Кафедра неврології, нейрохірургії та психіатрії

Наукова діяльність кафедри зосереджена на вивченні особливостей клініки, перебігу, діагностики та лікування основних захворювань нервової системи та психічної сфери.

Професор Смоланка Володимир Іванович вивчав проблемні питання легкої черепно-мозкової травми, чому присвячена кандидатська дисертація. У 2002 році захистив докторську дисертацію, розробивши основні принципи хірургічних втручань для лікування та вторинної профілактики стено-оклюзуючих захворювань екстракраніальних відділів внутрішньої сонної артерії. Сучасні наукові інтереси – хірургічне лікування порушень мозкового кровообігу, больових синдромів обличчя та хребта, гліальних пухлин головного мозку, аневризм судин головного мозку, епілепсії.Під керівництвом В.І.Смоланки захищено дві докторські та дві кандидатські дисертації, виконують наукову роботу 7 аспірантів. З червня 2013 року – обраний президентом Української асоціації нейрохірургів. Постійний викладач Європейської Асоціації нейрохірургів та Європейської Асоціації неврологів. Член Тренувального комітету Європейської асоціації нейрохірургів. Заступник головного редактора науково-практичного журналу «Судинні захворювання головного мозку». Член Редакційної колегії журналів: «International Journal of Stroke», «Український нейрохірургічний журнал», «Міжнародний неврологічний журнал». Автор 139 наукових та навчально-методичних робіт, в тому числі в журналах «Stroke», «Neurology», «European Journal of Neurology». Підготував 12 методичних розробок для лікарів та студентів, отримав два Патенти України та авторське свідоцтво на винахід.У 2005 році нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. У 2012 році став лауреатом Національної Медичної Премії.

Основним напрямком наукової роботи завідувача кафедри д.м.н., доц. Орос Михайло Михайловича, є вивчення поліморфізму генів при різних патологіях головного мозку – епілепсії, інсультах, паркінсонізму, тривожних розладах. Активно займається проблематикою головного болю, зокрема мігренню. У 2007р. виконана кандидатська робота на тему: Клініко-діагностичні критерії та прогнозування транзиторно-ішемічних атак. У своїй докторській дисертації, яка була захищена у 2013р. Орос М.М. вивчав клініко-фармакогенетичні фактори впливу на фармакорезистентний перебіг епілепсії, зазначив їх роль в індивідуалізації лікування пацієнтів з фармакорезістентною епілепсією. Під його керівництвом здійснюють роботу 7 аспірантів. Являється автором та співавтором багатьох наукових статей, активно приймає участь у науково-практичних заходах як в Україні, так і за її межами.

Основний напрямок наукової діяльності професора Булеци Богдана Антовича є вивчення епідеміології, патогенезу та лікування цереброваскулярних захворювань у Карпатському регіоні. У докторській дисертації «Цереброваскулярні захворювання в Карпатському регіоні» Б.А.Булеца вперше довів роль тиреоїдних гормонів в патогенезі розвитку мозкових інсультів, а також розробив методику пролонгованого розвитку мозкових інсультів, а також методику пролонгованого їх лікування (стаціонар, реабілітаційне відділення, санаторно-курортне лікування).

Значна частина наукової роботи доцента Лавкая Івана Юрійовича виконувалась у співробітництві з Ленінградським психоневрологічним інститутом ім. В.М.Бехтєрєва, де виконано 5-річний договір. Автор виступав з доповідями в Угорщині, Чехословаччині, першому міжнародному з’їзді дитячих і підліткових психіатрів. Наукові інтереси – акцентуації характеру, неврози, психопатії.

Кандидатська дисертація Чомоляка Юрія Юрійовича являє собою експериментальну наукову роботу з впровадженням нового мікрохірургічного доступу та нової моделі для подальших досліджень хірургічного лікування невралгії трійчастого нерва. В рамках роботи отримано 2 патенти на корисну модель; автор неодноразово виступав із результатами роботи на українських та міжнародних науково-практичних конференціях. На даний момент проводиться робота по докторській дисертації. Під його керівництвом здійснюють роботу 2 аспіранти.Являєтьсякерівником Асоціації нейрохірургів Закарпатської області.

