Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права

 1. Білаш Олександр Володимирович - к.ю.н., доцент;
 2. Болдіжар Сандра Олександрівна - к.ю.н., доцент;
 3. Віхляєв Михайло Юрійович - д.ю.н., професор;
 4. Волощук Марта Гнатівна – на посаді доцента (за зовн. сумісництвом);
 5. Ворон Діана Леонідівна – к.ю.н., викладач;
 6. Гербут Вікторія Сергіївна – к.ю.н., доцент;
 7. Герич Анатолій Йосипович – к.ю.н., доцент;
 8. Головацький Назарій Тарасович - ст. викладач;
 9. Грін Олександр Олексійович - ст. викладач;
 10. Дорофеєва Лілія Максимівна – д.ю.н., професор (за зовн. сумісництвом);
 11. Карабін Тетяна Олександрівна - д.ю.н., професор, завідувач кафедри;
 12. Логойда Володимир Михайлович – викладач (за зовн. сумісництвом);
 13. Митровка Ярослав Васильович – к.ю.н., доцент;
 14. Пішта Вадим Іванович – PhD, асистент;
 15. Пилип Вікторія Василівна - к.ю.н., доцент;
 16. Савчин Михайло Васильович - д.ю.н., професор;
 17. Сідак Микола Васильович - д.ю.н., професор;
 18. Сливка Олександр Олександрович - к.ю.н., доцент;
 19. Сухан Ірина Станіславівна - к.ю.н., доцент;
 20. Тернущак Михайло Михайлович – к.ю.н., доцент;
 21. Тимчак Василь Васильович – к.ю.н., доцент;
 22. Трачук Петро Антонович - к.ю.н., на посаді професора;
 23. Фенич Яна Володимирівна – к.ю.н, доцент;
 24. Хохлова Ірина Валеріївна - к.ю.н., доцент;
 25. Шелевер Наталія Василівна - к.ю.н., доцент.

 БОЛДІЖАР  САНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА 

Кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: Ужгородський національний університет  (2007 р.)

Кандидатська дисертація: «Форма правління в державах  Центральної Європи: теоретичні та порівняльно-правові аспекти» (Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014 рік).

Сфера наукових інтересів: адміністративне право, медичне право.

Дисципліни, що викладає: медичне право.

Науковий доробок: близько 20 праць. З них 2 монографії,  15 статей. 

Монографії колективні: «Публічне урядування, права людини і демократія: регіональний зріз євроінтеграції» (2015), «Четверте покоління прав людини: особливості правового регулювання, проблеми та перспективи розвитку у сфері охорони здоров’я» (2020).   

Електронна адреса: boldizhar.sandra@uzhnu.edu.ua 

 

ВІХЛЯЄВ МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ 

 Професор кафедри, доктор юридичних наук, доцент, директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

Освіта: Запорізький національний університет (2009 р).

Кандидатська дисертація: «Адміністративно-правове регулювання порядку створення і діяльності професійних правничих громадських організацій в Україні» (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2010 р.).

Докторська дисертація: «Громадські об’єднання як суб’єкти адміністративного права України» (Національний університет державної податкової служби України, 2013 р.).

Сфера наукових інтересів:  адміністративно-правове регулювання функціонування фахових видань в Україні.

Монографії одноосібні: «Репрезентативність та специфічність громадських об’єднань як суб’єктів адміністративного права України»  (2013 р.)  

Профіль: Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=MNqiDasAAAAJ&hl=ru

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1906-5176

 

ВОЛОЩУК МАРТА ГНАТІВНА

Доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права юридичного факультету ДВНЗ "Ужгородський національний університет".

Освіта: Київський інститут народного господарства (2007 р.)

Сфера наукових інтересів: фінансове та податкове право.

Дисципліни, що викладає: фінансове право,податкове право.

