Міжнародний українсько-польський договір «Еволюція термоелектричних властивостей матеріалів на основі TlBX2 при просторових обмеженнях та легуванні»

 

Міжнародний українсько-польський договір

«Еволюція термоелектричних властивостей матеріалів на основі TlBX2 при просторових обмеженнях та легуванні»

(науковий керівник – к.ф-м.н., Т.Я. Бабука)

Термін виконання: серпень 2020р. – грудень 2020 р.

Мета: розробка адекватної теоретичної моделі для пояснення еволюції термоелектричних властивостей при переході від об'ємних кристалів TlBX2 до наношарових структур та за рахунок різнотипних відхилень від ідеальності. Отримані результати стануть підґрунтям для оптимізації технології росту та легування структур на основі TlBX2, придатних для створення термоелектричних перетворювачів енергії.

Результат: методом Бріджмена-Стокбаргера вирощені монокристали сімейства кристалів TlBX2 з різною структурною топологією та проведено детальний аналіз структурних характеристик та хімічного складу вирощених монокристалів. У рамках першопринципного підходу в різних наближеннях (DFT/PBE-D, DFT/LDA-D+U) проведено дослідження енергетичних зонних спектрів, повних та парціальних густин станів, оптичних властивостей, зарядів Маллікена, пружних модулів, фононних спектрів та густин фононних станів в чистих кристалах типу TlBX2 та з відхиленням від стехіометрії, а також вплив нанорозмірних ефектів на електронні властивості кристала TlInS2.