Міжнародний українсько-білоруський договір «Дослідження фоторефрактивних характеристик кристала Sn2P2S6 для використання в динамічній інтерферометрії»

Міжнародний українсько-білоруський договір

«Дослідження фоторефрактивних характеристик кристала Sn2P2Sдля використання в динамічній інтерферометрії»

(науковий керівник - д.ф.-м.н., проф.О.О. Грабар )

Термін виконання: травень 2017 р. – листопад 2017 р.

Мета: розробка методики визначення фоторефрактивних параметрів кристалів типу Sn2P2S6 шляхом використання голографічних схем з фазомодульованими лазерними променями.

Результат: отримано та досліджено нові леговані монокристали Sn2P2S6, та виміряно їх базові параметри. Показано, що легування сріблом та міддю приводить до зниження кофіцієнта підсилення і водночас до ускладнення динаміки фото-рефрактивного відклику, що може бути використане в динамічних інтерферометрах. Розроблено методику визначення параметрів коливань для даних інтерферометричних схем.