Кафедра факультетської терапії

Кафедра факультетської терапії УжНУ cтворена в 1954 році. Організатором кафедри та її першим завідувачем (1954–1958 рр.) був старший викладач С.І. Добош – висококваліфікований спеціаліст, випускник медичного факультету Празького університету. З 1958 по 1969 р. завідував кафедрою доктор медичних наук, професор Г.Є. Марантіді - високоосвічена, ерудована людина, випускник медичного факультету Афінського університету. У 1969-1979 рр. керував кафедрою доктор медичних наук, професор І.Ю. Мельник, а з 1979 р. по 2000 рік - доктор медичних наук, професор М.І. Фатула. З 1.01.2001 року кафедру очолює доктор медичних наук, професор Т.М Ганич.

У минулому на кафедрі факультетської терапії працювали висококваліфіковані спеціалісти: ас. Ф.С. Керекеш (1954-1975 рр.), доц. Ю.В. Рошкович (1960 – 2001 рр.), проф. Ф.Ф.Теличко  (1967–1974 рр.), доц. М.М. Ленчур (1967-1978 рр.), доц. Н.С. Машкаринець (1965-1999 рр.), доц. А.А. Сочка (1967 – 1993 рр.), доц. М.І. Кручаниця (1968 – 1973 рр.), ас. П.С.Добош (1970-1979 рр.), проф. М.М. Кишко (1970-1990 рр.).

На 1.09.2017 на кафедрі працює 14 викладачів, з них:

1. Професори – 3 (д.м.н. Т. М. Ганич, д.м.н. О.І. Лемко, д.м.н. М.І.Фатула).

2. Доценти – 9 к.м.н. О.А. Рішко, к.м.н. В.В. Свистак, к.м.н. М.М. Блецкан, к.м.н. А. А. Краснова, к.м.н. О.Т. Ганич, к.м.н. М.М. Шютєв, к.м.н. М.І. Лазорик, к.м.н. Т.М. Тернущак, к.м.н. К.П. Мелега).

3. Асистенти – 2 (Г.Ю. Машура, В.М. Сабадош).

 Кафедра щорічно в повному об'ємі виконує педнавантаження в межах 7,5 – 8,5 тисяч годин. На кафедрі факультетської терапії навчаються студенти 4-6 курсів медичного та стоматологічного факультетів.

З них:

1. Студенти 4 курсу медичного факультету, спеціальність “Лікувальна справа”:

 «Внутрішня медицина (4-й курс)». Заняття проводять всі викладачі кафедри.

 «Фізична реабілітація та спортивна медицина». Заняття проводить доц. Свистак В. В.

 «Фітотерапія». Заняття проводить доц. Блецкан М. М.

 2. Студенти 6 курсу медичного факультету, спеціальність “Лікувальна справа”:

 «Внутрішня медицина (6 курс)». Заняття по циклах проводять всі викладачі кафедри.

 Актуальні питання клінічної імунології ( проф. Лемко О. І.).

 «Загальна практика-сімейна медицина» (доц. Краснова А.А.).

 3. Студенти 3-4 курсів стоматологічного факультету, спеціальність «Стоматологія»

 Внутрішня медицина (викладачі кафедри).

 За останні роки викладачами кафедри опубліковано понад 30 методичних рекомендацій для студентів і лікарів, видано 10 навчальних посібників (у т.ч. 2 з грифом МОН), зокрема:

1. Фатула М.І., Шютєв М.М., Свистак В.В., Рішко О.А., Чекан К.А. Основи практичної електрокардіографії: Навчальний посібник.– 3-є  вид.– Ужгород: УжНУ, 2007 – 80 с.

2. Пічкар Й.І., Рішко М. В., Свистак В. В., , Булеца Б. А., Чемет О. А., Крафчик О. М., Пічкар Н. Цукровий діабет. -  Навчальний посібник для лікарів загальної практики, студентів, інтернів (успівавторстві), Ужгород, 2008. – 95 стор.

3. Ганич Т.М., Фатула М.І., Ганич О.М. Клінічна фітотерапія // Навч. посібник для студентів медичних факультетів ВНЗ. Видання 2-ге, доп. і випр. – Ужгород: «Говерла», 2008. – 304 с.