Науковий доробок: навчальні посібники "Основи податкового законодавства України" (2012 рік, 256 стор.), "Фінансове право" (2012 рік, 213 стор.), "Податкове право" (2012 рік 141 стор. та 2013 рік 166 стор.), "Новації податкового законодавства" (2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік перша та друга частини), "Практичний посібник "Податкова реформа 2016". Пропозиції по вдосконаленню податкового законодавства, близько з 30 яких прийнято більше 10-ти.

Підручники: Фінансове право: підручник/М.Г. Волощук, Т.О. Карабін, М.В, Менджул. Вид. 3-тє, допов. та перероб. Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2017. 244 с.

Електронна адреса: marta.voloshchuk@uzhnu.edu.ua

 

ГЕРБУТ ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук.

Освіта: Ужгородський національний університет (2011р.)

Кандидатська дисертація: «Право  на сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність: сутнісний зміст та гарантії захисту» (ДВНЗ «УжНУ», 2019 р.).

Сфера наукових інтересів: інформаційне право, права людини, право на сексуальну орієнтацію, гендерну ідентичність, гендерне вираження та статеві характеристики.

Дисципліни, що викладає: інформаційне право, правові режими доступу до інформації, практика Європейського суду з прав людини.

Науковий доробок: близько 20 праць, з них 3 монографії (1 одноосібна), 10 статей.

Монографія одноосібна: Право на сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність: Монографія / В. С. Гербут. – Ужгород, 2019. – 266с.

Профіль Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=MBaa0LIAAAAJ

Електронна адреса: viktoriya.gerbut@uzhnu.edu.ua

 

ГРІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

Старший викладач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Освіта: Ужгородський державний університет, історичний факультет з відзнакою (1993 р.); юридичний факультет (1998 р.).

Кандидатська дисертація (в роботі): Адміністративно-правове забезпечення якості медичних послуг в Україні.

Сфера наукових інтересів: проблеми публічного адміністрування сферою охорони здоров’я в Україні, проблеми європейської інтеграції у сфері адміністративного права, дослідження правових інститутів та процесів у Закарпатські Україні (1944-1946 рр.) 

Дисципліни, що викладає: медичне право України, порівняльне адміністративне право, транспортне право.

Науковий доробок: близько 90 праць, з них 4 монографії (колективні), 11 посібників, 30 статей.

Монографії колективні: Закарпатська України: державно-правовий статус і діяльність (кінець 1944 р. – початок 1946 р.) (1999); Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти (2010); Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти (2010); Конституційний та міжнародний правовий механізм передачі частини суверенних повноважень держави наднаціональним інститутам (2016).

Навчальні посібники: Спадкове право України (2009), Міжнародно-правові документи (2010), Договори в цивільному праві України (2012), Спадкове право України (2012), Цивільне право України (Особлива частина) (2013), Делікти в цивільному праві України (2013), Конституційне право зарубіжних країн (2015), Загальне медичне право (2017), Основи фармацевтичного права (2020), Основи медичного права (2020), Ефективність правового регулювання економічних інституцій (у співавторстві) (2021).

Словники: Словник цивільного права (2009), Словник міжнародно-правових термінів (2010).

Науково-популярні видання: Правові нариси: науково-популярні статті (2003), Професійне музичне мистецтво Закарпаття XIX-першої половини XX ст. (2004).

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=VCntHgsAAAAJ&hl=th

Електронна адреса: olexandr.grin@uzhnu.edu.ua

 

ДОРОФЕЄВА ЛІЛІЯ МАКСИМІВНА

Професор, доктор юридичних наук, професор.

Освіта: Харківський юридичний інститут  (1989).

Кандидатська дисертація: «Дізнання в митних органах» (Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2006).

Докторська дисертація: «Адміністративно-правове регулювання організації та діяльності митних органів в контексті євроінтеграційного вибору України» (Ужгородський національний університет, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького,  2019).

