиток факультету на рівні сучасних вимог і тенденцій в сфері управління вищої освіти.

Термін подання заяв та необхідних документів для участі у конкурсі – місяць з дня опублікування оголошення.

Претенденти на заміщення вакантних посад повинні відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством.

Детальну інформацію щодо вимог до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та необхідних документів можна отримати на сайті університету www.uzhnu.edu.ua у розділі «Нормативні документи» - (Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет») та у відділі кадрів           (61-22-64).

Документи подаються за адресою: пл. Народна, 3, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000, відділ кадрів, тел. 61-22-64.

 

17.10.2020

 Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (IV рівень акредитації) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

● декана юридичного факультету;

● завідувачів кафедр:

- квантової електроніки;

- економічної теорії;

- полікультурної освіти та перекладу;

- сімейної медицини та амбулаторної допомоги;

- соціології та соціальної роботи;

- угорської філології;

- загальної хірургії;

- теорії ймовірностей і математичного аналізу;

● професорів кафедр:

- пропедевтики внутрішніх хвороб – 1 ставка;

- цивільного права та процесу – 0,25 ставки;

- міжнародних студій та суспільних комунікацій – 1 ставка;

- адміністративного, фінансового та інформаційного права – 1 ставка;

● доцентів кафедр:

- анатомії людини та гістології – 1 ставка;

- факультетської терапії – 2 ставки;

- загальної хірургії – 1 ставка;

- соціальної медицини та гігієни – 1 ставка;

- фармацевтичних дисциплін – 1 ставка;

- міжнародних економічних відносин – 2 ставки;

- інформатики та фізико-математичних дисциплін – 1 ставка;

- соціології та соціальної роботи – 3 ставки;

- психології – 2 ставки;

- української літератури – 1 ставка;

- української мови – 2 ставки;

- цивільного права та процесу – 1 ставка;

- теорії та практики перекладу – 1 ставка;

- словацької філології – 1 ставка;

- фізичної географії та раціонального природокористування – 1 ставка;

- громадського здоров’я і гуманітарних дисциплін – 1 ставка;

- бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту – 1 ставка;

- економічної теорії – 0,75 ставки;

- економічної теорії – 0,5 ставки;

- політології і державного управління – 2 ставки;

- адміністративного, фінансового та інформаційного права – 0,5 ставки;

● старших викладачів кафедр:

- міжнародних економічних відносин – 1 ставка;

- інформатики та фізико-математичних дисциплін – 1 ставка;

- терапії та сімейної медицини – 1 ставка;

● викладача кафедри програмного забезпечення систем – 1 ставка.

● асистента кафедри шкірних та венеричних хвороб – 1 ставка.

У конкурсі на заміщення вакантної посади декана факультету можуть брати участь особи, які працюють в Університеті на науково-педагогічних посадах на постійній основі, мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, як правило, відповідно до профілю факультету, загальний стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років, здатні ефективно вирішувати питання організації навчального процесу, забезпечувати розвиток наукових досліджень і поліпшення матеріально-технічної бази факультету, створювати в колективі позитивний соціально-психологічний мікроклімат, атмосферу високої відповідальності, забезпечувати ефективний розвиток факультету на рівні сучасних вимог і тенденцій в сфері управління вищої освіти.

Термін подання заяв та необхідних документів для участі у конкурсі – місяць з дня опублікування оголошення.

Претенденти на заміщення вакантних посад повинні відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством.

Детальну інформацію щодо вимог до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та необхідних документів можна отримати на сайті університету www.uzhnu.edu.uaу розділі «Нормативні документи» - (Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет»)та у відділі кадрів   (61-22-64).

Документи подаються за адресою: пл. Народна, 3, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000, відділ кадрів, тел. 61-22-64.

 

22.02.2020

 Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (IV рівень акредитації) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

● деканів факультетів:

- факультету суспільних наук;

- економічного факультету;

- факультету іноземної філології;

- факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки; 

● завідувачів кафедр:

- історії Угорщини та європейської інтеграції;

- міжнародних студій та суспільних комунікацій;

● доцентів кафедр:

- модерної історії України та зарубіжних країн – 1 ставка;

- загальної педагогіки та педагогіки вищої школи – 1 ставка;

- ортопедичної стоматології – 1 ставка;

- економіки і підприємництва – 2 посади по 0,5 ставки.