Проблематикою церебраваскулярної патології, зокрема, проблемою каверном головного мозку на протязі своєї трудової діяльності плідно займається Смоланка Андрій Володимирович, що знайшло відображення у виконаній дисертаційній роботі: «Клініко-діагностичні особливості та тактика лікування каверном головного мозку». Автор неодноразово виступав із результатами роботи на українських та міжнародних науково-практичних конференціях, приймає активну участь у міжнародних фахових тренінгах, науково-практичних заходах. На даний момент продовжує роботу в напрямку нейронкології.

Бучок Юрій Степанович має більше 10 наукових праць, надрукованих у фахових виданнях. Пріоритет у наукових дослідженнях відображений у виконаній кандидатській роботі: Особливості клініки, формування та комплексного лікування віддалених проявів посттравматичного стресового розладу.

Кандидатська дисертація Софілканич Ніни Василівни присвячена афективним та когнітивним розладам у пацієнтів із скроневими епілепсіями, яка була захищена у 2016 році.Являється автором та співавтором наукових статей, активно приймає участь у науково-практичних заходах як в Україні, так і за її межами.

Студеняк Тарас Олександрович займається вивченням динаміки епілепсії у пацієнтів з пухлинами головного мозку та розвитком напрямку передопераційного обстеження пацієнтів з фармакорезистентною епілепсією. 

Статті у фахових виданнях:

1.  Орос М.М. Застосування парентеральних форм іпідакрину в лікуванні захворювань центральної й периферичної нервової системи //Міжнародний неврологічний журнал. - №6 (100). - 2018. С.98 – 101

2. Орос М.М., Грабар В.В., Луц В.В. Когнітивні та емоційні порушення в пацієнтів у ранній період після ішемічного інсульту. / М.М. Орос, В.В. Грабар, В.В. Луц //Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. - - Том 6, №1. - С.65-68.

3. Студеняк Т.О., Цьома Є.І., Боровик О.І., Орос М.М., Смоланка В.І. Спосіб прогнозування клінічного виходу пацієнтів із субарахноїдальним крововиливом //Міжнародний неврологічний журнал. - 2018. – с. 1 – 3.

4. Смоланка В.И. Первичный латеральный склероз: научный обзор и личные наблюднния / Смоланка В.И., Орос М.М., Герасименко О.С., Палагута А.В. //Міжнародний неврологічний журнал. – 2018.- №4(98). – С.24 – 28.

5. Сабовчик А.Я., Орос М.М. Мігрень і цефалгія напруження //Міжнародний неврологічний журнал. - №5 (99). – 2018. –  с.98 – 101.

6. Дубенко А.Є. Застосування протиепілептичних препаратів для лікування епілепсії в Україні за даними електронного регістру /А.Є. Дубенко, С.О. Сазонов, Ю.А. Бабкіна, В.І. Смоланка, М.М. Орос, В.В. Грабар//НейроNews - 2018. - № 1. - С. 10-14.

7. Цьома Є.І. Судомний напад у дебюті як ізольований предиктор незадовільного результату після спонтанного субарахноїдального крововиливу аневризматичного ґенезу / Є.І. Цьома Є.І., Т.О. Студеняк, В.І. Смоланка, О.І. Боровик, С.В. Цяпець  //Міжнародний неврологічний журнал – 2018. – №4(98). – С. 63 – 70.

8.Боровик О.І., Т.О. Студеняк Поширеність гострого симптоматичного епілептичного нападу при геморагічному інсульті // Wiadomości Lekarskie – 2018. tom LXXI, (4). – С. 865 – 868.

  Перелік тез доповідей на міжнародних конференціях:

 

1. Орос М.М. Actovegin in chronic cerebral ischemia //міжнародна конференція, 21 січня2018. – м. Дубай.

2. Smolanka A., Havryliv T., Smolanka V. Surgical Treatment of Pediatric Brainstem Glial Tumors: A   Single-Centre Ten Year Experience. Child’s Nervous System ((Online ISNN: 1433 - 0350, print ISNN: 0256-7040): volume 34, Number 10, October 2018 // Abstract NS-008 from the 46th Annual Meeting of International Society for Pediatric Neurosurgery (ISPN), October 7-11, 2018, Tel Aviv, Israel – p. 2094

3. Danko V., Havryliv T. Pediatric endoscopic third ventriculostomy from a nursing perspective (initial single-center experience). 46th Annual Meeting of International Society for Pediatric Neurosurgery (ISPN), October 7-11, 2018, Tel Aviv, Israel.

