Кафедра неврології, нейрохірургії та психіатрії

Кафедра психіатрії Ужгородського державного університету створена в 1949 році. Очолював її та читав курси психічних та нервових хвороб доцент В.В. Ластовецький. З 1960 року цикл психіатрії викладала доцент М.О. Травінська, курс неврології – доцент Ф.М. Слюсарєв та асистент Д.О. Снігурський. З 1957 року по 1973 рік  курси неврології та психіатрії входили до складу різних кафедр, цей період характеризується певною активізацією наукових розробок: захищено кандидатську дисертацію І.Ю. Лавкаєм, Б.А. Булецою, видано дві монографії з питань психіатрії М.О. Травінською. В 1968 році при кафедрі госпітальної хірургії створено новий курс нейрохірургії, який очолює асистент, а згодом доцент М.О. Бізіля. В 1973 році завідувачем кафедри неврології, психіатрії та фтизіатрії стає доцент Б.А. Булеца, протягом 1980-1988 років – професор С.І. Пащенко.  З 1988 року після приєднання до кафедри курсу гігієни кафедру очолює доцент І.Ю. Лавкай, з 2000 року – доцент В.І. Смоланка.

В 2001 році кафедра набуває нинішнього вигляду, включаючи курси неврології, нейрохірургії, психіатрії,  медичної генетики та психічного здоров’я. На юридичному факультеті забезпечено викладання курсу судової психіатрії.

На сьогоднішній день кафедра базуєтся на 4-х клінчних базах: Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології, неврологічне та психіатричне відділення Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. А.Новака, неврологічне відділення Ужгородської міської клінічної лікарні.

Працівники кафедри регулярно приймають участь в міжнародних та закордонних конферціях. Кафедра неврології, нейрохірурігї та неврології є одним із організаторів двох найбільш відомих регулярних неврологічних конференцій в Україні: «Карпатські читання» та «YaltaNeurosuit».

На кафедрі працюють професори д.мед.н. В.І. Смоланка, д. мед. н. Б.А. Булеца, к.м.н. Лавкай І.Ю. доценти – к. мед. н. Ю.Ю. Чомоляк, чотири асистенти – к. мед. н. Пацкун Е.Й., Бучок Ю.С., Адамчо Н.Н., Студеняк Т.О.

Завідувач кафедри проф. Смоланка В.І. являється членом навчального та виконавчого комітетів Європейської асоціації нейрохірургів. Що дає змогу нейрохірургам України щорічн проходити навчальні курси Європейської асоціації нейрохірургів.

На сьогоднішній день на кафедрі активно ведется наукова робота по дослідженню пухилин центральної нервової системи та епілепсії. Досліджуються актуальні теми щодо перебігу гострих порушен мозкового кровообігу.

Вся документація на кафедрі відповідає наказам та положенням МОЗ та МОН України. Навчальний процес здійснюється згідно типових програм МОЗ України.

Відповідальний за інформацію: Орос Михайло Михайлович
Дата оновлення сторінки: 06.06.2017