У конкурсі на заміщення вакантної посади декана факультету можуть брати участь особи, які працюють в Університеті на науково-педагогічних посадах на постійній основі, мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, як правило, відповідно до профілю факультету, загальний стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років, здатні ефективно вирішувати питання організації навчального процесу, забезпечувати розвиток наукових досліджень і поліпшення матеріально-технічної бази факультету, створювати в колективі позитивний соціально-психологічний мікроклімат, атмосферу високої відповідальності, забезпечувати ефективний розвиток факультету на рівні сучасних вимог і тенденцій в сфері управління вищої освіти.

Термін подання заяв та необхідних документів для участі у конкурсі – місяць з дня опублікування оголошення.

Претенденти на заміщення вакантних посад повинні відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством.

Детальну інформацію щодо вимог до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та необхідних документів можна отримати на сайті університету www.uzhnu.edu.uaу розділі «Нормативні документи» - (Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет», Положення про порядок призначення декана факультету (директора навчально-наукового інституту) Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»)та у відділі кадрів  (тел. 61-22-64).

Документи подаються за адресою: пл. Народна, 3, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000, відділ кадрів, тел. 61-22-64.

 

01.02.2020

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (IV рівень акредитації) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

● завідувачів кафедр:

- акушерства та гінекології;

- біохімії, фармакології та фізичних методів лікування з курсом аналітичної медицини; 

- дитячих хвороб;

- пропедевтики внутрішніх хвороб;

- соціальної медицини та гігієни;

- фармацевтичних дисциплін;

- хірургічних хвороб;

- економіки і підприємництва;

- інформаційних управляючих систем та технологій;

- ентомології та збереження біорізноманіття;

- екології та охорони навколишнього середовища;

- електронних систем;

● доцентів кафедр:

- хірургічної стоматології, щелепно-лицевої хірургії та онкостоматології  – 1 ставка;

- стоматології дитячого віку  – 2ставки;

- клінічних дисциплін – 2 ставки;

- Античності, Середньовіччя та історії України до модерної доби – 1 ставка;

- німецької філології – 1 ставка;

- інформаційних управляючих систем та технологій – 1 ставка;

- ентомології та збереження біорізноманіття – 1 ставка;

- неврології, нейрохірургії та психіатрії – 1 ставка;

● старших викладачів кафедр:

- хірургічної стоматології, щелепно-лицевої хірургії та онкостоматології – 3 ставки;

- терапевтичної стоматології – 2 ставки;

- іноземних мов (англійська мова) – 1 ставка;

- ботаніки – 1 ставка;

● викладача кафедри алгебри – 0,75 ставки;

● асистентів кафедр:

- хірургічної стоматології, щелепно-лицевої хірургії та онкостоматології – 2 ставки;

- ортопедичної стоматології  – 0,75 ставки;

- стоматології дитячого віку – 1 ставка;

- фундаментальних медичних дисциплін медичного факультету № 2 – 2 ставки.

Термін подання заяв та необхідних документів для участі у конкурсі – місяць з дня опублікування оголошення.

Претенденти на заміщення вакантних посад повинні відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством.

Детальну інформацію щодо вимог до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та необхідних документів можна отримати на сайті університету www.uzhnu.edu.uaу розділі «Нормативні документи» - (Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет»)та у відділі кадрів           (61-22-64).

Документи подаються за адресою: пл. Народна, 3, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000, відділ кадрів, тел. 61-22-64.

