Кафедра теорії та історії держави і права

Кафедра була створена в квітні 1992 року. Засновником і тривалим завідувачем кафедри був доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Болдижар Михайло Миколайович. Під його керівництвом кафедра перетворилася в одну з провідних на юридичному факультеті. Якщо в 1994-1995 навчальному році у складі кафедри працювало 5 штатних викладачів і 4 – за сумісництвом, то в 2009-2010 навчальному році педагогічне навантаження на кафедрі (завідувач кафедри – доктор юридичних наук, професор Лемак В.В.) забезпечували 11 штатних науково-педагогічних працівників і 5 – на умовах сумісництва. 

Протягом 2019-2021 рр. кафедру очолював кандидат історичних наук, доцент Галас В.І. Із серпня 2021 року, після передчасної смерті Володимира Івановича, посаду т.в.о. завідувача кафедри обіймав кандидат юридичних наук, доцент Фрідманський Р.М. 

У квітні 2022 року завідувачем кафедри теорії та історії держави і права був обраний кандидат юридичних наук, доцент Переш Іван Євгенійович.

Освітній процес на кафедрі наразі забезпечують 20 науково-педагогічний працівників, у тому числі 15 за основним місцем роботи, 2  на основі внутрішнього сумісництва та 3 – за зовнішнім сумісництвом (із них: 3 доктора юридичних наук та 13 кандидатів).  Один із науково-педагогічних працівників кафедри д.ю.н., проф. Лемак В.В. обіймає посаду судді Конституційного Суду України (з березня 2018 р.), будучи при цьому членом-кореспондентом  Національної академії правових наук України (з 2009 р.).

Викладачі кафедри займаються розробкою комплексної кафедральної теми «Трансформація політико-правової системи країн Центральної та Східної Європи: гносеологічний та практичний аспект» - номер державної реєстрації 01190101973.

Кафедра забезпечує викладання теоретико-правових, історико-правових та філософсько-правових дисциплін, котрі формують у студентів основи знань з основних закономірностей розвитку державно-правових інститутів. Зокрема, «Теорію держави і права», «Історію держави і права зарубіжних країн», «Історію держави і права України», «Філософію права» та інші. 

Викладачі кафедри також залучені до організації та проведення відповідних виховних заходів.  Ця робота ведеться через академнаставників груп, кураторів курсу, органи  студентського самоврядування, старост та громадського декана.

У 2017 році викладачем кафедри Гартман М.Т. було видано монографію на тему «Генезис єврейської правової системи». Протягом 2019 року викладачами кафедри було видано дві монографії: «Правопорядок у державах Центральної Європи у період демократичних перетворень» (автори: Бариська Я. О. та Попович Т. П.) та «Соціальна держава в умовах глобалізації» (автор: Бадида А. Ю.). У 2020 р. тодішній завідувач кафедри Галас В.І. виступив співавтором підручника, виданого у Мюнхені, «Вступ до українського права».

У 2020 році вийшла друком колективна монографія «Четверте покоління прав людини: особливості правового регулювання, проблеми та перспективи розвитку в сфері охорони здоров’я», серед співавторів якої також і доценти кафедри Попович Т. П. та Погорєлова З. О. 

У 2021 році вийшла друком колективна монографія «Правове регулювання економічної системи: інституції, правила, процедури», до  числа співавторів якої ввійшла доц. Попович Т. П. Разом із тим, у 2021 році доценти кафедри  Бариська Я.О., Попович Т. П., Погорєлова З. О. підготували у співавторстві навчальний посібник «Загальна теорія права і держави».

Міжнародна співпраця розглядається як необхідна складова діяльності кафедри. Науково-педагогічні працівники кафедри щороку беруть участь не лише в загальнодержавних, а й міжнародних наукових форумах. Закордонні наукові стажування пройшла більшість викладачів кафедри. Частина з них (Бариська Я.О., Переш І.Є., Попович Т.П.) за сприяння Конгресу США стажувалися у Сполучених Штатах Америки; програма даного стажування передбачала ознайомлення з організацією юридичних наукових і освітніх установ. У 2018 р. доцент кафедри Гартман М.Т. виграла грант,  фінансований із Фонду стипендій Австрійської республіки на написання науково-дослідної роботи в Австрії на тему: «Ліквідація судової автономії єврейських громад у Європі як передумова створення держави Ізраїль» (м. Грац) та пройшла трьох-місячне стажування на базі Грацького університету імені Карла і Франца. У 2019 р. Гартман М.Т. теж виграла грант, що дало їй змогу пройти стажування терміном 12 місяців на базі юридичного факультету Віденського університету (м. Відень) та здійснити наукове дослідження на тему «Правова автономія як частина єврейського конституціоналізму: розвиток за межами незалежної держави». Доц. Бадида А. Ю. взяла участь у стажуванні щодо організації навчального процесу для здобувачів юридичної освіти та інноваційних методів навчання у закладах вищої освіти України та ЄС (Федеративна Республіка Німеччина, м. Фракфурт-на-Одері, 28 жовтня – 06 грудня 2019 р.). У свою чергу, у період з 29.11.2021 р. по 12.12.2021 р. доц. Попович Т. П. пройшла науково-педагогічне стажування на кафедрі  теорії, історії та філософії права Факультету права та адміністрації Технологічно-гуманітарного університету ім. Казимира Пуласького у м. Радом (Польща). У межах стажування було проведено лекцію для студентів даного факультету на тему «Значення трансгуманізму в умовах сьогодення» («The Importance of Transhumanism under the Present Circumstances»).

Ряд викладачів кафедри (Бариська Я.О., Попович Т.П., Погорєлова З.О., Туряниця В.В.) пройшли міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему «Хмарні сервіси для онлайн-навчання на прикладі платформи Zoom» (м. Люблін, Польща, 2020 р.). 

Разом із тим, викладацький склад кафедри систематично бере участь у міжнародних, всеукраїнських наукових конференціях, а також у круглих столах. Так, Бариська Я. О. та Попович Т. П. взяли участь у конференції в Братиславі (Jurisprudence in Central and Eastern Europe: Work in Progress 2019) з доповіддю на тему: «Determinants of Law and Order: the Axiological and Legal Dimension». Окрім того, доц. Попович Т. П. стала переможцем міжнародного конкурсу молодих учених «Danubius Young Scientist Award 2019» з науковим проєктом «Трансгуманізм та ціннісний простір права: тенденції впливу» / «Transhumanism and the Value Space of Law: the Tendencies of Influence». Галас В.І. взяв участь у симпозіумі «Реформи українського законодавства: сучасний розвиток», що відбувся в Університеті Граца (04.12.2020 р.).


Відповідальний за інформацію: Переш Іван Євгенійович
Дата оновлення сторінки: 07.10.2022