Кафедра неврології, нейрохірургії та психіатрії

Наукова діяльність кафедри зосереджена на вивченні особливостей клініки, перебігу, діагностики та лікування основних захворювань нервової системи та психічної сфери. 

Професор Смоланка Володимир Іванович вивчав проблемні питання легкої черепно-мозкової травми, чому присвячена кандидатська дисертація. У 2002 році захистив докторську дисертацію, розробивши основні принципи хірургічних втручань для лікування та вторинної профілактики стенооклюзуючих захворювань екстракраніальних відділів внутрішньої сонної артерії. Сучасні наукові інтереси – хірургічне лікування порушень мозкового кровообігу, больових синдромів обличчя та хребта, гліальних пухлин головного мозку, аневризм судин головного мозку, епілепсії.Під керівництвом В.І.Смоланки захищено дві докторські та дві кандидатські дисертації, виконують наукову роботу 7 аспірантів. З червня 2013 року – обраний президентом Української асоціації нейрохірургів. Постійний викладач Європейської Асоціації нейрохірургів та Європейської Асоціації неврологів. Член Тренувального комітету Європейської асоціації нейрохірургів. Заступник головного редактора науково-практичного журналу «Судинні захворювання головного мозку». Член Редакційної колегії журналів: «International Journal of Stroke», «Український нейрохірургічний журнал», «Міжнародний неврологічний журнал». Автор 139 наукових та навчально-методичних робіт, в тому числі в журналах «Stroke», «Neurology», «European Journal of Neurology». Підготував 12 методичних розробок для лікарів та студентів, отримав два Патенти України та авторське свідоцтво на винахід.У 2005 році нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. У 2012 році став лауреатом Національної Медичної Премії.

Основним напрямком наукової роботи завідувача кафедри д.м.н., доц. Орос Михайло Михайлович, є вивчення поліморфізму генів при різних патологіях головного мозку – епілепсії, інсультах, паркінсонізму, тривожних розладах. Активно займається проблематикою головного болю, зокрема мігренню. У 2007р. виконана кандидатська робота на тему: Клініко-діагностичні критерії та прогнозування транзиторно-ішемічних атак. У своїй докторській дисертації, яка була захищена у 2013р. Орос М.М. вивчав клініко-фармакогенетичні фактори впливу на фармакорезистентний перебіг епілепсії, зазначив їх роль в індивідуалізації лікування пацієнтів з фармакорезістен-тною епілепсією. Під його керівництвом здійснюють роботу 7 аспірантів. Являється автором та співавтором багатьох наукових статей, активно приймає участь у науково-практичних заходах як в Україні, так і за її межами. 

Основний напрямок наукової діяльності професора Булеци Богдана Антоновича є вивчення епідеміології, патогенезу та лікування цереброваскулярних захворювань у Карпатському регіоні. У докторській дисертації «Цереброваскулярні захворювання в Карпатському регіоні» Б.А.Булеца вперше довів роль тиреоїдних гормонів в патогенезі розвитку мозкових інсультів, а також розробив методику пролонгованого розвитку мозкових інсультів, а також методику пролонгованого їх лікування (стаціонар, реабілітаційне відділення, санаторно-курортне лікування).

Значна частина наукової роботи доцента Лавкая Івана Юрійовича виконувалась у співробітництві з Ленінградським психоневрологічним інститутом ім. В.М.Бехтєрєва, де виконано 5-річний договір. Автор виступав з доповідями в Угорщині, Чехословаччині, першому міжнародному з’їзді дитячих і підліткових психіатрів. Наукові інтереси – акцентуації характеру, неврози, психопатії.

Кандидатська дисертація Чомоляка Юрія Юрійовича являє собою експериментальну наукову роботу з впровадженням нового мікрохірургічного доступу та нової моделі для подальших досліджень хірургічного лікування невралгії трійчастого нерву. В рамках роботи отримано 2 патенти на корисну модель; автор неодноразово виступав із результатами роботи на українських та міжнародних науково-практичних конференціях. На даний момент проводиться робота по докторській дисертації. Під його керівництвом здійснюють роботу 2 аспіранти. Являється керівником Асоціації нейрохірургів Закарпатської області. 

Проблематикою церебраваскулярної патології, зокрема, проблемою каверном головного мозку на протязі своєї трудової діяльності плідно займається Смоланка Андрій Володимирович, що знайшло відображення у виконаній дисертаційній роботі: «Клініко-діагностичні особливості та тактика лікування каверном головного мозку». Автор неодноразово виступав із результатами роботи на українських та міжнародних науково-практичних конференціях. Постійно приймає активну участь у міжнародних фахових тренінгах, науково-практичних заходах. На даний момент продовжує роботу в напрямку нейроонкології, являється науковим керівником 4 аспіранти.

Бучок Юрій Степанович має більше 10 наукових праць, надрукованих у фахових виданнях. Пріоритет у наукових дослідженнях відображений у виконаній кандидатській роботі: Особливості клініки, формування та комплексного лікування віддалених проявів посттравматичного стресового розладу.

