Грантова угода Н2020-EU (ID-73112) «Посилення провідних європейських науково-дослідних інфраструктур» програми «Горизонт 2020»

Грантова угода Н2020-EU (ID-73112)

«Посилення провідних європейських науково-дослідних інфраструктур» програми «Горизонт 2020»

(науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. В.М. Різак)

Термін виконання: січень 2017 р. – червень 2021 р.

Мета: для покращення релевантності та ефективності європейських дослідницьких інфраструктур розробити оптимальні умови для державних і приватних організацій, охопити якнайширше коло наукових та промислових суб’єктів у всьому світі та визначити загальні протоколи для моніторингу та оцінки соціально-економічних впливів дослідницьких інфраструктур. Основна увага приділяється розбудові потенціалу для розвитку нинішніх та майбутніх компетенцій персоналу дослідницьких інфраструктур у сфері менеджменту, зв’язків з промисловістю та передачі технологій. Проєкт виконувався за активної комунікації з дослідницькими та промисловими спільнотами, політиками, адміністрацією ЄС та іншими зацікавленими сторонами.

Результат: тренінги (конференції та семінари), організовані CERIC-ERIC в рамках проєкту ACCELERATE протягом 2017-2021 рр. в УжНУ, допомогли науковцям з України та ближнього зарубіжжя набути чіткого уявлення про функціонування європейських дослідницьких інфраструктур та операцій відкритого доступу. Крім того, учасники тренінгів ознайомилися з можливостями рамкової програми ЄС для досліджень та інновацій Горизонт 2020, з різними моделями зв’язку з промисловістю та прийомами матеріальної аналітики, підвищивши обізнаність про можливості європейської дослідницької інфраструктури та можливості фінансування наукових досліджень.