Конкурси, гранти

"2022-1-RO01-KA152-YOU-000064703 / Boost the European feeling"

"Дошкільний навчальний простір для внутрішньо-переміщених дітей"

"Підтримка системи вищої освіти в контексті пом’якшення наслідків зміни клімату через регіональний рівень вуглецевого сліду, спричиненого виробництвом, будівництвом та організаціями"

 

«Менеджмент інтернаціоналізації та німецько-українського академічного співробітництва»

 

«Безпечний та інклюзивний кордон між Словаччиною та Україною»

«За транскордонним співробітництвом європеїзація українських кордонів»

 

 «Карпатський зоряний шлях

HUSKROUA/1901/6.1/0044» 

 

 

 

«Навколишнє середовище для майбутнього через наукову освіту

 EFFUSE HUSKROUA/1901/6.1/0075»

«Впровадження нових стандартів та технологій хірургічного лікування захворювань центральної нервової системи в транскордонному регіоніі NSDNeuro HUSKROUA/1901/8.2/0074»
«Інтеграція вищої дуальної освіти в Молдові та Україні / COOPERA  617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP»

 «Транскарпатський центр Жана Моне з дослідження європейських стратегій розвитку  619688-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CoE»
   «Нові енергетичні рішення в Карпатському регіоні NESICA HUSKROUA/1702/6.1/0014»

«Розумна енергія транскордонного співробітництва CBCSmartEnergy (2SOFT/1.2/52)»

«Партнерство для досліджень геному в Україні та Румунії UA-RO GENOME № 2SOFT/1.2/48»

«Промоція ремісництва і гастрономії регіону як невід`ємних складових культурної спадщини Карпатського євро регіону KRA’GAS HUSKROUA/1702/3.1/0027»

Розширення діючої «Системи космічного захисту від надзвичайних ситуацій» GeoSES HUSKROUA/1702/8.1/0065

«DESTIN – Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність та професіоналізм»

«Зміни педагогічних факультетів  та університетів у  21 столітті»

 

Проєкт «Україна – Норвегія»

 

«Сприяння трикутнику знань в Білорусі, Україні і Молдові - FKTBUM»

 

 

«Обмін ноу-хау для більш ефективного управління Шенгенським кордоном між Словаччиною/Україною та Норвегією/Росією»

«Обмін ноу-хау з євроінтеграції та досвідом транскордонної співпраці між Норвегією, Росією та Україною»

 

 

 

 

«Міжнародне молодіжне спортивне партнерство»
  «Через комунікацію – до процвітання словацько-українського прикордонного регіону (COPESU) 2481/2014/ONG»
  «Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір (№ 21470150)»
 

«Спадщина країн Вишеградської четвірки та партнерів англійською мовою»

 

«Адміністративна реформа в Україні: словацькі та польські уроки»

«Інноваційні лабораторії: використання відкритих інноваційних навчальних платформ та дослідницької діяльності в освіті для підприємств з метою розширення участі та інноваційного потенціалу університетів в постсоціалістичних суспільствах - INNOLAB»
«Інноваційно-освітні методи для підтримки партнерства – InnovEduc»
«Система космічного захисту від надзвичайних ситуацій – транскордонна система для передбачення надзвичайних природних  явищ на основі використання супутникових технологій в Угорщині, Словаччині, Румунії та Україні»(HUSKROUA/1101/252)
«Pl@NETour – Створення науково-туристичного продукту та мережевої інфраструктури для наукового туризму в прикордонних регіонах Марамуреш та Закарпаття» (HUSKROUA/1101/105)
«Європейська мережа для зниження бактеріальної колонізації, а також персистенції на їжі та обладнанні харчової промисловості»
«Інтерактивна інституційна співпраця. Історія, традиції і культура без кордонів»