Кафедра конституційного права та порівняльного правознавства

Як структурний підрозділ Ужгородського національного університету кафедра конституційного права та порівняльного правознавства створена згідно з наказом Міністерства освіти і науки України у 2001 році. Функціонує кафедра на основі Конституції України, Законів України, Статуту університету та інших нормативно-правових актів про вищу освіту.

На підставі вказаних документів, кафедра забезпечує підготовку студентів, аспірантів, докторантів юридичного, а також усіх інших факультетів та відділень університету з дисциплін: «Конституційне право України», «Конституційне право зарубіжних країн», «Римське право», «Муніципальне право», «Земельне право», інші курси та спецкурси. 

Кафедра однією з перших в Україні розробила власну концепцію та принципи викладання таких дисциплін як «Конституційно-процесуальне право», «Актуальні проблеми конституційного права і процесу», «Виборче право», «Конституційно-правове регулювання діяльності політичних партій та громадських об’єднань», «Колізії в муніципальному праві та шляхи їх розв’язання», «Конституційно-правові засади нормотворчої діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування», «Актуальні питання прав людини», «Виконавча влада та конституційна модель розподілу влад в Україні», «Конституційно-правовий статус дитини», «Порівняльне правознавство», «Право Європейського союзу», «Конституційна нормотворчість». 

Робота кафедри базується на річних планах, які складаються з наступних розділів: організаційна робота, навчально-методична робота, науково-дослідна робота, виховна робота. На кафедрі розроблені робочі навчальні програми, тематичні плани, плани семінарських занять, теми курсових робіт, плани стажування професорсько-викладацького складу кафедри. З усіх дисциплін, читання яких забезпечує кафедра, розроблені відповідні підручники, посібники,  курси лекцій та методичні матеріали.

Відповідальний за інформацію: Бисага Юрій Михайлович,
доктор юридичних наук, професор
Дата оновлення сторінки: 24.09.2020