Коледж

Природничо-гуманітарний коледж – вищий навчальний заклад І-го рівня акредитації, підпорядкований Міністерству освіти і науки України, створений наказом Міністерства освіти України №103 від 8 квітня 1999 року. Нині він є вагомим структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» і здійснює підготовку фахівців за спорідненими спеціальностями університету, освітньо-професійними програмами, проводить культурно-просвітницьку діяльність.

Коледж має сучасну навчально-матеріальну базу, оснащену необхідним технологічним обладнанням та апаратурою. Тут створено відповідні навчальні кабінети та лабораторії, три комп'ютерні класи, в яких проводяться практичні заняття, виконуються розрахунки з курсового та дипломного проектування, а також із фундаментальних і спеціальних дисциплін. До послуг студентів та викладачів - бібліотека з читальною залою, безкоштовний доступ до Інтернету і мережі WI-FI, спортивна зала та майданчик, гуртожиток, медпункт, кафе та їдальня. У навчальному закладі діє студентське самоврядування, працюють гуртки, спортивні секції.

 

 

У коледжі здобувають освіту на денній та заочній формах навчання понад 800 студентів. із них більше половини навчаються за державним замовленням. За час свого існування педагогічний колектив підготував майже 3500 фахівців.

 Очолює викладацький колектив коледжу директор Росоха Володимир Войтехович - спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України.

Сидор Роман Михайлович - заступник директора з навчально-методичної роботи.

Пащук Галина Ярославівна - заступник директора з навчально-виховної роботи.

Монда Галина Михайлівна - завідувач відділення.

Для успішного здійснення навчальновиховного процесу сформована структура коледжу. що сповна відповідає вимогам Положення про вищий навчальний заклад І-ІІ рівнів акредитації. до неї входять 13 циклових комісій із загальноосвітніх, фахових та професійно-орієнтованих дисциплін, які планують і здійснюють навчально-виховну та методичну роботу. Навчальна-виховний процес забезпечують 90 досвідчених викладачів, серед яких - 1 доктор наук, 11 кандидатів наук, 8 викладачів-методистів, 5 старших викладачів, 38 спеціалістів вищої категорії, 11 - І категорії. До викладання фахових дисциплін залучено 23 викладачі випускових кафедр Ужгородського національного університету, серед яких - 1 доктор наук, 8 кандидатів наук, 6 доцентів.

Природничо-гуманітарний коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» із таких спеціальностей:

  • Облік і оподаткування (Бухгалтерський облік). Термін навчання - 2 роки 10 місяців.
  • Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). Термін навчання 2 роки 10 місяців.
  • Право (Правознавство). Термін навчання - 3 роки 10 місяців.
  • Інженерія програмного забезпечення (Розробка програмного забезпечення). Термін навчання - 3 роки 10 місяців.
  • Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво та експлуатація будівель і споруд). Термін навчання - 3 роки 10 місяців.
  • Геодезія та землеустрій (Землевпорядкування). Термін навчання - 3 роки 10 місяців.
  • Туризм (Туристичне обслуговування). Термін навчання - 3 роки 5 місяців.

 

 

Випускники коледжу продовжують навчання для здобуття диплома з обраної спеціальності за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» у Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет» або в іншому ВНЗ України за скороченим терміном навчання.

Ми перебуваємо у постійному пошуку нових форм і методів навчально-виховної діяльності. Педагогічний та студентський колективи націлені на плідну співпрацю, на здійснення підготовки студентів за новими, більш актуальними спеціальностями. Ми відкриті для людей, для нових ідей і пропозицій.

Чекаємо на Вас!

Ласкаво просимо!  

 

Перейти до власного офіційного сайту ПГК УжНУ

Відповідальний за інформацію: Росоха Володимир Войтехович
Дата оновлення сторінки: 21.06.2018