Сфера наукових інтересів: митне право, адміністративне право, оперативно-розшукова діяльність, проходження державної служби, організація та діяльність митних органів.

Дисципліни, що викладає: митне право.

Науковий доробок: близько  100 праць.  З них 8 монографій (3 одноосібні), 3 посібники,    60 статей. 

Монографії одноосібні: «Дізнання в митних органах України» (2006), «Реформування митних органів України в умовах євроінтеграції» (2017), «Європейський вектор розвитку української митниці» (2019); монографії колективні: «Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил» (2008),«Основні напрями формування ефективної системи інформаційного забезпечення громадян з митних питань» (2017), «Сучасна кадрова політика в системі вітчизняних митних органів» (2018), «Проблемні питання, пов’язані зі створенням та функціонуванням митних органів України» (2019),  «Formation of a system of regulations in the customs sphere. - Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and experience of the European Union» (2020).

Посібники: Дорофеєва Л. М., Ясевич М. М. Митне право України: навч. посібник / Держ. ВНЗ «Ужгородський національний університет». Ужгород: Бреза, 2013. 266 с.; Дорофеєва Л. М., Ясевич М. М. Митне право України: навч. посібник. 2-ге вид. Ужгород: ПП Бреза, 2014. 268 с.; Митне право Європи: хрестоматія / уклад. Л. М. Дорофеєва; Держ. ВНЗ «Ужгородський національний університет». Ужгород: Береза, 2014. 526 с.

Профіль: Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru.  

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0585-5927 

Електронна адреса: liliia.dorofeieva@uzhnu.edu.ua.

 

 КАРАБІН ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА 

Завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор. 

Освіта: Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права (2002 р.)

Кандидатська дисертація: «Співвідношення повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування: теоретичні і практичні питання» (Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, 2007 рік).

Докторська дисертація: «Розподіл повноважень публічної адміністрації (доктринальний адміністративно-правовий аналіз)» ( Запорізький національний університет, 2016)

Сфера наукових інтересів: адміністративне право, публічна адміністрація, повноваження публічної адміністрації, інструменти та інші питання діяльності суб’єктів публічної адміністрації.

Дисципліни, що викладає: адміністративне право, актуальні проблеми адміністративного права України та ЄС, муніципальне право, система органів публічної адміністрації.

Науковий доробок: близько 70 праць. З них 6 монографій ( 2 одноосібні), 3 підручники, 2 посібники, 40 статей. 

Монографії одноосібні:«Співвідношення повноважень місцевих органів публічної влади» ( 2006), «Розподіл повноважень публічної адміністрації» (2016), монографії колективні: «Публічне урядування, права людини і демократія : регіональний зріз євроінтеграції» (2015), «Упровадження децентралізації публічної влади в Україні: національний і міжнародний аспекти» (2015), «Правовий режим публічного майна об’єднаних територіальних громад» (2018), «Правове регулювання та економічні свободи і права» (2020). 

Підручники: Wieser, Bernd / Lazur, Yaroslav / Bilash, Oleksandr (Hrsg.). Einführung in das ukrainische Recht, C.H. Beck, 1. Aufl. 2020. 300 S.; Адміністративне право України. Повний курс: підручник. Кол. авторів / За ред. В. Галунько. Київ: Академія адміністративно-правових наук, 2020. 466 с; Фінансове право: підручник / М.Г. Волощук, Т.О. Карабін, М.В. Менджул. Вид. 3-тє, допов. та перероб. Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2017. 244 с. 

Профіль: Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=449-gWIAAAAJ&hl=ru 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6538-5269

Електронна адреса: tetyana.karabin@uzhnu.edu.ua

 

ЛОГОЙДА ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Викладач кафедри, аспірант.

Освіта: Ужгородський Державний Університет, юридичний факультет, денне відділення (1999 р.в.)

Кандидатська дисертація (в роботі): «Криптовалюти як об’єкт цивільних прав : порівняльно-правовий аналіз».

