Мережа інновацій та знань про короткі ланцюжки постачання» в рамках програми «Горизонт 2020

Міжнародний проєкт

«Мережа інновацій та знань про короткі ланцюжки постачання» в рамках програми «Горизонт 2020»

(науковий керівник – д.б.н., проф.Н.В.Бойко)

Термін виконання: квітень 2018 р. – грудень 2020 р.

Мета: створення європейської мережі (бази даних) найкращих практик (функціонування) коротких ланцюгів виробництва і постачання харчових продуктів, спрямована на подолання фрагментації знань в агро-харчовій промисловості та підтримці інноваційних «знизу-вгору» ініціатив.

Результат: здійснено систематизацію існуючих знань, стимулювання інновацій на основі попиту, напрацьовано угоди довгострокової співпраці між європейськими фермерами та кооперативами, сприяння зацікавленим сторонам, залучення та заохочення інновацій через дослідження, зближення виробників з споживачами, стимулювання взаємної довіри до створення коротких ланцюгів на основі загальних цінностей щодо постачання продуктів харчування, їх походження та спосіб виробництва. В рамках проєкту створено постійну асоціацію зацікавлених сторін, яка спрямована на вдосконалення ефективності коротких ланцюгів постачання харчових продуктів для економічного зростання галузі на користь фермерів та споживачів.