Faculty of Medicine

На факультеті в різні періоди створювалися наукові школи, які підготували і продовжують готувати наукові кадри як для потреб факультету, так і для потреб охорони здоров’я.

Сучасна наукова діяльність відображена у наукових досягненнях кафедр факультету і Науково-дослідного інституту фітотерапії. Науковцями факультету щорічно видається близько 300 наукових праць у фахових журналах та збірниках. На кафедрах факультету виконується понад 20 наукових тем, половина яких є міжкафедральними, міжфакультетськими або міжвузівськими. Факультет має налагоджені наукові взаємозв’язки з багатьма вузами та науково-дослідними інститутами України, Угорщини, Чехії, Словаччини, Австрії, США. Для забезпечення педагогічного процесу постійно видається навчально-методична література. Провідними професорами і доцентами факультету в останні роки видано 5 підручників та 11 навчальних посібників, які мають гриф Міністерства освіти і науки України чи Міністерства охорони здоров’я України.

Студентським науковим товариством було організовано і проведено 63 науково-практичних конференцій, які в останні роки набули статусу міжнародних. Із року в рік велика кількість нашої молоді залучається до наукової роботи факультету. Студенти неодноразово виборювали призові місця на всеукраїнських конференціях, які проводяться в різних вищих навчальних закладах України. На факультеті діє 20 студентських наукових гуртків, у яких до наукової роботи залучено близько 250 студентів. Тільки за останні 5 років членами студентського наукового товариства опубліковано понад 300 статей.

Відповідальний за інформацію: Болдіжар Олександр Олександрович
Дата оновлення сторінки: 30.01.2023