20.12.2019

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (IV рівень акредитації) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

● завідувачів кафедр:

- госпітальної терапії;

- громадського здоров’я;

- української мови;

● професорів кафедр:

- аналітичної хімії – 0,75 ставки;

- загальної педагогіки та педагогіки вищої школи – 1 ставка;

- пропедевтики внутрішніх хвороб – 1 ставка;

● доцентів кафедр:

- терапії та сімейної медицини – 1 ставка;

- хірургічних дисциплін  – 2 ставки;

- алгебри – 1 ставка;

- системного аналізу та теорії оптимізації – 1 ставка;

- міжнародної політики – 0,5 ставки;

- української літератури – 1 ставка;

- аналітичної хімії – 1 ставка;

- неорганічної хімії – 1 ставка;

- теоретичної фізики – 1 ставка;

- кримінального права та процесу – 0,75 ставки;

- теорії та історії держави і права – 1 ставка;

- наук про здоров’я – 2 ставки;

- соціальної медицини та гігієни – 2 ставки;

- дитячих хвороб – 1 ставка;

- фармацевтичних дисциплін – 1 ставка;

- мікробіології, вірусології, епідеміології з курсом інфекційних хвороб – 1 ставка;

- фізичного виховання – 1 ставка;

- фізичного виховання – 0,75 ставки;

- психології – 1 ставка;

● старших викладачів кафедр:

- хірургічної стоматології, щелепно-лицевої хірургії та онкостоматології – 1 ставка;

- фармацевтичних дисциплін – 3 ставки;

- фізичного виховання – 1 ставка;

- фізичного виховання – 0,75 ставки;

- класичної та румунської філології – 1 ставка;

● асистентів кафедр:

- громадського здоров’я – 0,75 ставки;

- онкології та радіології – 2 посади по 0,75 ставки;

- внутрішніх хвороб – 1 ставка;

- внутрішніх хвороб – 0,75 ставки;

- біохімії, фармакології, фізичних методів лікування з курсом аналітичної медицини – 2 ставки;

- госпітальної терапії – 3 ставки;

- факультетської терапії – 1 ставка;

- хірургічних хвороб – 1 ставка;

- акушерства та гінекології – 1 ставка;

- мікробіології, вірусології, епідеміології з курсом інфекційних хвороб – 2 ставки;

- громадського здоров’я і гуманітарних дисциплін – 1 ставка;

- громадського здоров’я і гуманітарних дисциплін – 0,8 ставки.

Термін подання заяв та необхідних документів для участі у конкурсі – місяць з дня опублікування оголошення.

Претенденти на заміщення вакантних посад повинні відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством.

Детальну інформацію щодо вимог до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та необхідних документів можна отримати на сайті університету www.uzhnu.edu.uaу розділі «Нормативні документи» - (Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет»)та у відділі кадрів           (61-22-64).

Документи подаються за адресою: пл. Народна, 3, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000, відділ кадрів, тел. 61-22-64.

 

02.11.2019

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (IV рівень акредитації) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

● завідувачів кафедр:

- наук про здоров’я;

- фізичної реабілітації;

- фізичної географії та раціонального природокористування;

- журналістики;

● доцентів кафедр:

- господарського права – 0,95 ставки;

- господарського права – 0,75 ставки;

- дитячої стоматології – 1 ставка;

- основ медицини – 1 ставка;

- туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства – 1 ставка;

- політології і державного управління – 2 ставки;

- англійської філології – 3 ставки;

- клініко-лабораторної діагностики та фармакології – 0,75 ставки;

● старших викладачів кафедр:

- фізичного виховання – 2 ставки;

- лісівництва – 1 ставка;

- клініко-лабораторної діагностики та фармакології – 1 ставка;

● викладача кафедри клініко-лабораторної діагностики та фармакології – 1 ставка;

● асистента кафедри клініко-лабораторної діагностики та фармакології – 2 ставки.

Термін подання заяв та необхідних документів для участі у конкурсі – місяць з дня опублікування оголошення.

Претенденти на заміщення вакантних посад повинні відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством.

Детальну інформацію щодо вимог до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та необхідних документів можна отримати на сайті університету www.uzhnu.edu.uaу розділі «Нормативні документи» - (Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет»)та у відділі кадрів           (61-22-64).

Документи подаються за адресою: пл. Народна, 3, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000, відділ кадрів, тел. 61-22-64.

