Відділ міжнародних зв'язків

Відділ міжнародних зв`язків  є структурним підрозділом «ДВНЗ» УжНУ, завданням якого є реалізація стратегії міжнародної діяльності університету. Робота відділу зорієнтована на розвиток, розширення та зміцнення міжнародних зв’язків і авторитету університету у світовому освітньому та науковому співтоваристві.

Серед основних завдань відділу:

 • Укладення угод про співробітництво із закордонними вищими навчальними закладами та науковими установами
 • Здійснення координації та контролю виконання зобов’язань, які випливають з міжнародних договорів, програм та інших договірно-правових документів
 • Аналіз результативності та перспективності існуючих договірних відносин УжНУ із партнерами
 • Забезпечення участі ДВНЗ «УжНУ» у міжнародних рейтингах, серед них - Times Higher Education World University Rankings, QS World University Rankings by Region, U-Multirank, UI GreenMetric World University Rankings
 • Організаційний супровід програми ЕРАЗМУС+  підготовка договірних документів
 • Організаційний супровід програм «семестрового навчання», «подвійний диплом»,  проходження навчальної, виробничої та переддипломної  практики за кордоном
 • Підготовка наказів та формування бази програм міжнародної академічної мобільності, ведення обліку учасників міжнародних програм обміну, стажування, підвищення кваліфікації
 • Пошук міжнародних наукових і освітніх грантових програм, координація співпраці університету із закордонними організаціями
 • Інформування підрозділів університету про міжнародні освітні організації, програми, фонди, стипендії, гранти
 • Облік грантових заявок та проектів, які виконуються в університеті, а також їх моніторинг і контроль виконання
 • Підготовка наказів та виконання організаційних і загально-представницьких функцій під час прийомів іноземних фахівців та делегацій
 • Підготовка усіх необхідних матеріалів та проведення організаційної роботи щодо вручення почесних звань Doctor Honoris Causa
 • Організація дозвілля, культурних і спортивних програм для іноземних делегацій
 • Узагальнення та надання звітності щодо результатів міжнародної діяльності університету

 

Відповідальний за інформацію: доц. Свєженцева Оксана Іванівна
Дата оновлення: 01.12.2021