Сфера наукових інтересів: банківське право, транспортне право, цивільне право.

Дисципліни, що викладає: «Банківське право», «Транспортне право».

Науковий доробок: близько 25 праць (науково-практичні статті у профільних юридичних виданнях, тези виступів на міжнародних науково-практичних конеренціях, методичний посібник).

Законопроектні роботи: співавтор Закону України «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 №852-IV та Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 №851-IV (у складі Робочої групи з питань спрощення і модернізації процедур в управлінні, торгівлі та на транспорті робочої групи - наказ Мінекономіки України №9 від 16.01.2001 р.)

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю: №21/524, видане Закарпатською обласною КДКА 10.06.2006

Профіль: Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=mhfbXs0AAAAJ&hl=uk

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1261-909X

Електронна адреса: volodymyr.lohoyda@uzhnu.edu.ua

 

ПИЛИП ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, юридичного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Закінчила Ужгородський національний університет, 2013 р. Спеціальність: «Правознавство», кваліфікація: «Спеціаліст з права».

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю  12.00.07 - «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»,

 Тема дисертації :  «Адміністративно-правовий статус учасників антитерористичної операції». 

З 2019 року є помічником-консультантом народного депутата.

Сфера наукових інтересів: адміністративне право, публічна адміністрація, адміністративне судочинство, адміністративні правопорушення, організація державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку.    

Профіль: Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Q6VT9ecAAAAJ&hl=uk 

Електронна адреса:viktoriia.pylyp@uzhnu.edu.ua 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6483-0749 

 

САВЧИН МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ

Доктор юридичних наук (2014), професор (2015), директор Науково-дослідного інституту порівняльного публічного права та міжнародного права Ужгородського національного університету, державний службовець V-го рангу (вересень 2008 р.).

Член Вченої ради Ужгородського національного університету.

Член Професорської ради Українського вільного університету, Мюнхен, Німеччина.

Національний консультант Ради Європи з конституційної і парламентської реформи.

Експерт Координатора проектів ОБСЄ в Україні з верховенства права і конституціоналізму.

Девіз: Dives est, qui sapiens est

Народився 4 червня 1973 р. в селі Довге Поле Ужгородського району Закарпатської області у селянській родині. Закінчив 28 червня 1996 р. юридичний факультет Ужгородського державного університету; спеціальність “правознавство”. Розпочав професійну діяльність на посаді консультанта Ужгородського міського суду із січня 1996 року. З жовтня 1998 р. по серпень 2008 р. у сфері науково-викладацької діяльності – викладач, старший викладач, доцент Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права (з 2004 р. – Закарпатський державний університет). 

Із серпня 2008 р. по липень 2010 р. – радник Голови Конституційного Суду України.

Із вересня 2010 р. по березень 2011 р. завідувач кафедрою конституційного та адміністративного права Київського університету права НАН України, із квітня 2011 р. по червень 2012 р. – керуючий справами КУП НАН України. З вересня 2013 р. доцент, а з квітня 2014 р. – професор Ужгородського національного університету.

Із січня 2014 р. викладач Національної школи суддів України.

У лютому 2004 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Конституційний Суд України як гарант конституційного ладу» в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. У червні 2007 року присвоєно вчене звання доцента.

У січні 2014 року захистив докторську дисертацію на тему «Конституціоналізм і природа конституції: теорія і практика реалізації» в Національній академії внутрішніх справ, вчене звання професора присвоєно у вересні 2015 р.