4. Орос М.М. Післяінсультний біль. // Науково-практична конференція з міжнародною участю.с.18-21 Oros M. M. Epilepsie after ishemic stroke: is it worth administering after the first attack? /Mykhailo M. Oros 1, Volodymyr I. Smolanka1, Nina V. Sofilkanich1, Olesya I. Borovik1, Vitaliy V. Luts, Pavlo G. Andrukh// Wiadomosci lekarskie - 2018. - 71, 2 cz. I, - P.272-273.

  Перелік тез доповідей на вітчизняних конференціях


      1.Смоланка В.І., Смоланка А.В. Вибір хірургічної тактики при пухлинах стовбура головного мозку.// III-rd Ukrainian Winter Neurosurgical Skiing Meeting, March 1-3, 2018, Bukovel, Ukraine. –    с.16.

2. Смоланка А.В., Лешак В.І. Комбіноване хірургічне лікування пухлин середньої лінії головного мозку у дітей.//Конференція нейрохірургів України “Організація та сучасні принципи надання спеціалізованої нейрохірургічної допомоги хворим на мозковий інсульт”, 5-7 Вересня, 2018, Вінниця, Україна. – с. 104

3. Герасименко О.С., Смоланка В.І., Сечко О.С., Смоланка А.В., Смоланка В.В. Соматосенсорні викликані потенціали як ранній предиктор ішемічного ураження головного мозку під час хірургічного втручання.//Конференція нейрохірургів України “Організація та сучасні принципи надання спеціалізованої нейрохірургічної допомоги хворим на мозковий інсульт”, 5-7 Вересня, 2018, Вінниця, Україна. – с. 57

Виступи на конференціях

1. Орос М.М. Нейропатії: великий наслідок впливу маленького представника Коннектикута.// Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти клінічної неврології» 13 – 15 березня 2018. – м. Івано-Франківськ.

2. Орос М.М. Застосування парентеральних форм іпідакрину в лікуванні захворювань центральної й периферичної нервової системи //Міжнародний неврологічний журнал. - №6 (100). - 2018. С.98 – 101

3. Орос М.М. Диференціальна діагностика первинного болю голови. // Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти клінічної неврології» 13 – 15 березня 2018. – м. Івано-Франківськ.

4. Орос М.М. Гендерні особливості тривоги.// Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти клінічної неврології» 13 – 15 березня 2018. – м. Івано-Франківськ

5. Смоланка В.І. Васкулоневральні конфлікти в неврологічній практиці.// Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти клінічної неврології» 13 – 15 березня 2018. – м. Івано-Франківськ

6. Студеняк Т.О. Епістатус: чи легко з ним справитися?// II міжнародна конференція «Досягнення неврології». 3 – 5 квітня 2018. – м.Київ.

7. Студеняк Т.О. Резистентна епілепсія // II міжнародна конференція «Досягнення неврології». 3 – 5 квітня 2018. – м.Київ.

8.Орос М.М. Чому лікування головного болю не завжди ефективне?// II міжнародна конференція «Досягнення неврології». 3 – 5 квітня 2018. – м.Київ.

9. Карпінська К.О. Складні випадки в клініці рухових розділів. В фокусі-тремор // II         міжнародна конференція «Досягнення неврології». 3 – 5 квітня 2018. – м.Київ.

10. Орос М.М. Коли хоче посміхатися – не може, коли не хоче – може // II міжнародна конференція «Досягнення неврології». 3 – 5 квітня 2018. – м.Київ.

11.Гаврилів Т.С., Смоланка В.І., Смоланка А.В., Герасименко О.С. Можливості інтраопераційного  моніторингу при хірургії епілепcії. // ХХІІ Науково-практична конференція УПЕЛ з міжнародною участю «Епілепсія - вікно для пізнання головного мозку: що нового»,  17-19 травня 2018, Дніпро, Україна.

12.Орос М.М. Tuberous sclerosis and epileptic seizure //XXII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Epilepsy – the window for brain understanding what’s new». 17 – 19 травня 2018. – м. Дніпро.

13. Дубенко А., Смоланка В.І., Орос М.М., Сазонов С., Бабкіна Ю., Грабар В.В. Management of AEDs in treatment of epilepsy patients in Ukraine according the electronic patients register// XXII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Epilepsy – the window for brain understanding what’s new». 17 – 19 травня 2018. – м. Дніпро.

