Медичний факультет

Кафедри

Медичний факультет УжНУ – один з найбільших факультетів університету – відіграє важливу роль у становленні та розвитку як самого університету, так і охорони здоров’я Закарпатської області. За час свого існування факультет здійснив 60 випусків студентів, підготував понад 7600 лікарів, які працюють не лише в Україні, але й у країнах ближнього і далекого зарубіжжя.

За останні роки на факультеті відбулися значні досягнення у фаховій підготовці студентів, що було зумовлено відкриттям двох нових спеціальностей. У 2002 році на факультеті була відкрита спеціальність “Бакалавр – медична сестра”, у 2004 році – спеціальність “Фармація”. Перший випуск бакалаврів відбувся у 2004 році. Термін навчання: за спеціальністю “Лікувальна справа” – 6 років, з ліцензією на прийом на 200 студентів; за спеціальністю “Фармація” – 5 років, з ліцензією на прийом на 50 студентів; за спеціальністю “Бакалавр – медична сестра” – 2 роки, з ліцензією на прийом на 50 студентів.

На сьогодні на факультеті навчається понад 1000 студентів. Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані науковці і лікарі-практики, серед яких 36 доктори наук, професори; 85 кандидатів наук, доцентів;  2 лауреати Державної премії України, 4 академіки громадських академій наук; 7 Заслужених лікарів України; 1 Заслужений працівник освіти, науки і техніки України; 1 Заслужений працівник освіти України; 2 Заслужені винахідники України; 7 членів фахових рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій. На факультеті навчаються студенти з різних регіонів України, а також із зарубіжних країн: Росії, Білорусі, Придністров’я, Туркменістану, Угорщини. Серед випускників факультету були громадяни Румунії, Молдови, Угорщини, Лівану, Сірії, Гвінеї-Бісау.

Навчальна база факультету – це головний корпус, чисельні відділення обласних, міської, відділкової клінічних лікарень, чотири поліклініки, шість диспансерів. Для проведення виробничої практики використовуються всі районні лікарні Закарпатської області, які є багатопрофільними лікувальними закладами.

Факультет із року в рік розширює географію міжнародних зв’язків. Так, наприклад, за останні роки лекції для студентів-медиків читали професори з Австрії, Німеччини, Франції, США, Угорщини. Викладачі факультету проходили наукове та педагогічне стажування в Японії, Нідерландах, США, Шотландії. Аналогічне стажування та виробничу практику проходили наші студенти в США, Греції, Югославії, Угорщині, Словаччині.

На факультеті активно проводяться культурно-масові заходи (спортивні змагання, вечори Гіппократа, КВК, Міс медфаку тощо). Студенти-спортсмени є неодноразовими переможцями університетських спартакіад. На факультеті працює студентське наукове товариство. Тільки за останні 5 років студентами опубліковано понад 300 статей. При кафедрах працюють 20 студентських гуртків в яких до наукової роботи залучено близько 250 студентів. Студенти-науковці є переможцями олімпіад як в Україні, так і за її межами.

Гордістю факультету є випускники, які очолюють і працюють у провідних науково-медичних закладах: професор І.М.Логай (до 2004 року директор Одеського НДІ очних хвороб ім. Академіка Філатова); академік АМН Росії, професор А.Ф.Циб (директор Радіологічного центру Російської академії медичних наук, м. Обнінськ, Росія); академік АН та АМН Росії, професор Ю.С.Сидоренко (директор Онкоцентру у м.Ростов-на-Дону, Росія); член-кореспондент АМН України, професор М.Є.Поліщук (завідувач кафедри нейрохірургії КМАПО); член-кореспондент АМН України, професор В.З.Нетяженко (декан 2-го медичного факультету Київського національного медичного університету); професор В.І.Русин, який був ректором УжНУ у 2004-2005 роках.

Останнім часом на факультеті задіяна система академнаставництва, що дає можливість більше наблизити викладачів до студентів і студентів до викладачів. Такі взаємозв’язки дозволили викладачам більш поглиблено вникати в проблеми студентського життя задля його поліпшення.

Значного розвитку зазнали різні форми студентського самоврядування, які чітко простежуються у діяльності студентського наукового товариства, профспілкової організації, громадського деканату та студентської ради гуртожитку.

Громадський деканат факультету становить собою організацію із 120 студентів, до складу якої входять старости кожної академічної групи, очолює їх громадський декан.

Профспілкова організація студентів нараховує 760 членів і представлена профбюро факультету, яке представляє інтереси студентів факультету на вченій раді факультету та на університетському рівні. Профспілковою організацією студентів регулярно організовуються і проводяться: вечори Гіппократа, які присвячені святкуванню Дня медика; вечори Першокурсника, які присвячені молодому поповненню факультету; КВК; різноманітні спортивні змагання, в яких за деякими видами студенти факультету виборюють призові місця. В останні роки профспілкою було започатковано конкурс “Міс та Містер  медфаку”, проведення якого стало доброю традицією на факультеті. 

Відповідальний за інформацію: Болдіжар Олександр Олександрович
Дата оновлення сторінки: 30.01.2023