Кандидатська дисертація Софілканич Ніни Василівни присвячена афективним та когнітивним розладам у пацієнтів із скроневою епілепсією, яка була захищена у 2016 році.Являється автором та співавтором наукових статей, активно приймає участь у науково-практичних заходах як в Україні, так і за її межами. 

Студеняк Т.О. займається вивчення динаміки епілепсії у пацієнтів з пухлинами головного мозку та розвитком напрямку передопераційного обстеження пацієнтів з фармакорезистентною епілепсією. Активно приймає участь у науково-практичних заходах як в Україні, так і за її межами. 

Наукова робота за 2018-2020 роки

Методичні розробки.

 1. Булеца Б.А., Адамчо Н.Н. Актуальні питання в неврології // Ужгород: “Говерла” ДВНЗ  «УжНУ». - 2018. – 22 с.
 2. Смоланка В.І., Студеняк Т.О., Смоланка А.В. "Принципи лікування епілептичних нападів у пацієнтів з пухлинами головного мозку" Ужгород: Говерла. – 2019. – 24 с.
 3. Смоланка  В.І. ., Студеняк  Т.О., Орос М.М, Смоланка А.В.,   Принципи  лікування  епілептичних нападів у пацієнтів  з пухлинам головного мозку: Навчально-методичний посібник.-Ужгород: Гражда, 2020. – 24с.
 4. Смоланка В.І., Студеняк  Т.О., Орос М.М, Смоланка А.В., Прогнозування розвитку та перебігу епілептичних нападів у пацієнтів з супратенторіальними менігіомами головного мозку.-Ужгород: Гражда, 2020. – 24

Збірників наукових праць

Булеца Б.А., Адамчо Н.Н., Пак Л.Н., Цьока А.Б. ″Використання лікарських рослин при неврозах нав’язливих станів″ //"Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: збірник праць  XI міжнародної науково-практичної конференції". – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ». – 2018. – 400с. – С.26 – 27

Статті у фахових виданнях.

2018 рік

 1. Т.О. Студеняк, В.І. Смоланка, А.В. Смоланка Віддалені наслідки хірургічного лікування менінгіом. Аналіз 110 випадків // Scientific Journal «Science RISE:Medical Science» - 2018. - № 4(24). - С. 32 – 37.
 2. Цьома Є.І. Судомний напад у дебюті як ізольований предиктор незадовільного результату після спонтанного субарахноїдального крововиливу аневризматичного ґенезу // Міжнародний неврологічний журнал – 2018. – №4(98). – С. 63 – 70.
 3. Дубенко А.Є. Застосування протиепілептичних препаратів для лікування епілепсії в Україні за даними електронного регістру //НейроNews - 2018. - № 1. - С. 10-14.
 4. Орос М.М., Грабар В.В., Луц В.В. Когнітивні та емоційні порушення в пацієнтів у ранній період після ішемічного інсульту. //Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. - - Том 6, №1. - С.65-68.
 5. Студеняк Т.О., Цьома Є.І., Боровик О.І., Орос М.М., Смоланка В.І. Спосіб прогнозування клінічного виходу пацієнтів із субарахноїдальним крововиливом //Міжнародний неврологічний журнал. - 2018. – с. 1 – 3. 
 6. Смоланка В.И., Орос М.М., Герасименко О.С., Палагута А.В. Первичный латеральный склероз: научный обзор и личные наблюднния / //Міжнародний неврологічний журнал. – 2018.- №4(98). – С.24 – 28. 
 7. Сабовчик А.Я., Орос М.М. Мігрень і цефалгія напруження //Міжнародний неврологічний журнал. - №5 (99). – 2018. –  с.98 – 101.
 8. Орос М.М. Застосування парентеральних форм іпідакрину в лікуванні захворювань центральної й периферичної нервової системи //Міжнародний неврологічний журнал. - №6 (100). - 2018. С.98 – 101.

2019 рік

 1. Палагута Г.В., Смоланка В.І., Орос М.М., Дутка І.Ю. // Діагностична роль магнітно-резонансної томографії м’язів при нервово-м’язевих захворюваннях (науковий огляд та особисте спостереження).//Міжнародний неврологічний журнал. – 2019.- №1(103). – С.34-39.
 2. Орос М.М., Сабовчик А.Я. Панічний розлад: сучасні погляди на лікування.//Український медичний часопис.  – 2019.  – т.1. №2.  –  С.57 – 59.
 3. Орос М.М., Палагута Г.В. Локальний біль у спині: сучасний погляд на
  діагностику та фармакотерапії.//Міжнародний неврологічний журнал. – 2019. –  №4(106). – С.101 – 108.
 4. Орос М.М., Фістер Н.В. Біль у тазу як міждисциплінарна проблема: деякі аспекти.//Міжнародний неврологічний журнал. – 2019. –  №4(106). – С.9 – 12.
 5. Орос М.М., Яцинин Р.Ю. Генералізований тривожний розлад//НейроNews - 2019. – № 5(106).  –  С. 47 – 52.
 6. Орос М.М., Сабовчик Р.Я., Грабар В.В., Яцинин Р.Ю. Підгострий біль у спині: підходи до медикаментозного лікування  як профілактики хронізації болю.//Міжнародний неврологічний журнал. – 2019. –  №5(107). – С.77 – 81.
 7. Студеняк Т.О.,  Смоланка В.І,  Смоланка А.В.  Перебіг епілептичних нападів у пацієнтів з супратенторіальними менінгіомами головного мозку. //Scientific Journal «Science RISE:Medical Science». –  2019. –  № 4(31). –  С. 24 – 29.
 8. Малець М.В., Чомоляк Ю.Ю. Діагностика, лікування  та прогнозування епілептичних нападів у дітей з гідроцефалією.//Міжнародний неврологічний  журнал. – 2019. – №4 –  С.88 – 92.
 9. Чомоляк Ю.Ю, Ловга М.І. Лікування внутрішньошлуночкових початкових крововиливів у новонароджених.// Український нейрохірургічний журнал. – №2. – 2019.  –  С. 5 – 11.