14. Смоланка В.І. Каверноми головного мозку // науково-практична конференція «Нейросимпозіум». 11 – 13 вересня 2018. – м. Одеса.

15.Орос М.М. Некласичні причини класичної атаки анормального тау-білка // науково-практична конференція «Нейросимпозіум». 11 – 13 вересня 2018. – м. Одеса. Надати сторінки Орос М.М. Танці очей // науково-практична конференція «Нейросимпозіум». 11 – 13 вересня 2018. – м. Одеса.

16.Орос М.М.Диференціальний діагноз первинного болю голови // науково- практична конференція «Нейросимпозіум». 11 – 13 вересня 2018. – м. Одеса. Надати сторінки

17.Орос М.М. Тривога та біль // науково-практична конференція «Нейросимпозіум». 11 – 13 вересня 2018. – м. Одеса. Надати сторінки Орос М.М. Хвороба Помпе // науково-практична конференція «Нейросимпозіум». 11 – 13 вересня 2018. – м. Одеса. с.1-2.

18. Орос М.М. Локальний біль у спині: одна із загадкових причин // науково-практична конференція «Нейросимпозіум». 11 – 13 вересня 2018. – м. Одеса. с.18-21.

19. Орос М.М. Я мушу це робити?// науково-практична конференція «Нейросимпозіум». 11 – 13 вересня 2018. – м. Одеса. с.10-14.

20.Орос М.М. Пацієнт з гострим болем в спині: що робити?// науково-практична конференція «Нейросимпозіум». 11 – 13 вересня 2018. – м. Одеса. С.44-45.

21. Карпінська К.О. Судинний паркінсонізм // науково-практична конференція «Нейросимпозіум». 11 – 13 вересня 2018. – м. Одеса. С.11-14.

22.Орос М.М. Дигормональна спондилопатія (остеопороз) та міофасціальний біль грудного відділу хребта.//Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Ендокринні та неврологічні захворювання: проблеми коморбідності» 13 – 14 вересня 2018. – м.Чернівці. с.87-92.

23. Смоланка В.І. Хірургічне лікування аденом гіпофіза.// Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Ендокринні та неврологічні захворювання: проблеми коморбідності» 13 – 14 вересня 2018. – м.Чернівці.с.31-34.

Наукове редагування (переклад статей на українську мову):

  1. Edward R. Laws, M.D., Ian F. Parney, M.D., Ph.D., Wei Huang, M.S., Fred Anderson, Ph.D., Angel M. Morris, B.S.N., Anthony Asher, M.D., Kevin O. Lillehei, M.D., Mark Bernstein, M.D., Henry Brem, M.D., Andrew Sloan, M.D., Mitchel S. Berger, M.D., Susan Chang, M.D., and the Glioma Outcomes Investigators: Survival following surgery and prognostic factors for recently diagnosed malignant glioma: data from the Glioma Outcomes Project (pages 46-52) // Український нейрохірургічний журнал. – 2018, Спеціальний випуск, с. 10-20.
  1. Matthew J. McGirt, M.D., Kaisorn L. Chaichana, B.S., Muraya Gathinji, M.S., Frank J. Attenello, M.S., Khoi Than, M.D., Alessandro Olivi, M.D., Jon D. Weingart, M.D., Henry Brem, M.D., and Alfredo Quiñones-Hinojosa, M.D.: Independent association of extent of resection with survival in patients with malignant brain astrocytoma (pages 74-80) // Український нейрохірургічний журнал. – 2018, Спеціальний випуск, с. 10-20.
  2. Edward F. Chang, M.D., Matthew B. Potts, M.D., G. Evren Keles, M.D., Kathleen R. Lamborn, Ph.D., Susan M. Chang, M.D., Nicholas M. Barbaro, M.D.,and Mitchel S. Berger, M.D.: Seizure characteristics and control following resection in 332 patients with low-grade gliomas (pages 109-117) // Український нейрохірургічний журнал. – 2018, Спеціальний випуск, с. 10-20.
  3. Yordanka N. Yordanova, M.D., Sylvie Moritz-Gasser, S.T., and Hugues Duff au, M.D., Ph.D.: Awake surgery for WHO Grade II gliomas within “noneloquent” areas in the left dominant hemisphere: toward a “supratotal” resection (pages 118-125) // Український нейрохірургічний журнал. – 2018, Спеціальний випуск, с. 10-20.
  4. Nader Sanai, M.D., Mei-Yin Polley, PH.D., and Mitchel S. Berger, M.D.: Insular glioma resection: assessment of patient morbidity, survival, and tumor progression (pages 126-134) // Український нейрохірургічний журнал. – 2018, Спеціальний випуск, с. 10-20.