4. Ганич О.М., Ганич Т.М., Ганинець П.П. Практична дієтологія// Навч. посібник для студентів, лікарів-інтернів та лікарів загальної практики. – Ужгород, 2009. – 264 с.

5. Ганич О.М., Ганич Т.М.,Ганинець П.П. Алкоголь і куріння: у путах рабської залежності// Навч. посібник для студентів з курсу «Валеологія». – Ужгород, 2009. – 128 с.

6. Лазорик М.І. Охорона інтелектуальної власності у практичній роботі провізора // Посібник для студентів та провізорів. - Ужгород, 2008. - 75 с.

7. Фатула М.І.; Рішко О.А. Внутрішні хвороби. Розділ І – Кардіоревматологія. –  Навчально-методичний посібник для студентів III курсу стоматологічного факультету УжНУ. - Ужгород, 2011. - 148 с.

8. Фатула М.І., Рішко О.А.Внутрішня медицина. Навчальний посібник. Розділ ІI –     пульмонологія. (Навчальний посібник для самопідготовки до практичних занять    студентів III курсу стоматологічного факультету УжНУ)  – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2012. – 96 ст.

9. Фатула М.І., Рішко О.А. Внутрішня медицина. Навчальний посібник. Розділ IУ – нефрологія. (Навчальний посібник для самопідготовки до практичних занять    студентів III курсу стоматологічного факультету УжНУ) – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2013. – 59 стор.

10. Фатула М.І., Фатула Ю.М. Українці — лауреати Нобелівської премії/ Науково– довідкове видання.— Ужгород,  2011.—  76 ст.

11. Фатула М.І., Шютєв М.М., Свистак В.В., Рішко О.А. Основи практичної електрокардіографії – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2016. – 80 стор.

12. Свистак В.В., Блецкан М.М., Ганич Т.М., Гафенко М.М., Бедевельський М.С. Комплекси лікувальної гімнастики при захворюваннях органів дихання. Методичні рекомендації для студентів 4 курсу медичного факультету. - Ужгород, 2017.- 43 с.

В університетському конкурсі підручників та навчальних посібників серед природничих дисциплін (січень 2010 р.) видання “Клінічна фітотерапія” отримало призове місце.

На кафедрі факультетської терапії завжди проводились ґрунтовні наукові  дослідження. З перших днів організації кафедри її працівники вивчали зобну епідемію на Закарпатті, в 60-70 рр. минулого століття значна увага приділялась дослідженню курортних факторів регіону. З середини 70-х років кафедральні працівники активно займалися проблемами ревматизму, а в 80-90-х роках – неінфекційними захворюваннями серця, у т.ч. обстеженням осіб, що хворіють гіпертонічною хворобою на фоні надмірного вживання хлориду натрію.

Останні 13 років кафедра проводить дослідження в межах комплексної теми:           “Особливості та методи корекції порушень організму у жителів Карпатського регіону на фоні дії несприятливих факторів”. В руслі даної проблеми вивчаються результати впливу як екзоекологічних факторів ( аварія на ЧАЕС, хімічні впливи, геохімічні особливості Закарпаття тощо), так і ряд станів ( гіпертонічна хвороба, метаболічний синдром, аритмії, бронхіальна астма, хвороби органів травлення, щитоподібної залози та ін.), а також методи корекції і профілактики патологічних змін.

Кафедра тісно співпрацює з НДІ фітотерапії ДВНЗ УжНУ, широко вивчає і застосовує в своїх дослідженнях розробки науковців даного інституту, підтримує наукові контакти з вченими Угорщини та Словаччини.

Отримані результати наукових досліджень опубліковані в чисельних наукових роботах, регулярно доповідаються на вітчизняних і міжнародних з’їздах, симпозіумах, конференціях. За період існування працівниками кафедри опубліковано 10 монографій, понад 850 наукових робіт, захищено 6 докторських та 11 кандидатських дисертацій, запатентовано  десятки винаходів та корисних моделей. У цьому напрямку слід особливо відзначити, що більшість патентів на кафедрі оформлено і отримано доц. Лазориком М.І. – спеціалістом з патентознавства, що має почесне звання заслуженого винахідника.

 

 

 

Відповідальний за інформацію: Ганич Тарас Михайлович
Дата оновлення сторінки: 21.01.2021