The Department of Theory and History of State and Law

Кафедра була створена в квітні 1992 року. Засновником і тривалим завідувачем кафедрою був доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Болдижар Михайло Миколайович. Під його керівництвом кафедра перетворилася в одну з провідних на юридичному факультеті. Якщо в 1994-1995 навчальному році у складі кафедри працювало 5 штатних викладачів і 4 – за сумісництвом, то в 2009-2010 навчальному році педагогічне навантаження на кафедрі (завідувач кафедри – доктор юридичних наук, професор Лемак В.В.) забезпечували 11 штатних науково-педагогічних працівників і 5 – на умовах сумісництва. З грудня 2018 р. кафедру очолює кандидат історичних наук, доцент Галас В.І.

 Динаміка зростання якісного складу кафедри є однією з найкращих в Ужгородському національному університеті – за останні десятиліття штатними науково-педагогічними працівниками кафедри захищено 2 докторські і 12 кандидатських дисертацій, в тому числі 2 у 2017 році. Більше п’яти працівникам кафедри за цей час було присвоєно вчене звання доцента. Також вперше за історію юридичного факультету саме тодішньому завідувачу кафедри Лемаку В.В. було присвоєне вчене звання професора (2006 р.). У 2009 р. він був обраний членом-кореспондентом  Національної академії правових наук України,  з  березня 2018 року обіймає посаду судді Конституційного Суду України

 Серед останніх наукових здобутків кафедри – участь у підготовці ґрунтовного наукового проекту Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2017).

Результати наукової роботи кафедри використовуються у діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. У лютому 2013 р. Лемака В. В. було призначено науковим консультантом Конституційної асамблеї України, яка здійснювала підготовку нової Конституції України. Науково-педагогічні працівники кафедри в складі фахових груп брали участь у підготовці законопроектів («Про політичні партії», «Про відновлення і збереження національної пам’яті Українського народу»), аналітичних записок до органів державної влади, Послання Президента України до Верховної Ради України, рішень і висновків Конституційного Суду України, очолювали робочі групи з підготовки Статуту УжНУ.

Викладацький склад кафедри систематично бере участь у міжнародних, всеукраїнських наукових конференціях, а також у круглих столах.  Так, 24-25 травня 2019 р. науково-педагогічними працівниками кафедри було взято участь у Всеукраїнському круглому столі (юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка), присвяченому актуальним проблемам формування загальноправових (спеціальних (фахових, предметних)) компетентностей у  студентів бакалаврату відповідно  до державного стандарту правничої освіти.

Міжнародна співпраця розглядається як необхідна складова діяльності кафедри. Науково-педагогічні працівники кафедри щороку беруть участь не лише в загальнодержавних, а й міжнародних наукових форумах. Спільно із закордонними колегами було проведено три міжнародні наукові конференції, результати яких були опубліковані. Закордонні наукові стажування пройшла більшість викладачів кафедри. Частина з них (Бариська Я.О., Переш І.Є., Попович Т.П.) за сприяння Конгресу США стажувалися у Сполучених Штатах Америки; програма даного стажування передбачала ознайомлення з організацією юридичних наукових і освітніх установ. За ініціативи доцента кафедри Переша І.Є. в 2018 році було відновлено взаємозв'язки з кафедрою-побратимом – кафедрою історії держави і права юридичного факультету Кошицького університету імені Й. Шафарика (Словацька Республіка). Викладачі кафедри є задіяними у викладанні правових дисциплін для студентів – іноземців (Головач А.Й., Зан М.І., Когут М.Г.,  Попович Т.П., Туряниця В.В.).

Викладачі кафедри також залучені до  організації та проведення відповідних виховних заходів.  Ця робота ведеться через академнаставників груп, кураторів курсу, органи  студентського самоврядування, старост та громадського декана.

У 2019 р. на кафедрі працює 18 науково-педагогічних працівників, у тому числі 13 за основним місцем роботи (12 доцентів, 1 старший викладач), 3 на основі внутрішнього сумісництва (1 професор та 2 викладачі) та 2 – за зовнішнім сумісництвом (професор, діючий суддя Конституційного Суду України та доцент, який має значний досвід роботи в правоохоронній сфері).

 

 

Відповідальний за інформацію: Галас Володимир Іванович
Дата оновлення сторінки: 05.07.2019