2020 рік

 1. Герасименко О.С., Смоланка В.І., Смоланка А.В., Сечко О.С.(2020) Моторні викликані потенціали в хірургії об’ємних утворень інфратенторіальної локалізації. Ukrainian Neurosurgical Journal. 26(3): 14-19. doi: 10.25305/unj.208330
 2. Ємець О.Т. Цервікалгія: сучасні підходи до лікування /Ємець О.Т., Махлинець В.Ю., Вансович О.С., Сапіга І.І., Орос М.М.// /Міжнародний неврологічний журнал. – 2020.- №4(том16). – С.23-26
 3. Орос М.М., Яцинин Р.Ю. Чи зумовлюють сексуальні перверсії
  тривожно-депресивну симптоматику?/ Орос М.М., Яцинин Р.Ю.//Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 18 (487), 2020 р.
 4. Студеняк Т.О., Орос М.М. Прогнозування можливості збереження епілептичних нападів після хірургічного лікування супратенторіальної менінгіоми головного мозку/Студеняк Т.О., Орос М.М.//НейроNews - 2020. - № 6(117). - С. 33-36
 5. Орос М.М., Вансович О.С.Нейроінфекція та нейропатичний біль/Орос М.М., Вансович О.С.//Міжнародний неврологічний журнал.// 2020. №5 (том16). 
 6. Орос М.М., Орос М.М.(молд)  Нейробіологія істерії та тривоги (огляд
  літератури та власні дослідження)/Орос М.М., Орос М.М. (молод) //Практикуючий лікар - 2020 - том,9, №3-4. - С.31-40
 7. Орос М.М., Сабовчик А.Я.Панічний розлад : сучасні погляди на лікування/Український медичний часопис. - 2019. - т.1.№2.С.57-59
 8. Орос М.М., Гирявець М.В. Проблема болю в спині в практиці сімейного лікаря. Сучасні підходи до лікування. / Орос М.М., Гирявець М.В.// Новини медицини та фармації. - 2019. - №13(706). - С.10
 9. А. Є. Дубенко, В. І. Смоланка, О. Є. Кутіков, Д. О. Кутіков, С. О. Сазонов, Т. М. Колєснік, М. М. Орос, В. В. Грабар СТАТИСТИЧНИЙ ПОРТРЕТ
  ДОРОСЛОГО ПАЦІЄНТА З ЕПІЛЕПСІЄЮ // Український вісник психоневрології. - 2019.  ТОМ 27,  випуск 4 (101). - С. 10-15
 10. Орос М.М., Орос М.М.ДІАБЕТИЧНА АМІОТРОФІЯ: ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОГНОЗ/ Орос М.М., Орос М.М./Практикуючий лікар.// - 2019. - Том8. - №3- С.45-48
 11. Малець М.В., Чомоляк Ю.Ю. Клінічні та субклінічні форми епілепсії у пацієнтів після вентрикуло-перитонеального шунтування – Міжнародний неврологічний журнал. Том 16, №5 2020. – С.35-39
 12. Орос М.М., Палагута Г.В. Локальний біль у спині: сучасний погляд на
  діагностику та фармакотерапію/ Орос М.М., Палагута Г.В.//.//Міжнародний
  неврологічний журнал. – 2019.- №4(106). – С.101-108
 13. Орос М.М., Орос М.М.ДІАБЕТИЧНА АМІОТРОФІЯ: ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОГНОЗ/ Орос М.М., Орос М.М./Практикуючий лікар.// - 2019. - Том8. - №3.- С.45-48
 14. Oros M. Steroids and L-Lysine Aescinate for Acute Radiculopathy Due to
  a Herniated Lumbar Disk/ Oros M., Oros M.(j)., Grabar V. / Medicina .// -
  2019.- 55.736