Надавав юридичні послуги та консультації щодо єврооблігацій на суму 3 млрд. доларів США (5 %) зі строком погашення 20 грудня 2015 року стосовно позову, що був розпочатий проти України компанією The Law Debenture Trust Corporation PLC шляхом подання до Високого Суду Правосуддя Англії позовної заяви від 17 лютого 2016 року (позов № FL-2016-000002) за залученням Товариства з обмеженою відповідальністю «Астерс Консалт» на замовлення компанії Quinn Emanuel (Сполучене Королівство) в інтересах Міністерства фінансів України. Також надавав юридичні послуги та консультації щодо відповідності конституційних принципам і цінностям правового регулювання на ринку альтернативної енергетики та вироблення пропозиції до чинного законодавства на замовлення Української асоціації вітрової енергетики (березень – липень 2020 р.). Автор біля понад amicus curie, наукових висновків за запитами Конституційного Суду України, Верховного Суду, Національної школи суддів України, органів прокуратури.

Сфера наукових інтересів: проблеми юридичної герменевтики і тлумачення конституції, конституційне і муніципальне право, судове конституційне право і процес, порівняльне конституційне право, захист прав людини, теорія конституції та конституціоналізм, проблеми державного суверенітету у контексті процесів глобалізації й інтеграції.

Автор понад 300 наукових та науково-методичних праць у фахових виданнях. Один із співавторів єдиного наразі в Україні науково-практичного коментаря до Закону України «Про Конституційний Суд України» (Київ 2009). Основні праці: монографії «Конституціоналізм і природа конституції» (Ужгород 2009),«Конституційний процес в Україні та світовий досвід конституціоналізму» (Київ 2014, у співавт.), «International Constitutional Law» (Торіно, Італія 2014, у співавт.), «Упровадження децентралізації публічної влади в Україні: національний і міжнародний аспекти» (кер. автор. кол., Ужгород 2015), Constitutional courts in post-Soviet states: between the model of a state of law and its local application (Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH 2019), «Сучасні тенденції конституціоналізму у контексті глобалізації та правового плюралізму» (Ужгород, 2020, 2-е вид.); підручники: «Конституційне право. Академічний курс» (том 2, Київ 2008, автор розділу); «Муніципальне право», (Київ, 2008, автор двох розділів); «Мала енциклопедія конституційного права» (Київ 2012), «Права і свободи людини і громадянина в Україні (доктрина Європейського суду з прав людини і Конституційного Суду України)» (Київ 2013, у співавт.), «Порівняльне конституційне право» (Ужгород 2019).

Профіль Google Scholar:  

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=VJkQQbMAAAAJ

ORCID: orcid.org/0000-0002-9551-1203

e-mail: michaelsavchyn7@gmail.com

 

 СУХАН ІРИНА СТАНІСЛАВІВНА

Кандидат юридичних наук, доцент. 

Освіта: Ужгородський національний університет (2011)

Кандидатська дисертація: «Адміністративно-правовий механізм забезпечення права громадян на вільний доступ до інформації про стан довкілля» (Ужгородський національний університет, 2016 р. ).

Сфера наукових інтересів: адміністративне право, публічна адміністрація, відносини в сфері природоресурсного права, регулювання фізичної культури в умовах децентралізації.

Дисципліни, що викладає: адміністративне право, природоресурсне право, адміністративно-процедурне право, міжнародно-валютне право.

Науковий доробок: близько 20 праць. З них 2 монографій, 15 статей. 

Монографії колективні: «Публічне урядування, права людини і демократія : регіональний зріз євроінтеграції» (2015), «Упровадження децентралізації публічної влади в Україні: національний і міжнародний аспекти» (2015), 

Профіль: Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=5pt7AuEAAAAJ

Електронна адреса: iryna.sukhan@uzhnu.edu.ua

 

ТЕРНУЩАК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ

Доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор юридичних наук. 

Освіта: Закарпатський державний університет (2011 р.); 

Кандидатська дисертація: «Правові засади діяльності центрів обслуговування платників податків і зборів» (Національний університет державної податкової служби України, 2015).

Докторська дисертація: «Адміністративний процес у публічному адмініструванні» (Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України, 2020).

Сфера наукових інтересів: адміністративний процес, публічна адміністрація, адміністративна реформа, адміністративні послуги.