           Наукове редагування (переклад статей на українську мову):  

  1. Складні пухлини югулярного гломусу: критерії, лікування, результати. / Оссама Аль-Мефті [Ossama Al-Mefty], M.D., Араміс Тешейра [Aramis Teixeira], M.D. (переклад Гаврилів Т.С.) // Український нейрохірургічний журнал. – 2018, Спеціальний випуск, с. 10-20.
  1. Тригемінальні шваноми: видалення гантелеподібних пухлин через розширену Меккелеву печеру в контексті функції краніальних нервів. / Оссама Аль-Мефті [Ossama Al-Mefty], М.D., Самер Аюбі [Samer Ayoubi], F.R.C.S.(I), і Есам Габер [Esam Gaber], М.В.В.Сh., M.Ch., Ph.D. (переклад Гаврилів Т.С.) // Український нейрохірургічний журнал. – 2018, Спеціальний випуск, с. 21-32.
  1. Особиста послідовна серія з 51 випадку хірургічно пролікованих інсулярних гліом II ступеня злоякісності (згідно з шкалою ВОЗ): досягнення та обмеження. / Х’юж Дюффо [Hugues Duffau], M.D., Ph.D. (переклад Гаврилів Т.С.) // Український нейрохірургічний журнал. – 2018, Спеціальний випуск, с. 33-45.
  2. Ендоскопічна трансназальна резекція менінгіом передньої черепної ямки. / Енріко де Дівітіс [Enrico de Divitiis], M.D., Феліче Еспосіто [Felice Esposito], M.D., Ph.D., доктор філософії, Пауло Капаб’янка [Paolo Cappabianca], M.D., Луїджі Марія Кавалло [Luigi Maria Cavallo], M.D., Ph.D., Орест де Дівітіс [Oreste de Divitiis], M.D., і Ізабелла Еспосіто [Isabella Esposito], М.D. (переклад Гаврилів Т.С.) // Український нейрохірургічний журнал. – 2018, Спеціальний випуск, с. 58-65.
  1. Реконструкція основи черепа при використанні розширеного ендоскопічного транссфеноїдального доступу до супраселярних утворів Луїджі Марія Кавалло [Luigi Maria Cavallo], M.D., Ph.D., Андреа Мессіна [Andrea Messina], M.D., Феліче Еспосіто [Felice Esposito], M.D., Ph.D., Орест де Дівітіс [Oreste de Divitiis], M.D., Матеус даль Фабро [Mateus Dal Fabbro], M.D., Енріко де Дівітіс [Enrico de Divitiis], M.D., Пауло Капаб’янка [Paolo Cappabianca], M.D. (переклад Гаврилів Т.С.) // Український нейрохірургічний журнал. – 2018, Спеціальний випуск, с. 66-73

Отримано патенти

 

1.Спосіб профілактики повторних судомних нападів у пацієнтів в гострому періоді субарахноїдального крововиливу внаслідок розриву аневризми судин головного мозку: пат 124904 UA МПК G01N 33/48, A61K 35/00, A61B 17/00 / Студеняк Т.О., Боровик О.І, Орос М.М., Смоланка В.І., Цьома Є.І. ; заявник та патентовласник ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – №u 2017 11295; заявл. 20.11.2017; опубл. 25.04.2018. – Бюл. № 8.

2.Спосіб прогнозування клінічного виходу пацієнтів із субарахноїдальним крововиливом: пат 126053 UA МПК G01N 33/48, A61В 1/00, A61B /00 / Студеняк Т.О., Цьома Є.І., Боровик О.І, Орос М.М., Смоланка В.І.; заявник та патентовласник ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – №u 2017 09170; заявл. 18.09.2017; опубл. 11.06.2018. – Бюл. № 11.

Відповідальний за інформацію: Орос Михайло Михайлович
Дата оновлення сторінки: 20.03.2019