 15. Сабовчик А.Я. Астенічний синдром при мозкових катастрофах/Сабовчик А.Я.,Орос М.М., Савицька Н.О.// Міжнародний неврологічний журнал.// – 2020.-№2(том16). – С.77-81
 16. Орос М.М. Аналіз ефективності використання L-лізину есцинату при
  лікуванні радикулопатії / Орос М.М., Грабар В.В., Девіняк О.Т., Орос
  М.М./ Міжнародний неврологічний журнал.// – 2020.- №2(том16). – С.26-42
 17. Орос М.М. Антидепресанти темний бік сили /М. М. Орос, В. В. Грабар, А.Я. Сабовчик, Р. Ю. Яцинин //НейроNews - 2020. - № 4(115). - С. 23-28
 18. Mikhail M. Oros, Vitaly V. Lutz, Andrukh H. Pavlo, Andrii D.
  Sitkar
INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THROMBOPHILIC GENES POLYMORPHISM, INCLUDING SERPIN 1 (PAI-I), FII, PROTHROMBIN AND ITGB3-Β INTEGRIN, ON THE FREQUENCY OF STROKE IN ASSOCIATION WITH CONTROLLABLE RISK FACTORS FOR ITS OCCURRENCE /Mikhail M. Oros, Vitaly V. Lutz, Andrukh H. Pavlo, Andrii D. Sitkar//Wiadomosci lekarskie - 2020. - №3, - P.471-478
 19. Орос М.М., Грабар В.В. Біль у стопі: погляд невролога / Орос М.М.,
  Грабар В.В.//НейроNews - 2020. - № 1(112). - С. 23-30
 20. Орос М.М., Орос М.М.(молд) Біль голови та венозна дисциркуляція: де
  правда?/Орос М.М., Орос М.М.(молд)// Практикуючий лікар - 2020 - том,9,
  №1. - С.55-57 
 21. М. М. Орос, О. О. Орлицький, О. С. Вансович, С. Р. Козак, В. В. Білей. Абсансні форми епілепсії //НейроNews - 2020. - №7(118). - С. 20-23
 22. Орос М.М. Астенія - супутниця нервових розладів у коморбідних пацієнтів/ Орос М.М. // Здоров’я України - 2020. - 2(53). - С.37
 23. Орос М.М., Яцинин Р.Ю. Чи зумовлюють сексуальні перверсії
  тривожно-депресивну симптоматику?/ Орос М.М., Яцинин Р.Ю.//Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 18 (487), 2020 р.
 24. Студеняк Т.О., Орос М.М. Прогнозування можливості збереження епілептичних нападів після хірургічного лікування супратенторіальної менінгіоми головного мозку/Студеняк Т.О., Орос М.М.//НейроNews - 2020. - № 6(117). -С. 33-36
 25. Орос М.М., Вансович О.С.Нейроінфекція та нейропатичний біль /Орос М.М., Вансович О.С.//Міжнародний неврологічний журнал.// – 2020.- №5(том16). – С.17-20
 26. Орос М.М., Орос М.М.(молд)  Нейробіологія істерії та тривоги (огляд
  літератури та власні дослідження)/Орос М.М., Орос М.М. (молд) //Практикуючий лікар - 2020 - том,9, №3-4. - С.31-40
 27. Слабкий Г.О., Миронюк І.С., Білак-Лук’янчук В.Й. Спільні задачі первинної медико-санітарної допомоги та системи громадського здоров’я по збереженню здоров’я населення / Г.О. Слабкий, І.С. Миронюк, В.Й. Білак-Лук’янчук // Україна. Здоров’я нації — 2020 — № 2 (59) – С. 171.
 28. Палагута Г.В., Смоланка В.І., Дутка І.Ю. //Діагностика поясної складнокурабельної міопатії з використанням методу МРТ (науковий огляд і особисте спостереження).//Міжнародний неврологічний журнал. – 2020.- 16, №2.