Дисципліни, що викладає: адміністративно-процедурне право, адміністративно-деліктне право, муніципальне право.

Науковий доробок: близько 65 праць. З них 6 монографій (3 одноосібні), 30 статей. 

Монографії одноосібні: «Правова природа адміністративного процесу в контексті публічного адміністрування» (2019), «Адміністративно-правові засади діяльності центрів обслуговування платників податків» (2016), «Конфліктний адміністративний процес в Україні» (2016); монографії колективні: «Administrative law and administrative-procedural law: origins, achievements and prospects of development» (2018), «Механізм забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб: національний та міжнародний аспекти» (2017), «Запобігання корупції в органах ДФС України: науково-методичний та прикладний аспекти» (2017). 

Профіль: Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=fBOawwgAAAAJ&hl=uk 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3370-400х

Електронна адреса: mykhailo.ternushchak@uzhnu.edu.ua

 

ТИМЧАК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

 Освіта: закінчив Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»:

2005 рік, спеціальність «Правознавство», здобув кваліфікацію «Юрист»;

2008 рік, спеціальність «Міжнародні відносини», здобув кваліфікацію «Міжнародні економічні відносини».

Кандидат юридичних наук за спеціальність 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», диплом ДК №032610 від 15.12.2015 року, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет».

Доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, атестат АД №000786 від 16.05.2018 року. 

Нагороджений спільною відзнакою Закарпатської обласної ради та Закарпатської обласної державної адміністрації «За розвиток Закарпаття» - Розпорядження 20-сп від 05 жовтня 2021 року.

Працює в Ужгородському національному університеті з 01 листопада 2005 року на постійній основі по теперішній час. Займається дослідженням проблемних питань, пов’язаними із правовим забезпеченням державного регулювання децентралізації влади. Виступає з тезами доповідей на всеукраїнських та міжнародних  науково-практичних конференціях. Результати досліджень опубліковано у фахових наукових статтях, тезах доповідей та монографіях. 

Бере участь у підготовці наукових кадрів, а саме здійснював керівництво дисертаційними дослідженнями здобувачів, які здобули наукову ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право – Світлик О.М., Фрідманська В.І., Плотніцька С.Б. – 2021 року та здійснює наукове керівництво ще 2 аспірантами.

Дисципліни, що викладає: Адміністративне право; Конституційно-процесуальне право.  

Підвищував свою кваліфікацію:

у Пан-Європейському університеті (м. Братислава, Словацька Республіка (ЄС)) на тему: «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юристів» з 10 серпня 2016 року по 13 серпня 2016 року;

в Університеті Данубіус (м. Сладковічево, Словацька Республіка (ЄС)) на тему: «Юридична освіта в сучасному університеті: проектний підхід до організації роботи згідно з положеннями Європейських кваліфікаційних рамок (досвід Університету Данубіус)» з 22 березня 2017 року по 24 березня 2017 року;

в Люблінському науково-технологічному парку та Університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка Польща) на тему: «Юридична освіта майбутнього: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень» з 13 листопада 2017 року по 27 листопада 2017 року.

Має 46 публікацій, з них 21 наукові, навчально-методичного характеру, в тому числі 19 наукові праці, опубліковані у вітчизняних та зарубіжних рецензованих фахових виданнях, в тому числі 4 статті у виданнях, які включено до науко метричної бази Scopus та Web of Science. Видано 3 монографії у співтоваристві, а також у співавторстві 1 навчально-методичний посібник та 1 навчально-практичний коментар.

Профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=O4nOcY8AAAAJ

ORCID: orcid.org/0000-0001-9739-1914

Електронна адреса:vasyl.tymchak@uzhnu.edu.ua

 

ТРАЧУК ПЕТРО АНТОНОВИЧ

 Кандидат юридичних наук, 14 01. 2004 року, спеціальність 12.00.02 «Конституційне право», диплом ДК №021792 від 14.01.2004 р., Інститут держави і права ім..В.М.Корецького. Тема дисертації «Участь громадян України у місцевому самоврядуванні». 

