Кафедра фармацевтичних дисциплін

 В Ужгородському національному університеті підготовка фахівців за професійним спрямуванням «Фармація» здійснюється з 1 вересня 2004 року. Кафедра фармацевтичних дисциплін як окремий підрозділ у складі медичного факультету, відповідальний за підготовку майбутніх провізорів, створена наказом ректора у квітні 2006 року. Ключову участь у її створенні та організації освітньої роботи прийняли декан медичного факультету, професор Болдіжар О.О. та його заступник і, водночас, перший завідувач кафедри фармацевтичних дисциплін – доцент Вайс В.М.

 Кафедра фармацевтичних дисциплін є випусковою кафедрою зі спеціальності «Фармація. Промислова фармація». Фармація – спеціальність майбутнього. Адже здоров'я завжди було і буде залишатись найвищою цінністю. На сторожі людського здоров'я стоять поруч медицина і фармація. Випускники спеціальності «Фармація. Промислова фармація» отримують в нашому університеті знання, необхідні для терапії більшості захворювань, які використовують на благо як своїм близьким, так і всім добрим людям. Фармацевтична опіка є ключовою ланкою в системі охорони здоров'я будь-якої країни. Тому професія провізора (спеціаліста у галузі фармації) є соціально важливою та поважною.

Фармація – це промисловість. Випускники спеціальності «Фармація. Промислова фармація» мають змогу працювати на фармацевтичних заводах та фабриках як в Україні, так і закордоном, виготовляючи ліки, контролюючи їх якість, забезпечуючи організаційний та юридичний супровід виробничого процесу.

Фармація – це економіка. Величезна мережа аптек для максимальної зручності споживачів, оптові постачальники, фармацевтичні представники – всі вони є двигуном одного із найбільш грошовитих секторів економіки. Причому фармація вже більше десяти років демонструє впевнений ріст галузі. Так, за підсумками 2020 року загальні обсяги продажу всіх категорій товарів «аптечного кошика» становили 114 млрд грн., або 4,2 млрд у доларовому еквіваленті, та 1,7 млрд упаковок. Порівняно із 2019 р. обсяги продажу зросли на 9,7% у гривневому та 2,2% у натуральному вираженні. Такий ріст забезпечує постійний попит на кваліфікованих фахівців-провізорів.

Фармація – це наука. Розробка та впровадження у виробництво нових ліків – надзвичайно наукоємкий процес, в якому зайнято величезна кількість дослідників. У 2019 році на наукові дослідження та розробки у сфері фармації найбільше витратила компанія Roche – 10,7 млрд євро. А друге, третє та четверте місця посідають фармацевтичні компанії – розробники інноваційних ліків – Jonson & Jonson (10,1 млрд євро), Merck Us (8,2 млрд євро) та Novartis (7,7 млрд євро). Наукова кар'єра у фармації легко може стати реальністю.

Фармація – це життя. Випускники, що пов'язали свою долю з фармацією, знайшли роботу своєї мрії, отримують достойну заробітну плату і не жалкують про свій вибір.

Кафедра фармацевтичних дисциплін широко використовує сучасні можливості електронної підтримки навчання, мультимедійне забезпечення, здійснює керівництво навчальними та виробничими практиками студентів спеціальності «Фармація. Промислова фармація», організовує первинну спеціалізацію (інтернатуру) випускників-провізорів, піклується про впровадження сучасних інформаційних технологій у діяльність медичного факультету. Найближчими цілями у діяльності кафедри є отримання грантової підтримки для наукових досліджень, розробка для студентів спеціалізованих курсів за вибором та подальше удосконалення навчального процесу.

Для підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі фармації в Ужгородському національному університеті обладнано навчально-виробничу лабораторію з аптечної технології ліків, навчально-наукову лабораторію з фармакогнозії та ресурсознавства лікарських рослин, навчальний клас з промислової технології лікарських засобів, лабораторію з фармацевтичного аналізу, навчальну аптеку та комп'ютерний клас. Педагогічний процес забезпечують доктори та кандидати наук з хімії, біології, медицини та фармації. Вже починаючи з першого курсу, студенти проходять практики в аптеках: спочатку навчальні, а згодом і виробничі. Навчальна практика з промислової технології лікарських засобів проводиться на заводі корпорації «Артеріум», що у м. Львові.

Студенти з-за меж Ужгорода забезпечуються гуртожитком. Наявність державного замовлення, а також невисока вартість навчання вигідно вирізняють спеціальність "Фармація. Промислова фармація" Ужгородського національного університету.

 

Відповідальний за інформацію: Девіняк Олег Теодозійович
Дата оновлення сторінки: 13.01.2024