Міжнародний українсько-французький договір «Халькогенідні нелінійні кристали для керування формою та поширенням імпульсів лазерного випромінювання»

Міжнародний українсько-французький договір

«Халькогенідні нелінійні кристали для керування формою та поширенням імпульсів лазерного випромінювання»

(науковий керівник - д.ф.-м.н., проф. О.О. Грабар)

Термін виконання: листопад 2021 р. – грудень 2021 р.

Мета: розробити нові середовища та методи ефективного групової швидкості поширення лазерних імпульсів та форми їх хвильового фронту з сингулярностями різного типу на основі нелінійних властивостей та оптичної анізотропії легованих халькогенідних кристалів.

Результат: вирощено монокристалічні зразки з високою оптичною якістю та значними розмірами, на основі яких виготовлено оптичні елементи. На цій основі вперше досліджено явище конічної дифракції лазерного випромінювання з метою розробки нових методів керування просторовим розподілом інтенсивності та поляризації сфокусованих променів. Вперше досліджено фоторефрактивний ефект у кристалах Sn2P2S6 при імпульсному збудженні ІЧ лазером з довжиною хвилі 1064 нм, виявлено значне підвищення коефіцієнта двохвильової взаємодії у порівнянні з неперервним режимом. Реалізовано оптичну схему сповільнення групової швидкості наносекундних лазерних імпульсів (1064 нм) та досліджено її параметри. Проведено дослідження оптичного самофокусування у кристалах Sn2P2S6, нелегованих та легованих Sb, оцінено величину кубічної оптичної нелінійності та зроблено висновки про існування повільних локальних фотоіндукованих змін показника заломлення у цих кристалах.