Тези доповідей на вітчизняних конференціях.

2018 рік

 1. Смоланка В.І., Смоланка А.В. Вибір хірургічної тактики при пухлинах стовбура головного мозку.// III-rd Ukrainian Winter Neurosurgical Skiing Meeting, March 1-3, 2018, Bukovel, Ukraine. – 16. с. 16.
 2. Смоланка А.В., Лешак В.І. Комбіноване хірургічне лікування пухлин середньої лінії головного мозку у дітей.//Конференція нейрохірургів України “Організація та сучасні принципи надання спеціалізованої нейрохірургічної допомоги хворим на мозковий інсульт”, 5-7 Вересня, 2018, Вінниця, Україна. – с. 104.
 3. Герасименко О.С., Смоланка В.І., Сечко О.С., Смоланка А.В., Смоланка В.В. Соматосенсорні викликані потенціали як ранній предиктор ішемічного ураження головного мозку під час хірургічного втручання.//Конференція нейрохірургів України “Організація та сучасні принципи надання спеціалізованої нейрохірургічної допомоги хворим на мозковий інсульт”, 5-7 Вересня, 2018, Вінниця, Україна. – с. 57.
 4. Орос М.М. Нейропатії: великий наслідок впливу маленького представника Коннектикута.// Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти клінічної неврології» 13 – 15 березня 2018. – м. Івано-Франківськ. - с. 104-108.
 5. Орос М.М. Диференціальна діагностика первинного болю голови. // Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти клінічної неврології» 13 – 15 березня 2018. – м. Івано-Франківськ. - с. 77-79.
 6. Орос М.М. Гендерні особливості тривоги.// Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти клінічної неврології» 13 – 15 березня 2018. – м. Івано-Франківськ. с.88-91.
 7. Смоланка В.І. Васкулоневральні конфлікти в неврологічній практиці.// Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти клінічної неврології» 13 – 15 березня 2018. – м. Івано-Франківськ. - с.92-93. 
 8. Студеняк Т.О. Епістатус: чи легко з ним справитися?// II міжнародна конференція «Досягнення неврології». 3 – 5 квітня 2018. – м.Київ. - с.5-6.
 9. Студеняк Т.О. Резистентна епілепсія // II міжнародна конференція «Досягнення неврології». 3 – 5 квітня 2018. – м.Київ. -  с.10-11.
 10. Орос М.М. Чому лікування головного болю не завжди ефективне?// II міжнародна конференція «Досягнення неврології». 3 – 5 квітня 2018. – м.Київ. - с.102-105.
 11. Карпінська К.О. Складні випадки в клініці рухових розділів. В фокусі-тремор // II міжнародна конференція «Досягнення неврології». 3 – 5 квітня 2018. – м.Київ . - с.88-92.
 12. Орос М.М. Коли хоче посміхатися – не може, коли не хоче – може // II міжнародна конференція «Досягнення неврології». 3 – 5 квітня 2018. – м.Київ. - с.24-29.
 13. Гаврилів Т.С., Смоланка В.І., Смоланка А.В., Герасименко О.С. Можливості інтраопераційного  моніторингу при хірургії епілепcії. // ХХІІ Науково-практична конференція УПЕЛ з міжнародною участю «Епілепсія - вікно для пізнання головного мозку: що нового»,  17-19 травня 2018, Дніпро, Україна. - с.15-16.
 14. Орос М.М. Tuberous sclerosis and epileptic seizure //XXII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Epilepsy – the window for brain understanding what’s new». 17 – 19 травня 2018. – м. Дніпро . - с.18-21.
 15. Дубенко А., Смоланка В.І., Орос М.М., Сазонов С., Бабкіна Ю., Грабар В.В. Management of AEDs in treatment of epilepsy patients in Ukraine according the electronic patients register// XXII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Epilepsy – the window for brain understanding what’s new». 17 – 19 травня 2018. – м. Дніпро. - с. 13-14.
 16. Смоланка В.І. Каверноми головного мозку // науково-практична конференція «Нейросимпозіум». 11 – 13 вересня 2018. – м. Одеса. -  с.3-5.
 17. Орос М.М. Некласичні причини класичної атаки анормального тау-білка // науково-практична конференція «Нейросимпозіум». 11 – 13 вересня 2018. – м. Одеса. Надати сторінки Орос М.М. Танці очей // науково-практична конференція «Нейросимпозіум». 11 – 13 вересня 2018. – м. Одеса. - с.33-37.
 18. Орос М.М.Диференціальний діагноз первинного болю голови // науково-практична конференція «Нейросимпозіум». 11 – 13 вересня 2018. – м. Одеса. - с.15-17.
 19. Орос М.М. Тривога та біль // науково-практична конференція «Нейросимпозіум». 11 – 13 вересня 2018. – м. Одеса. Надати сторінки Орос М.М. Хвороба Помпе // науково-практична конференція «Нейросимпозіум». 11 – 13 вересня 2018. – м. Одеса. - с.4-5.
 20. Орос М.М. Локальний біль у спині: одна із загадкових причин // науково-практична конференція «Нейросимпозіум». 11 – 13 вересня 2018. – м. Одеса. - с.43-48.
 21. Орос М.М. Я мушу це робити?// науково-практична конференція «Нейросимпозіум». 11 – 13 вересня 2018. – м. Одеса. - с.56-70.
 22. Орос М.М. Пацієнт з гострим болем в спині: що робити?// науково-практична конференція «Нейросимпозіум». 11 – 13 вересня 2018. – м. Одеса. - с.105-109.
 23. Карпінська К.О. Судинний паркінсонізм // науково-практична конференція «Нейросимпозіум». 11 – 13 вересня 2018. – м. Одеса. – с.7.
 24. Орос М.М. Дигормональна спондилопатія (остеопороз) та міофасціальний біль грудного відділу хребта.//Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Ендокринні та неврологічні захворювання: проблеми коморбідності» 13 – 14 вересня 2018. – м.Чернівці. - с.23-27.
 25. Смоланка В.І. Хірургічне лікування аденом гіпофіза.// Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Ендокринні та неврологічні захворювання: проблеми коморбідності» 13 – 14 вересня 2018. – м.Чернівці. - с. 2-3. 
 26. Орос М.М. Післяінсультний біль. // Науково-практична конференція з міжнародною участю «Feofania stroke day». 21 – 22 вересня 2018. – м. Київ-Ірпінь. - с.15-18.

