Кафедра міжнародного права

Кафедра міжнародного права є структурним підрозділом юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Створення кафедри міжнародного права в 1997 р. у структурі  Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права (у 2004 р. реорганізований в Закарпатський державний університет IV рівня акредитації) було викликано необхідністю формування і підготовки кваліфікованих фахівців у сфері міжнародного права, здатних використовувати набуті теоретичні та практичні знання у подальшій професійній діяльності. В 2013 р. у зв’язку з  об’єднанням Закарпатського державного університету з Ужгородським національним університетом кафедра міжнародного права стала однойменною кафедрою ДВНЗ «УжНУ». 

Кафедра міжнародного права є випусковою, її діяльність регламентується розробленим і затвердженим в установленому порядку Положенням про випускову кафедру юридичного факультету ДВНЗ «УжНУ». Викладачі кафедри забезпечують викладання навчальних дисциплін, керівництво педагогічною та асистентською практикою, курсовими та кваліфікаційними роботами. 

Головна мета освітньої діяльності кафедри полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців з міжнародного права. Найбільш суттєвим завданням кафедри є покращення навчального процесу і підвищення якості викладання міжнародно-правових дисциплін та забезпечення їх навчально-методичними матеріалами.

Одним з пріоритетних напрямів розвитку кафедри міжнародного права визначена науково-організаційна діяльність з метою отримання нових знань та впровадження їх на практиці у  сучасний навчальний процес. Наукова комплексна кафедральна тема дослідження «Теорія і практика трансформацій сучасного міжнародного права».

Основні напрямки роботи кафедри:

  • навчально-методична робота;
  • науково-дослідна робота;
  • організаційно-методична робота;
  • робота з виховання студентів;
  • громадська робота.

Відповідальний за інформацію: Котляр Ольга Іванівна
Дата оновлення сторінки: 08.02.2022