Міжнародний українсько-литовський договір «Нові мультифероїки та суперіонні провідники для акустоелектроніки та твердотільної іоніки»

Міжнародний українсько-литовський договір

«Нові мультифероїки та суперіонні провідники для акустоелектроніки та твердотільної іоніки» (науковий керівник - д.ф.-м.н., проф. Ю.М. Височанський) 

Термін виконання:  червень 2017 р. – грудень 2017 р.

Мета: розробка методики визначення фоторефрактивних параметрів кристалів типу SnP2Sшляхом використання голографічних схем з фазомодульованими лазерними променями, а також реалізація та оптимізація гетеродинних схем динамічних інтерферометрів на основі даних нелінійних кристалів.

Результат: методом низькочастотної шумової спектроскопії проведено дослідження кристалу CuInP2S6 в околі фазового переходу. Одержано петлі сегнетоелектричного гістерезису. Також проведено досліджено діелектричні властивості та провідність нещодавно синтезованих AgCrP2S6 і Cu02Ag08CrP2S6. Отримано суперіонні провідники системи Cu6PS5I-Cu7PS6 у полікристалічному, композитному та монокристалічному виді. Досліджено їхню кристалічну структуру, електричні та діелектричні властивості, спектри раманівського розсіювання світла.