2019 рік

 1. Попруженко Е.Р., Битлянин М.В., Битлянин К.В., Шітев А.І.  Роль психогенних чинників у етіології гострого порушення мозкового кровообігу. Психологічні предиктрои ГПМК. Науковий керівник: Булеца Б.А.//XVII міжнародна  науково-практична студентська конференція "Uzhhorod medical students’ conference", Ужгород, 10 – 13 квітня 2019 р. –  С. 166. 
 2. Ходанич М.Б., Попович В.В. Когнітивні порушення за даними нейропсихологічного тестування хворих з цукровим діабетом та артеріальною гіпертензією. Науковий керівник: Булеца Б.А.// XVII міжнародна  науково-практична студентська конференція "Uzhhorod medical students’ conference", Ужгород, 10 – 13 квітня 2019 р. – С. 169. 
 3. Романчук М.І., Данів М.В. Якість життя хворих які перенесли ішемічний інсульт. Науковий керівник: Булеца Б.А.// XVII міжнародна  науково-практична студентська конференція "Uzhhorod medical students’ conference", Ужгород, 10 – 13 квітня 2019 р. – С. 172.
 4. 4.Єсип І.І., Шітев А.І. Вплив больового синдрому при остеохондрозі на когнітивні функції у молодих людей (до 46-ти років). Науковий керівник: Булеца Б.А.// XVII міжнародна  науково-практична студентська конференція "Uzhhorod medical students’ conference", Ужгород, 10 – 13 квітня 2019 р.  – С. 158.
 5. Макарчук В.С., Ярошовець Є.С., Данів М.В. Віддалені клінічні наслідки у хворих з геморагічним інсультом супратенторіальної локалізації. Науковий керівник: асист. Студеняк Т.О.// XVII міжнародна  науково-практична студентська конференція "Uzhhorod medical students’ conference", Ужгород, 10 – 13 квітня 2019 р. –  С.162. 
 6. Павлик Н.С., Кожушко В.І.  Ефективність хірургічного лікування скроневої епілепсії. 
 7. Науковий керівник: асист. Студеняк Т.О.// XVII міжнародна  науково-практична студентська конференція "Uzhhorod medical students’ conference", Ужгород, 10 – 13 квітня 2019 р. –  С. 163. 
 8. Пантьо А.В., Жорник В.В. Віддалені результати хірургічного лікування пухлини скроневої частки головного мозку. Науковий керівник: асист. Студеняк Т.О.// XVII міжнародна  науково-практична студентська конференція "Uzhhorod medical students’ conference", Ужгород, 10 – 13 квітня 2019 р. –  С. 166. 
 9. Балог Я.І. Комплекс електри: чи всі дівчата проходять через це? Науковий керівник: Бучок Ю.С., Бучок С.Ю.// XVII міжнародна  науково-практична студентська конференція "Uzhhorod medical students’ conference", Ужгород, 10 – 13 квітня 2019 р. –  С. 154 -155.
 10. Битлянин М.В., Битлянин К.В., Попруженко Е.Р. Виявлення впливу роботи в нічний час на якість сну та успішність студентів-медиків. Науковий керівник: Бучок Ю.С.// XVII міжнародна  науково-практична студентська конференція "Uzhhorod medical students’ conference", Ужгород, 10 – 13 квітня 2019 р. –  С. 155 - 156.
 11. Вансович О.С. Тривожність очікування в складанні ЄДКІ серед студентів III курсу. Науковий керівник: Бучок Ю.С.// XVII міжнародна  науково-практична студентська конференція "Uzhhorod medical students’ conference", Ужгород, 10 – 13 квітня 2019 р. –  С. 156.
 12. Дмитренко Я.В., Микитюк Г.В. Відмінності поведінки близнюків у критичних ситуаціях. Науковий керівник: Лавкай І.Ю.,  Бучок Ю.С.// XVII міжнародна  науково-практична студентська конференція "Uzhhorod medical students’ conference", Ужгород, 10 – 13 квітня 2019 р. –  С. 157 - 158.
 13. Іваньо В.В., Дмитренко Я.В. Динаміка структури снів студентів. Науковий керівник: Лавкай І.Ю., Бучок Ю.С., // XVII міжнародна  науково-практична студентська конференція "Uzhhorod medical students’ conference", Ужгород, 10 – 13 квітня 2019 р. –  С. 158 -159.
 14. Кляп М.М., Вавринчак У.Ю. Комунікативні катастрофи як фактор впливу на продуктивність навчання студентів-медиків. Науковий керівник: Бучок Ю.С.// XVII міжнародна  науково-практична студентська конференція "Uzhhorod medical students’ conference", Ужгород, 10 – 13 квітня 2019 р. –  С. 159 -160.
 15. Корчак Х.Ю. Психологічно-графічний аналіз невербальної активності студентів третього курсу медичного факультету. Науковий керівник: Бучок Ю.С.// XVII міжнародна  науково-практична студентська конференція "Uzhhorod medical students’ conference", Ужгород, 10 – 13 квітня 2019 р. –  С. 162 -162.
 16. Кулик В.В. Суїцидальна налаштованість студентів-медиків як результат аб’юхивних відносин. Науковий керівник: Бучок Ю.С.// XVII міжнародна  науково-практична студентська конференція "Uzhhorod medical students’ conference", Ужгород, 10 – 13 квітня 2019 р. –  С. 162.
 17. Палагонич Е.С. Про сексуальні особливості людей з різними групами крові. Науковий керівник: Лавкай І.Ю.// XVII міжнародна  науково-практична студентська конференція "Uzhhorod medical students’ conference", Ужгород, 10 – 13 квітня 2019 р. –  С. 164 -165.
 18. Перец Е.В. Синдром Мюнхгаузена в процесі отримання клінічних знань у студентів-медиків. Науковий керівник Бучок Ю.С.// XVII міжнародна  науково-практична студентська конференція "Uzhhorod medical students’ conference", Ужгород, 10 – 13 квітня 2019 р. –  С. 165-166.
 19. Феделеш В.В., Белей Я.І. Момо-птах смерті з мережі інтернет. Науковий керівник Бучок Ю.С., Бучок С.Ю.// XVII міжнародна  науково-практична студентська конференція "Uzhhorod medical students’ conference", Ужгород, 10 – 13 квітня 2019 р. –  С. 167-168.

