Кафедра цивільного права та процесу

Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою на 2018-2019н.р.

 

  1. Аграрне право

  2. Актуальні проблеми цивільного процесу

  3. Виробнича практика

  4. Виконавче провадження

  5. Докази і доказування в цивільному процесі

  6. Доктрина міжнародного приватного права

  7. Доктрина сімейного права

  8. Доктрина цивільного та спадкового права

  9. Доктрина цивільно-процесуального  права

10. Екологічне право

11. Європейське соціальне та трудове право

12. Європейське судочинство у сфері захисту прав людини

13. Захист цивільних прав у практиці ЄС

14. Інтелектуальна власність

15. Майнові права

16. Міжнародне екологічне право

17. Міжнародне право навколишнього середовища

18. Міжнародне приватне право

19. Міжнародне сімейне право

20. Навчальна практика

21. Навчальна практика із спеціальності

22. Нотаріат

23. Особисті немайнові права фізичної особи

24. Особливості розгляду окремих категорій цивільних спорів

25. Педагогічна практика

26. Педагогічна практика у ВНЗ

27. Переддипломна практика

28. Порівняльне трудове і соціальне право

29. Порівняльний цивільний процес

30. Право інтелектуальної власності

31. Приватне право ЄС

32. Природоохоронне законодавство та екологічне право

33. Сімейне право

34. Соціально-правове забезпечення системи корекційної освіти

35. Спадкове право

36. Теоретичні проблеми цивільного права

37. Трудове право

38. Цивільне право. Загальна частина

39. Цивільне право. Особлива частина

40. Цивільний процес

41. Цивільно-правова документація

Відповідальний за інформацію: завідувач кафедри Булеца Сібілла Богданівна
Дата оновлення сторінки: 02.07.2018