Освіта: закінчив Київську вищу школу МВС, 1980 рік, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «Юрист».

Доцент кафедри теорії та історії держави і права, атестат 02ДЦ № 001521 від 28.04.2004 р. 

Заслужений юрист України, указ Президента України №254 від 15.03.2202 р.; відмінник освіти України, наказ МОН України №228 від 18.05.2011 р. 

З 1 вересня 2002 року працює в Ужгородському національному університеті за сумісництвом, а з 27 травня 2003 року працює на постійній основі по теперішній час. Займається проблемними питаннями, пов’язаними із правовим забезпеченням державного регулювання, актуальними проблемами адміністративної діяльності Національної поліції; досліджує питання функціонування органів місцевого самоврядування із врахуванням принципів децентралізації влади, змін та доповнень до чинного законодавства у сфері діяльності місцевої публічної влади. Виступає з тезами доповідей на міжнародних  та всеукраїнських науково-практичних конференціях. Результати досліджень викладено у фахових наукових статтях та монографіях. 

Бере участь у підготовці наукових кадрів, а саме здійснював керівництво дисертаційними дослідженнями аспірантів, які здобули наукову ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне права Бодак Н.В. та Марусяк Л.О. – 2017 рік, Кашка В.В. – 2019 рік та здійснює наукове керівництво ще 3 аспірантами.  

В період з 28.01. по 27.06.2013 року підвищував свою кваліфікацію в Університеті менеджменту освіти Національної академії правових наук України ( свідоцтво 12 СПВ 006894 від 27.06.2013 р.).

Має 76 публікацій, з них 21 наукові, навчально-методичного характеру, в тому числі 42 наукові праці, опубліковані у вітчизняних та зарубіжних рецензованих фахових виданнях, в тому числі дві статті у виданні, яке включено до науко метричної бази Scopus. Видано самостійно 3 монографії та 10 монографій у співтоваристві.  

Основні праці: 

 1. Монографія: Публічне урядування, права людини і демократія: здобутки, проблеми, перспективи / автор. колектив, за заг. ред.. професора Савчина М.В. – Ужгород, вид-во УжНУ «Говерла» , 2015. – 320 с. 
 2. Монографія: Упровадження децентралізації публічної влади в Україні: національний і міжнародний аспекти / автор. колектив за заг.ред проф.. Савчина М.В. – Ужгород, вид-во УжНУ «Говерла», 2015. – 350 с. 
 3. Монографія: Механізм забезпечення внутрішньо переміщених осіб: національний та міжнародний аспекти/ автор. колектив за заг ред. проф.. Рогача О.Я.- Ужгород, вид-во ТОВ «РІК-У», 2017. – 348 с. 
 4. Монографія: Захист і дотримання прав та свобод людини в діяльності Національної поліції/ автор. колектив за заг. ред. проф..Трачука П.А. – Ужгород, вид-во ПП.Данило С.І., 2019. – 144 с.  
 5. Трачук П.А. Практикум з муніципального права: навчальний посібник.- Ужгород, видавничий цент УжНУ, 2005. – 51 с.
 6. Трачук П.А. Державне будівництво та місцеве самоврядування: підручник з грифом МОН України. – Чернівці, вид-во «Наші книги», 2007. 280 с. 
 7. Трачук П.А., Михайлишин І.В. Міграційне право України: навчальний посібник рекомендований МОН України.- Ужгород, вид-во ТВД «Патент», 2014. – 352 с. 
 8. Права внутрішньо переміщених осіб: навчальний посібник/ автор.колектив за заг.ред проф.. Рогача О.Я. – Ужгород, вид-во ТОВ «РІК-У», 2017. – 434 с. 
 9. Трачук П.А., Данко В.Й. Адміністративна діяльність Національної поліції: навчальний посібник.- Ужгород, вид-во ПП Данило С.І., 2019.- 220 с. 
 10. Трачук П.А., Тимчак В.В. Актуальні проблеми адміністративної діяльності поліції: навчально-методичний посібник.- Ужгород, вид-во ПП Данило С.І., 2020. – 144 с. 
 11. Трачук П.А. The municipal authorities of Eastern European countries: Financial and economic aspects, investiga AMAZONIA, 2020. – p. 335 – 340. 
 12. Трачук П.А., Черевко П.П. Проблеми організації регіонального управління в Україні, Науковий вісник УжНУ «Право», 2020. – с. 98 - 103