Тези доповідей на міжнародних конференціях.

2018 рік

 1. Орос М.М. Actovegin in chronic cerebral ischemia //міжнародна конференція, 21 січня 2018. – м. Дубай. –  с.24-27.
 2. Smolanka A., Havryliv T., Smolanka V. Surgical Treatment of Pediatric Brainstem Glial Tumors: A   Single-Centre Ten Year Experience. Child’s Nervous System ((Online ISNN: 1433 - 0350, print ISNN: 0256-7040): volume 34, Number 10, October 2018 // Abstract NS-008 from the 46th Annual Meeting of International Society for Pediatric Neurosurgery (ISPN), October 7-11, 2018, Tel Aviv, Israel – p. 2094
 3. Danko V., Havryliv T. Pediatric endoscopic third ventriculostomy from a nursing perspective (initial single-center experience). 46th Annual Meeting of International Society for Pediatric Neurosurgery (ISPN), October 7-11, 2018, Tel Aviv, Israel. –  С.97-102.

2019 рік

 1. Адамчо Н.Н., Булеца Б.А. Спосіб медичної реабілітації пацієнтів з переломом нижньої щелепи на тлі синдрому хронічної втоми (СХВ) // зб. праць XII міжнародної науково-практичної конференції ″Сучасні аспекти збереження здоров’я людини /за ред.проф. Т.М.Ганича – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ» - 2019. – 429 с. – С. 34 – 36.
 2. Oros M. Steroids and L-Lysine Aescinate for Acute Radiculopathy Due to a Herniated Lumbar Disk/ Oros M., Oros M.(j)., Grabar V. / Medicina .// - 2019.- 55.736
 3. Bilak-Lukianchuk V.Yo. Training of public health professionals in Ukraine: experience and problems. Current issues of health care and physical rehabilitation: collective monograph / G.O.Slabkiy, V.Yo.Bilak-Lukianchuk, V.V.Brych, D.V.Danko, A.-M.M.Pishkovtsi, A.O.Keretsman, O.V.Zhdanova, I.S.Mironyuk, A.P.Spivak, K.S.Barannik – Lviv-Torun: Liha-Pres, 2019 – 184 p. –P. 26-43

2020 рік

 1. Mikhail M. Oros, Vitaly V. Lutz, Andrukh H. Pavlo, Andrii D. Sitkar
INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THROMBOPHILIC GENES POLYMORPHISM, INCLUDING SERPIN 1 (PAI-I), FII, PROTHROMBIN AND ITGB3-Β INTEGRIN, ON THE FREQUENCY OF STROKE IN ASSOCIATION WITH CONTROLLABLE RISK FACTORS FOR ITS OCCURRENCE /Mikhail M. Oros, Vitaly V. Lutz, Andrukh H. Pavlo, Andrii D. Sitkar//Wiadomosci lekarskie - 2020. - №3, - P.471-47
 2. Bilak-Lukianchuk V., Mironyuk I., Slabkiy G., Formation of public health at the national and regional levels in Ukraine. Scientific basis of modern medicine, Monography, Boston, 2020. – P. 46-56.
 3. V.Smolanka, T.Shmelova, O.Sechko / Collaborative Deterministic and Stochastic Decision-Making Models in Health Care //2020 IEEE Proceedings of the 2nd International Workshop on Informatics & Data-Driven Medicine (IDDM 2020) CEUR Workshop Proceedings CEUR Workshop Proceeding. November 19–25, 2020, Växjö, Sweden , pp..

Отримано патенти.

