Faculty of Medicine

Історичні аспекти створення і становлення медичного факультету Ужгородського національного університету

Історія створення медичного факультету невіддільно зв’язана з історією відкриття самого Ужгородського університету, адже медичний факультет – один із перших серед чотирьох новостворених факультетів університету – історичного, філологічного та біологічного.

19 липня 1945 року Центральний комітет Комуністичної партії Закарпатської України та Народна Рада Закарпатської України декретували створення Закарпатсько-українського університету в місті Ужгороді з чотирма факультетами. Прийом заяв абітурієнтів на історичний, філологічний, біологічний та медичний факультети був оголошений з наступного дня.

18 жовтня 1945 року, коли Рада Народних Комісарів УРСР видала Постанову за № 1709 про відкриття Ужгородського державного університету, вважається офіційним днем народження Ужгородського національного університету і медичного факультету зокрема. Перший набір студентів на медичний факультет відбувся зимою 1946 року всупереч усім канонам початку навчання у вузах. Другий набір був здійснений традиційно – влітку, і з першого вересня 1946 року до навчання приступив ще один перший курс медичного факультету у кількості 50 студентів. До занять в Ужгородському університеті першого лютого 1946 року приступило 168 студентів, серед яких – 75 медиків.

В ті роки поновлення професорсько-викладацького складу медичного факультету здійснювалося за рахунок кадрів, які приходили з інших вузів України та Росії, оскільки новостворений молодий факультет потребував спеціалістів з різних галузей медицини, які б могли готувати майбутній кадровий потенціал. Одночасно при кафедрах факультету створюються аспірантури, що дає можливість готувати власні педагогічні кадри із випускників, які активно займалися науковою та педагогічною роботою.

Першим деканом об’єднаного медичного і біологічного факультетів був призначений  Іван Герасимович Рогаль, а у зв’язку з призначенням його проректором із навчальної роботи УжДУ. З лютого 1946 року деканом медичного факультету стає доцент П.О.Євдокімов, якого через  3,5 місяців замінила на цій посаді доцент Н.М.Краснопольська, яка очолювала факультет  до вересня 1947 року.

Чимало зусиль у справу підготовки висококваліфікованих лікарів внесли декани, кожен з яких вписав свою сторінку в історію становлення та розвитку факультету: доцент І.М.Кудієнко ( 1947-1949 рр.), професор В.М.Кушко (1949-1951 рр.), професор В.Л.Хенкін (1951-1953 рр.), доцент О.Г.Мещиков (1953-1956рр.), професор М.С.Бакшеєв (1956-1959 рр.), професор Н.О.Левкова (1959-1961 рр.), професор О.М.Кишко (1961-1965 рр.; 1971- 1974 ; 1980-1984 рр.), доцент М.І.Шевчук  (1965-1971 рр.), професор Н.І.Корабельщикова (1974 - 1977 рр.),  доцент В.В.Немеш (1977 - 1980 рр.), професор М.М.Ганич (1984 – 1987 рр.), доцент А.В.Обливач (1987-1992 рр.), доцент В.М.Бора (1992 – 1999 рр.), професор В.І.Русин (1999 – 2004 рр.). В 2004 році деканом обрано доцента О.О.Болдіжара.

Відповідальний за інформацію: Болдіжар Олександр Олександрович
Дата оновлення сторінки: 30.01.2023