Кафедра господарського права

Кафедра господарського права створена за ініціативою проф. Яреми В.І. і була третьою в Україні після аналогічних кафедр в КНУ ім. Т.Г. Шевченка та ДонНУ, які були відкриті раніше. На сьогоднішній день  це колектив, який володіє надзвичайно потужним науково – педагогічним потенціалом, Про це свідчить той факт, що на кафедрі навчальний процес забезпечують 14к.ю.н., доцентів. Також на кафедрі працюють за сумісництвом висококваліфіковані юристи – практики, в т.ч. судових і правоохоронних органів м Ужгорода та Закарпатської області.

При кафедрі організовано і плідно працюють науково – теоретичний та навчально – методичний семінари, а також студентський науково – теоретичний гурток.

Кафедра підтримує і розвиває творче співробітництво не тільки з українськими колегами ,а й з іноземними аналогічними кафедрами Угорщини та Словаччини і це тільки початок .

 На даний момент на кафедрі активно працює  20 співробітників ,серед яких, 1 доктор юридичних наук 13 доцентів і кандидатів юридичних наук .

Перспективи розвитку

Пріорітетними напрямками розвитку кафедри на перспективу являються:

Дослідження теоретико – практичних проблем правового забезпечення господарської діяльності в рамках комплексної кафедральної теми «Державно - правове регулювання господарської діяльності регіону в умовах Євроінтеграції».

Підготовка і захист 1 докторської та 3 кандидатських дисиртацій на здобуття наукового ступеня за спеціальністю «12.00.04 – Господарське право, господарсько – процесуальне право».

Підготовка електронних варіантів текстів лекцій та планів семінарських занять і методичних порад до них по всіх навчальних дисциплінах, які забезпечує кафедра.

Повне оновлення тематики курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт.

Кількість співробітників: 22 особи.

Перелік вчених звань співробітників: 3 професори, 9 доцентів,3 Заслужені юристи України та 1 заслужений працівник освіти України.

Перелік наукових ступенів співробітників: 3 доктори наук та 9 кандидатів юридичних наук.

Перспективи розвитку

Пріорітетними напрямками розвитку кафедри на перспективу являються:

Дослідження теоретико – практичних проблем правового забезпечення господарської діяльності в рамках комплексної кафедральної теми «Державно - правове регулювання господарської діяльності регіону в умовах Євроінтеграції».

Підготовка і захист 1 докторської та 3 кандидатських дисиртацій на здобуття наукового ступеня за спеціальністю «12.00.04 – Господарське право, господарсько – процесуальне право».

Підготовка посібників з грифом Міносвіти України з курсів «Господарське право»,  «Адміністративне право», «Податкове право», «Фінансове право» та електронний варіант із усіх дисциплін, які забезпечує кафедра.

Підготовка планів семінарських занять та методичних порад до них по всіх навчальних дисциплінах, які забезпечує кафедра.

Повне оновлення тематики курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт.

Відповідальний за інформацію: Рошканюк В.М.
Дата оновлення сторінки: 27.12.2019