 1. Спосіб профілактики повторних судомних нападів у пацієнтів в гострому періоді субарахноїдального крововиливу внаслідок розриву аневризми судин головного мозку: пат 124904 UA МПК G01N 33/48, A61K 35/00, A61B 17/00 / Студеняк Т.О., Боровик О.І, Орос М.М., Смоланка В.І., Цьома Є.І. ; заявник та патентовласник ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – №u 2017 11295; заявл. 20.11.2017; опубл. 25.04.2018. – Бюл. № 8.
 2. Спосіб прогнозування клінічного виходу пацієнтів із субарахноїдальним крововиливом: пат 126053 UA МПК G01N 33/48, A61В 1/00, A61B /00 / Студеняк Т.О., Цьома Є.І., Боровик О.І, Орос М.М., Смоланка В.І.; заявник та патентовласник ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – №u 2017 09170; заявл. 18.09.2017; опубл. 11.06.2018. – Бюл. № 11.
 3. Спосіб мікрохірургічного лікування кил міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта, №142127, 12.05.2020 Чомоляк Юрій Юрійович, Дзямка Роман Євгенович, Мотринець Василь Юрійович. 
 4. Спосіб хірургічного лікування дефектів черепа. №142126, 12.05.2020 Чомоляк Юрій Юрійович, Переста Юрій Юрійович, Дзямка Роман Євгенович, Мотринець Василь Юрійович, Ганбаров Нікіта Петрович.

Наукове редагування - переклад статей на українську мову.

2018 рік

 1. Складні пухлини югулярного гломусу: критерії, лікування, результати. / Оссама Аль-Мефті [Ossama Al-Mefty], M.D., Араміс Тешейра [Aramis Teixeira], M.D. (переклад Гаврилів Т.С.) // Український нейрохірургічний журнал. – 2018, Спеціальний випуск, с. 10-20. 
 2. Тригемінальні шваноми: видалення гантелеподібних пухлин через розширену Меккелеву печеру в контексті функції краніальних нервів. / Оссама Аль-Мефті [Ossama Al-Mefty], М.D., Самер Аюбі [Samer Ayoubi], F.R.C.S.(I), і Есам Габер [Esam Gaber], М.В.В.Сh., M.Ch., Ph.D. (переклад Гаврилів Т.С.) // Український нейрохірургічний журнал. – 2018, Спеціальний випуск, с. 21-32. 
 3. Особиста послідовна серія з 51 випадку хірургічно пролікованих інсулярних гліом II ступеня злоякісності (згідно з шкалою ВОЗ): досягнення та обмеження. / Х’юж Дюффо [Hugues Duffau], M.D., Ph.D. (переклад Гаврилів Т.С.) // Український нейрохірургічний журнал. – 2018, Спеціальний випуск, с. 33-45. 
 4. Ендоскопічна трансназальна резекція менінгіом передньої черепної ямки. / Енріко де Дівітіс [Enrico de Divitiis], M.D., Феліче Еспосіто [Felice Esposito], M.D., Ph.D., доктор філософії, Пауло Капаб’янка [Paolo Cappabianca], M.D., Луїджі Марія Кавалло [Luigi Maria Cavallo], M.D., Ph.D., Орест де Дівітіс [Oreste de Divitiis], M.D., і Ізабелла Еспосіто [Isabella Esposito], М.D. (переклад Гаврилів Т.С.) // Український нейрохірургічний журнал. – 2018, Спеціальний випуск, с. 58-65. 
 5. Реконструкція основи черепа при використанні розширеного ендоскопічного транссфеноїдального доступу до супраселярних утворів Луїджі Марія Кавалло [Luigi Maria Cavallo], M.D., Ph.D., Андреа Мессіна [Andrea Messina], M.D., Феліче Еспосіто [Felice Esposito], M.D., Ph.D., Орест де Дівітіс [Oreste de Divitiis], M.D., Матеус даль Фабро [Mateus Dal Fabbro], M.D., Енріко де Дівітіс [Enrico de Divitiis], M.D., Пауло Капаб’янка [Paolo Cappabianca], M.D. (переклад Гаврилів Т.С.) // Український нейрохірургічний журнал. – 2018, Спеціальний випуск, с. 66-73.

Список наукових праць, опублікованих у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор.

Статті в виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus; Copernicus).

 1. Steroids and L-Lysine Aescinate for Acute Radiculopathy Due to a Herniated Lumbar Disk. M Oros, M Oros Jar, V Grabar, Medicina 2019, 55(11),736; https://doi.org/10.3390/medicina55110736
 2. Studeniak T.O. The effect of the presence of epileptic attacks on the clinical duration of supratentorial brain meningiomas / T.O. Studeniak, V.I.Smolanka, O.I. Borovik // Wiadomości Lekarskie – 2020. tom LXXIII, (3). – С. 541 – 545. DOI: 10.36740/WLek202003126
 3. Герасименко О.С.,Смоланка В.І., Смоланка А.В., Сечко О.С.(2020) Моторні викликані потенціали в хірургії об’ємних утворень інфратенторіальної локалізації. Ukrainian Neurosurgical Journal. 26(3): 14-19. doi: 10.25305/unj.208330

Відповідальний за інформацію: Орос Михайло Михайлович
Дата оновлення сторінки: 25.11.2020