Загальні положення про комітет конкурсних торгів ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

 1. Комітет з конкурсних торгів (далі -  комітет)  -  посадові та   інші   особи  університету  (далі - замовник),  призначені відповідальними за  організацію  та проведення  процедур  закупівлі  згідно  із  Законом  України "Про здійснення  державних  закупівель"  
 2. Метою  створення  комітету  є  організація  та  проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.  
 3. Комітет   у  своїй  діяльності  керується  положенням  про комітет  з  конкурсних  торгів,  Законом  та іншими нормативно-правовими актами.  
Порядок створення та організація діяльності комітету

Склад  комітету  та  положення  про  нього затверджуються  рішенням ректора університету. До складу комітету не  можуть  входити посадові особи та представники учасників, члени їх  сімей,  а  також народні депутати України, депутати Верховної Ради  Автономної  Республіки Крим та депутати міської, районної у місті,  районної, обласної ради.

Головні функції комітету

Комітет відповідає  за  організацію  та  проведення  процедур закупівель.  У  процесі  роботи  він  забезпечує  реалізацію таких функцій:

 • планування протягом року здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису, фінансового плану (плану асигнувань, плану використання бюджетних (державних) коштів);
 • складення та затвердження річного плану державних закупівель;
 • здійснення вибору процедури закупівлі;
 • проведення процедури закупівель та  попередньої  кваліфікації учасників;
 • забезпечення рівних умов для всіх учасників,  об'єктивного та чесного вибору переможця;
 • надання роз'яснення особам,  що виявили намір взяти участь  у процедурі  закупівлі,  щодо  змісту документації конкурсних торгів (кваліфікаційної  документації)  у  разі  отримання  від  останніх відповідних запитів;
 • організація приймання, зберігання, розкриття пропозиції конкурсних торгів (цінових та  кваліфікаційних  пропозицій), забезпечує  вибір  найбільш  економічно  вигідної  пропозиції   на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у документації з конкурсних торгів (кваліфікаційній документації);
 • проведення переговорів  з  учасниками  під  час  проведення переговорної  процедури  закупівлі;
 • забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних  закупівель,  визначених Законом
 • оприлюднення інформації про здійснення закупівель  відповідно до вимог Закону;
 • ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства;
 • вжиття на добровільній основі належних заходів,  у тому числі з  призупиненням  процедури  закупівлі,  для  врегулювання питань,  зазначених у зверненні з вимогою щодо усунення порушення  під  час проведення процедури закупівлі;
 • абезпечення надання інформації,  у  тому  числі  документів, необхідних   для   розгляду  скарг,  які  було  подано  до  органу оскарження;
 • сприяння органам,   що  здійснюють  державне  регулювання  та контроль у сфері закупівель,  у виконанні ними  своїх  повноважень відповідно  до законодавства,  зокрема створення належних умов для проведення перевірок,  надання  у  встановлений  строк  необхідних документів і відповідних пояснень;
 • здійснення   інших   дій,  передбачених.

Контакти

dep-trade@uzhnu.edu.ua