       Регулярно брав участь у науково-практичних конференціях за профілем кафедри, у тому числі: 

 1. Трачук П.А. Проблеми професійної підготовки посадовців органів виконавчої влади: міжнародний науковий вісник. Ужгород, вид-во «Ліра», 2008. – с.119 -126 
 2. Трачук П.А. Місцева публічна влада як ключовий суб‘єкт децентралізації влади: міжнародна науково-практична конференція «закарпатські правові читання», Ужгород, 2016. – с.184 -189
 3. Трачук П.А.  Місцеве самоврядування у системі публічної влади України,: Міжнародна науково-практична конференція. – Ужгород, вид-во РІК-У», 2017. – с.176 -180 
 4. Трачук П.А. Організація місцевої влади та принцип стримувань і противаг: міжнародна науково-практична конференція. - Ужгород. 2018.- с.216 -219 
 5. Сучасний стан та перспективи розвитку місцевої публічної влади в Україні: матеріали науково-практичної конференції «Закарпатські правові читання».- Ужгород,2019 – с.358 -363

 ФЕНИЧ ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук.

Освіта: Ужгородський національний університет. (2014 р.)

Кандидатська дисертація: «Адміністративно-правове забезпечення права на громадянство в Україні» (Ужгородський національний університет, 2019 рік).

Сфера наукових інтересів: адміністративне право, адміністративне судочинство, інститут медіації, публічна адміністрація, питання забезпечення права на громадянство.

Дисципліни, що викладає: «Адміністративне право України», «Основи медичного права» для іноземних студентів. 

Науковий доробок: близько 25 наукових праць: підручник, навчально-методичний посібник, статті у фахових виданнях України та зарубіжних наукових виданнях, а також опубліковані тези доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях.

Підручник:

Навчально-методичний посібник: Актуальні проблеми адміністративного права України. Навчально-методичний посібник. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2014. 176 с. 

Профіль: Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=J2QVsAIAAAAJ&hl=ru

Електронна адреса: yana.fenych@uzhnu.edu.ua

 

ХОХЛОВА ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук.

Освіта: Національна Академія Управління (м.Київ 2005 р.)

Кандидатська дисертація: спеціальність12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право;  інформаційне право.Тема: “Система адміністративно-правових засобів забезпечення права громадян на здобуття вищої освіти.”

Сфера наукових інтересів: адміністративне право , публічна адміністрація, державна служба, вища освіта, правнича освіта.

Дисципліни, що викладає: Адміністративне право, Правове регулювання державного управління, Правові основи державної мовної політики, актуальні проблеми адміністративного право України та ЄС.

Науковий доробок: близько 10 праць, 10 статей.

Електронна адреса: khohlova.iryna@uzhnu.edu.ua

 

ШЕЛЕВЕР НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

Кандидат юридичних наук, доцент.

Освіта: ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (2008 р.)

Кандидатська дисертація: «Поняття та види імунітету в конституційному праві України» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014 рік).

Сфера наукових інтересів: конституційне право, муніципальне право, адміністративне право, адміністративне судочинство, виконавче 

Відповідальний за інформацію: завідувач кафедри Карабін Тетяна Олександрівна
Дата оновлення сторінки: 02.04.2022