Department of General Surgery

Курс загальної хірургії був створений в 1948 році і входив до складу кафедри госпітальної та загальної хірургії. Перші лекції з загальної хірургії читав професор Караванов Аркадій Григорович (завідувач кафедри). З 1950 року завідувачем курсу загальної хірургії у складі цієї ж кафедри став доцент Кудрявцев Анатолій Іванович, а з 1966 року – доцент Палажинець Михайло Миколайович.

Окремі лекції з загальної хірургії читав професор Фединець Олександр Васильович, який завідував кафедрою госпітальної та загальної хірургії з 1955 року. Він автор 140 наукових праць, почесний член Чехословацького медичного товариства ім. Пуркіньє і товариства гастроентерологів Чехословаччини. Професор Фединець О.В. виховав цілу плеяду хірургів Закарпаття, підготував 10 кандидатів та одного доктора медичних наук. Базою курсу загальної хірургії була хірургічна клініка Ужгородської обласної клінічної лікарні. В 1976 році після реорганізації кафедри госпітальної та загальної хірургії створена самостійна кафедра загальної хірургії. 

 Базою кафедри стала хірургічна клініка відділкової клінічної лікарні залізничного транспорту станції Ужгород. З 1976 по 1980 роки кафедрою завідував доцент Плахотнюк В.Я., з 1980 по 1987 роки – професор Котелянський Л.О. Завідувачем курсу загальної хірургії та керівником хірургічної клініки на той час був професор Палажинець Михайло Миколайович. В 1980 році курс загальної хірургії очолив професор Шеремет Петро Федорович, який згодом став завідувачем кафедри факультетської хірургії на базі Ужгородської центральної міської клінічної лікарні. З 1982 року  очолював курс загальної хірургії та керував хірургічною клінікою професор Симодейко Андрій Андрійович, який згодом став завідувачем кафедри загальної хірургії і якою керував з 1987 по 2005 роки. З 2005 року завідувачем кафедри загальної хірургії обрано професора Шимона Василя Михайловича. 

 

Комплексна тема кафедри:

 «Моніторинг поєднаної травми в умовах хронічного йододефіциту»

Напрямки науково-дослідної роботи :

 • Блокуючий остеосинтез при переломах довгих кісток.
 • Малоінвазивні методики остеосинтезу.
 • Методи стимуляції остеогенезу у хворих похилого віку.
 • Малоінвазивні оперативні втручання при патології хребетного стовпа з      використанням лазерних технологій.
 • Складні реконструктивно-відновні оперативні втручання при дегнеративно-     дистрофічних, запальних та неопластичних захворюваннях хребта.
 • Реґіонарна ендолімфатична терапія в лікуванні перитоніту.
 • Реґіонарна внутрішноартеріальна терапія в лікуванні хронічних остеомієлітів.
 • Реґіонарна внутрішноартеріальна терапія в лікуванні синдрому стопи діабетика.
 • Алопластика вентральних та рецидивуючих пахових гриж.
 • Високо- та низькоінтенсивне лазерне випромінювання в хірургії.
 • Мікроскопічне дослідження впливу лазерного випромінювання на лімфоїдну      тканину.
 • Малоінвазивні методи лікування компресійного синдрому кисті.
 • Сучасні методики встановлення особи загиблого за особливостями кісток   черепа.

Кафедрою було організовано та проведено міжнародні науково практичні конференції:

 • «Нове в травматології та ортопедії» - 2007 рік
 • «Застосування лазерів у медицині та біології» - 2010 рік
 • «Остеосинтез: сучасність та перспективи» - 2011 рік

Завідувач кафедри є членом редакційних рад таких журналів:

 • «Літопис травматології та ортопедії»
 • «Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна»
 • «Український медичний альманах»
 • «Фотобіологія та фотомедицина»
 • «Український морфологічний альманах»
 • та найстаршого науково-практичного журналу, що заснований у травні 1927 року – «Ортопедія, травматологія та протезування»

В 2008 році на кафедрі відкрито інститут «Травми», який виконує науково-дослідну, профілактичну та реабілітаційну роботу з вивчення особливостей травматизму в Карпатському регіоні. 

В 2009 році на кафедрі під керівництвом професора Шимона В.М. відкрито аспірантуру за спеціальністю «Травматологія та ортопедія».

Впровадження нових методів діагностики та лікування:

Здійснюється на клінічних базах у відповідності до розташування курсів кафедри.

     Зокрема:

 • методика блокуючого остеосинтезу при переломах довгих кісток;
 • малоінвазивні методики остеосинтезу;
 • методи стимуляції остеогенезу у хворих похилого віку;
 • малоінвазивні оперативні втручання при патології хребетного стовпа з використанням лазерних технологій;
 • складні реконструктивно-відновні оперативні втручання при дегнеративно-дистрофічних, запальних та непластичних захворюваннях хребта

     Застосовуються в лікуванні хворих відділення ортопедії Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. А. Новака.

 • методики реґіонарної ендолімфатичної терапії в лікуванні перитоніту;
 • реґіонарної внутрішноартеріальної терапії в лікуванні синдрому стопи діабетика та хронічних остеомієлітів;
 • алопластики вентральних та рецидивуючих пахових гриж;
 • застосування високо- та низькоінтенсивного лазерного випромінювання
 • в лікуванні хворих – хірургічного відділення Відділкової клінічної лікарні      залізничного транспорту м. Ужгорода. 

Відповідальний за інформацію: Шимон Василь Михайлович
Дата оновлення сторінки: 17.06.2017