Кафедра господарського права

Кафедра господарського права створена за ініціативою проф. Яреми В.І. і була третьою в Україні після аналогічних кафедр в КНУ ім. Т.Г. Шевченка та ДонНУ, які були відкриті раніше. На сьогоднішній день  це колектив, який володіє надзвичайно потужним науково – педагогічним потенціалом, Про це свідчить той факт, що на кафедрі навчальний процес забезпечують 14к.ю.н., доцентів. Також на кафедрі працюють за сумісництвом висококваліфіковані юристи – практики, в т.ч. судових і правоохоронних органів м Ужгорода та Закарпатської області.

При кафедрі організовано і плідно працюють науково – теоретичний та навчально – методичний семінари, а також студентський науково – теоретичний гурток.

Кафедра підтримує і розвиває творче співробітництво не тільки з українськими колегами ,а й з іноземними аналогічними кафедрами Угорщини та Словаччини і це тільки початок .

 На даний момент на кафедрі активно працює  21 співробітник ,серед яких, 4 доктори юридичних наук 14 доцентів і кандидатів юридичних наук .

Перспективи розвитку

Пріорітетними напрямками розвитку кафедри на перспективу являються:

Дослідження теоретико – практичних проблем правового забезпечення господарської діяльності в рамках комплексної кафедральної теми «Державно - правове регулювання господарської діяльності регіону в умовах Євроінтеграції».

Підготовка і захист 1 докторської та 3 кандидатських дисиртацій на здобуття наукового ступеня за спеціальністю «12.00.04 – Господарське право, господарсько – процесуальне право».

Підготовка електронних варіантів текстів лекцій та планів семінарських занять і методичних порад до них по всіх навчальних дисциплінах, які забезпечує кафедра.

Повне оновлення тематики курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт.

На кафедрі господарського права проводиться інтенсивна науково – дослідна робота. Наочним підтвердженням цього є те, що членами кафедри підготовлено і захищено 2 докторські та 5 кандидатських дисертацій у галузях права. Вагомі здобутки колективу кафедри і у підготовці та виданні наукової та навчально – методичної літератури. В цьому плані варто нагадати, що викладачі кафедри є авторами і співавторами понад 21 монографій, підручників і посібників, в т.ч. під грифом Міністерства освіти і науки України, а також більше сотні статей і тез у фахових виданнях і планує подальшу плідну роботу в даному напрямку . Завдяки активній співпраці з іноземними колегами ,науковці  кафедри приймають активну участь у міжнародних, загальнодержавних та університетських науково – теоретичних симпозіумах та конференціях.Планується розширення у міжнародній співпраці і підключення нових країн за для цього,в тому числі Німеччини,а також підтримка з вже відомими вузами з Польщі,Словаччини,Угорщини,Чехії та інших.

 

 

Відповідальний за інформацію: Рошканюк В.М.
Дата оновлення сторінки: 24.10.2022