Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб

Історія кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб тісно переплітається з історією медич­ного факультету Ужгородського національного університету. Вона зас­но­вана у 1946 році, одночасно з відкриттям медичного факультету. Будучи фундаментальною кафедрою факуль­тету, кафедра вводить студента в терапевтичну клініку, поступово навчає його “Діагностиці” та “Семіотиці”, як окремим розділам медичної науки і на цьому підгрунті починає формування клінічного мислення майбутніх лі­карів та навчає студентів – медиків класичній картині перебігу більшості внутрішніх хвороб.

В 1948 році кафедру пропедевтики внутрішніх хвороб очолив професор Слишко Ва­силь Миколаєвич, який керував кафедрою з 1948 по 1957 рр. Разом з професором Фединцем Олександром Васильовичем професор Слишко В.М. займався вивченням ендемічного недугу Закарпаття -  захворюваннями щитовидної залози і був організатором планової боротьби із зобом на Закарпатті та введенням профілактичних міроприємств по йодуванню солі, особливо у гірських районах області.

Після професора Слишко В.М., кафедру прийняв професор Туркельтауб Мирон Самуіло­вич, який приїхав з Одеського медінституту і керував кафедрою з 1957 р. по 1975 рік. Цілком закономірно вважати професора Туркельтауба М.С. одним із засновників курортології, як науки, в нашій області. У нього ціла плеяда учнів-науковців, що працювали над вивченням мінеральних вод Закарпаття і стали викладачами різ­них кафедр факультету.

Після професора Туркельтауба з 1975 р. по 1981 рік кафедрою керувала його учениця про­фесор Пащенко Світлана Іванівна, фтізіатр за фахом, яка займалася епідеміологією туберкульозу на Закарпатті.

В 1981 році кафедру приймає друга учениця проф. Туркельтауба М.С. професор Ганич Оксана Миколаївна. Гастроентеролог за фахом, проф. О.М. Ганич створила відому в Україні школу гастроентерологів Закарпаття та організувала при кафедрі НДІ фітотерапії УжДУ, яким керує і сьогодні. Проф. Ганич О.М. підготувала 5 докторів та 14 кандидатів наук.   

З липня 1997 року кафедру приймає учениця проф. Ганич О.М. і академіка АН СССР Уголева О.М. про­фесор Архій Емілія Йосипівна, яка продовжує збагачувати педагогічні і наукові традиції кафедри, як осередку гастроентерологічної школи Закарпаття і відомого наукового центру з питань нетра­диційних методів терапії та вивчення ендо-і екзоекології людини. 

Під керівництвом професора Архій Е.Й. захищено 2 докторські та 6 кандидатських дисертацій, готуються 1 докторська та 1 кандидатська дисертації. Під керівництвом професора Сіксай Л.Т. захищено 1 кандидатську дисертацію. Під керівництвом професора Сірчак Є.С. захищено 1 кандидатську дисертацію та готуються 3 кандидатські дисертації.

На кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб на сьогодні працюють 4 професори, доктори мед.­ наук, 2 доценти, кандидати мед. наук, 3 асистенти. Це професори: Архій Е.Й., Сіксай Л.Т., Сірчак Є.С., Дербак М.А.; доценти: Коваль В.Ю., Москаль О.М.; асистенти: Курчак Н.Ю., Прилипко Л.Б., Опаленик С.М., старший лаборант Яночко Надія Михайлівна.

На кафедрі плідно ведеться виховна та навчально-методична робота, багато уваги приді­ляється вихованню студентської молоді. З кожного розділу внутрішніх хво­роб випущені методичні вказівки з проміжкового та підсумкового модульних контролів знань студентів 3-го курсу по типу “Крок-1” і задачі по типу “Крок-2”. Випущено методичні розробки тестових завданнь та ситуаційних задач до кожної теми практичного заняття згідно вимог болонської системи навчання та робочих програм для студентів 3-го курсу медичного факультету з пропедевтики внутрішніх хвороб  (70 год. практичних занять), сестринської практики (10 год.) та догляду за хворими для студентів 2-го курсу (15 год.), що дає можливість уніфікувати навчальний процес. Окремо розроблені методичні розробки з курсу валеологія та охорона здоров’я дітей, основи медичних знань  та по лабораторній діагностиці (аналіз крові, сечі, біохімічні показники лабораторних синдромів при хронічних захворюваннях печінки та маркерна діагностика вірусних гепатитів), а також ЕКГ-діагностиці.

Крім того, на кафедрі розроблено ряд методичних вказівок з ліку­валь­но-профілактичної роботи для практичної медицини (студентів і лі­карів) по діаг­ностиці і лікуванню гелікобактерзалежної патології та дисбактеріозів, хронічних вірусних гепатитів, дифузних захворювань печінки різної етіології, інших гастро­ен­терологічних патологій, та з розробки альтернативних схем їх нетрадиційного лікування, а також з розвантажувально-дієтичної терапії.

Розроблено нові робочі програми з дисциплін, які викладаються працівниками кафедри відповідно вимог болонської системи навчання.

Викладачами кафедри видано із грифом МОЗ і МОН України три навчально-методичні посібники:

1. Архій Е.Й., Сірчак Є.С., Москаль О.М. Навчально-методичний посібник «Основи медсестринського догляду за терапевтичними хворими» - Ужгород: 2010. – 256 с.

2.  Сірчак Є.С., Вайс В.М. Навчально-методичний посібник «Основи лабораторної діагностики» - Ужгород: 2010. – 174 с.

3. Архій Е.Й., Москаль О.М., Сірчак Є.С., Коваль В.Ю., Дербак М.А. Розумик Н.В. Навчальний посібник. “Пропедевтика внутрішніх хвороб. Практикум. в 3-ьох ч.”: В-во Говерла.-Ужгород. -2017. - 554 с.

 Навчальний посібник:

Архій Е.Й., Москаль О.М., Сірчак Є.С., Коваль В.Ю., Дербак М.А. Розумик Н.В. Навчальний посібник. “Пропедевтика внутрішніх хвороб. Практикум. в 3-ьох ч.”: В-во Говерла.-Ужгород. -2017. - 554 с.

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедри - Архій Емілія Йосипівна
Дата оновлення сторінки: 18.04.2020