 

27.04.2019

«Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (IV рівень акредитації) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

● деканів факультетів:

- медичного;

- фізичного;

● професора кафедри Античності, Середньовіччя та історії України домодерної доби – 1 ставка;

● доцентів кафедр:

- археології, етнології та культурології – 1 ставка;

- ентомології та збереження біорізноманіття – 0,75 ставки;

- бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту – 1 ставка;

- бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту – 0,75 ставки;

- міжнародних студій та суспільних комунікацій – 1 ставка;

- лісівництва – 1 ставка;

- теорії та історії держави і права – 1 ставка;

- цивільного права та процесу  – 0,75 ставки;

- диференціальних рівнянь та математичної фізики – 1 ставка;

- інформаційних управляючих систем та технологій – 1 ставка;

- інформаційних управляючих систем та технологій – 0,9 ставки;

- екології та охорони навколишнього середовища – 2 посади по 0,75 ставки;

- терапії та сімейної медицини – 1 ставка;

● старших викладачів кафедр:

- міжнародних студій та суспільних комунікацій – 1 ставка;

- диференціальних рівнянь та математичної фізики – 1 ставка;

- приладобудування – 1 ставка;

- англійської філології – 1 ставка;

- історії Угорщини та європейської інтеграції – 1 ставка;

- соціології та соціальної роботи – 3 ставки;

● викладачів кафедр:

- англійської філології – 1 ставка.

- інформаційних управляючих систем та технологій – 1 ставка;

● асистентів кафедр:

- терапії та сімейної медицини – 1 ставка;

- громадського здоров’я – 2 посади по 0,75 ставки;

- онкології та радіології – 0,75 ставки.

Термін подання заяв та необхідних документів для участі у конкурсі – місяць з дня опублікування оголошення.

Претенденти на заміщення вакантних посад повинні відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством.

Детальну інформацію щодо вимог до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та необхідних документів можна отримати на сайті університету www.uzhnu.edu.uaу розділі «Нормативні документи» - (Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет»)та у відділі кадрів  (61-22-64).

Документи подаються за адресою: пл. Народна, 3, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000, відділ кадрів, тел. 61-22-64».

 

29.03.2019

«Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (IV рівень акредитації) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

● завідувачів кафедр:

- Античності, Середньовіччя та історії України домодерної доби;

- археології, етнології та культурології;

- бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту;

- модерної історії України та зарубіжних країн;

● професора кафедри хірургічних хвороб – 1 ставка;

● доцентів кафедр:

- зоології – 0,75 ставки;

- генетики, фізіології рослин і мікробіології – 1 ставка;

- політології і державного управління – 2 ставки;

- теоретичної фізики – 1 ставка;

- прикладної фізики – 1 ставка;

- фізіології та патофізіології – 1 ставка;

- пропедевтики внутрішніх хвороб – 1 ставка;

- госпітальної терапії – 2 ставки;

- загальної хірургії (з курсами, травматології, оперативної хірургії та судової медицини) – 1 ставка;

- акушерства та гінекології – 2 ставки;

- акушерства та гінекології – 0,75 ставки;

- дитячих хвороб – 2 ставки;

- шкірних та венеричних хвороб – 1 ставка;

- онкології – 1 ставка;

- Античності, Середньовіччя та історії України домодерної доби;

● старших викладачів кафедр:

- генетики, фізіології рослин і мікробіології – 1 ставка;

- фізичного виховання – 2 ставки;

- госпітальної терапії – 1 ставка;

● асистентів кафедр:

- фізіології та патофізіології – 2 ставки;

- факультетської терапії – 1 ставка;

- хірургічних хвороб – 1 ставка;

- загальної хірургії (з курсами, травматології, оперативної хірургії та судової медицини) – 1 ставка;

- акушерства та гінекології – 1 ставка;

- онкології – 1 ставка;

- фармацевтичних дисциплін – 1 ставка;

- фармацевтичних дисциплін – 0,75 ставки;

- мікробіології, вірусології та імунобіології з курсом інфекційних хвороб – 1 ставка.

Термін подання заяв та необхідних документів для участі у конкурсі – місяць з дня опублікування оголошення.

Претенденти на заміщення вакантних посад повинні відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством.

Детальну інформацію щодо вимог до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та необхідних документів можна отримати на сайті університету www.uzhnu.edu.uaу розділі «Нормативні документи» - (Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет»)та у відділі кадрів  (61-22-64).

Документи подаються за адресою: пл. Народна, 3, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000, відділ кадрів, тел. 61-22-64».

02.03.2019

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (IV рівень акредитації) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

● завідувачів кафедр:

- неорганічної хімії;

- фізичної та колоїдної хімії;

● професора кафедри кібернетики і прикладної математики – 1 ставка;

● доцентів кафедр:

- фундаментальних медичних дисциплін медичного факультету № 2 – 1 ставка;

- громадського здоров’я і гуманітарних дисциплін – 1 ставка;

- англійської філології – 1 ставка;

- полікультурної освіти та перекладу – 1 ставка;

- української мови – 1 ставка;

- української мови – 0,75 ставки;

- твердотільної електроніки та інформаційної безпеки – 1 ставка;

- політології і державного управління – 1 ставка;

- економіки і підприємництва – 1 ставка;

- економіки і підприємництва – 0,5 ставки;

- іноземних мов (англійська мова) – 0,5 ставки;

● старших викладачів кафедр:

- громадського здоров’я і гуманітарних дисциплін  - 1 ставка;

- диференціальних рівнянь та математичної фізики – 0,75 ставки.

Термін подання заяв та необхідних документів для участі у конкурсі – місяць з дня опублікування оголошення.

Претенденти на заміщення вакантних посад повинні відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством.

Детальну інформацію щодо вимог до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та необхідних документів можна отримати на сайті університету www.uzhnu.edu.uaу розділі «Нормативні документи» - (Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет»)та у відділі кадрів        (61-22-64).

Документи подаються за адресою: пл. Народна, 3, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000, відділ кадрів, тел. 61-22-64.

27.11.2018

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (IV рівень акредитації) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

● директора Навчально-наукового інституту євроінтеграційних досліджень;

● завідувачів кафедр:

- мікробіології, вірусології,епідеміології з курсом інфекційних хвороб;

- фізики напівпровідників;

● професорів кафедр:

- обліку і аудиту – 1 ставка;

- інформатики та фізико-математичних дисциплін – 1 ставка;

- терапевтичної стоматології – 1 ставка;

● доцентів кафедр:

- інформатики та фізико-математичних дисциплін – 1 ставка;

- дитячої стоматології – 2 ставки;

- терапевтичної стоматології – 1 ставка;

- загальної педагогіки та педагогіки вищої школи – 1 ставка;

- ентомології та збереження біорізноманіття – 1 ставка;

- терапії та сімейної медицини – 1 ставка;

- кримінального права та процесу – 1 ставка;

- кримінального права та процесу – 0,75 ставки;

- кримінального права та процесу – 0,5 ставки;

- загальної хірургії (з курсами травматології, оперативної хірургії та судової медицини) – 1 ставка;

- факультетської терапії – 1 ставка;

- української літератури – 1 ставка;

- німецької філології – 1 ставка;

● старших викладачів кафедр:

- дитячої стоматології –3 ставки;

- хірургічної стоматології, щелепно-лицевої хірургії та онкостоматології

– 1 ставка;

- ортопедичної стоматології – 3 ставки;

- стоматології дитячого віку – 1 ставка;

- землевпорядкування та кадастру – 1 ставка;

- твердотільної електроніки та інформаційної безпеки – 1 ставка;

● асистентів кафедр:

-  терапевтичної стоматології – 1 ставка;

- ортопедичної стоматології  – 0,75 ставки;

- стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології – 1 ставка;

- стоматології дитячого віку – 1 ставка.

Термін подання заяв та необхідних документів для участі у конкурсі – місяць з дня опублікування оголошення.

Претенденти на заміщення вакантних посад повинні відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством.

Детальну інформацію щодо вимог до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та необхідних документів можна отримати на сайті університету www.uzhnu.edu.uaу розділі «Нормативні документи» - (Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет»)та у відділі кадрів        (61-22-64).

 

30.10.2018

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (IV рівень акредитації) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

● директора Територіального відокремленого структурного підрозділу «Філія Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» у місті Львів»;

● завідувачів кафедр:

Відповідальний за інформацію: Фалач І.В.
Дата оновлення сторінки: 09.01.2021