Кафедра біохімії та фармакології

За останні 10 років співробітниками видано 3 монографії, 3 навчальних посібників, 13 методичних посібників, одержано 7 авторських свідоцтва, 15 патентів на винаходи, надруковано понад 350 статей. Члени кафедри беруть активну участь у вітчизняних та міжнародних наукових форумах. Кафедра тісно співпрацює з Київським медичним національним університетом, Дебреценським медичним університетом (Угорщина).

Вагомим є внесок кафедри у підготовку науково-педагогічних кадрів – це 13 докторів та понад 50 кандидатів наук.

На кафедрі організовано викладання таких фундаментальних дисциплін як: фармакологія та біологічна хімія – для студентів зі спеціальності лікувальна справа та фармація, а також елективні курси для студентів зі спеціальності лікувальна справа: біохімічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія та побічна дія ліків.

Кафедра бере участь у підготовці бакалаврів.

Науковий колектив кафедри активно співпрацює з різними закладами охорони здоров’я. Її працівники надають наукові та методичні консультації лікарям та спеціалістам різних галузей, працівникам інших кафедр, наукових установ та лабораторій.

Історично склалося так, що кафедра біохімії, фармакології має два витоки: викладання біохімії було розпочато в 1945 році і першим її завідуючим був професор В.М.Кушко, згодом доцент А.М.Курішко. З 1962 року по 1985 кафедру очолював професор О.Ю.Пащенко, який активно втілював глибокий фаховий досвід Харківської школи біохімії. Викладання біохімії на кафедрі у різні роки здійснювали: професори І.М.Туряниця та З.Й.Фабрі, доценти В.І.Хоролець та Г.О.Макарова. Наукові дослідження проводились у напрямку пошуку шляхів подолання екологічно обумовленої йодної недостатності, котра розповсюджена в Закарпатті, та вивчення гіпофізарно-тиреоїдної ланки гормональної регуляції гомеостазу, його впливу на обмін амінокислот при йодно-фторному дефіциті, при стрес-реакціях і патології, впливу на обмін пептидів в еволюційному - екологічному аспектах.

Проф. Пащенко О.Ю доклав до формування наукового авторитету кафедри біохімії чимало зусиль,  який протягом майже 30 років створював відому нині в Україні школу біохіміків.

Наукові дослідження кафедри цього періоду, як вже було зазначено, були спрямовані на подолання йодної недостатності в регіоні, присвячені вивченню гіпофізарно-тиреоїдного статусу організму людини і тварин у нормі та патології. Нині кафедра продовжує працювати над комплексною науковою темою „Розробка та впровадження нових методів йод-фторної профілактики”. Накопичені знання у цій царині сприятимуть оздоровленню населення та підвищенню продуктивності тваринництва.

Результати наукової діяльності колективу у цій галузі викладені у багатьох монографіях, наукових статтях як в Україні, так і за її межами. Кафедра експонувала свої досягнення на ВДНГ і була двічі удостоєна нагород:

– бронзова медаль 3-го ступеня за наукову роботу „Аминокислотный пул тканей позвоночных и человека” (1988, Москва-Київ);

– бронзова медаль 3-го ступеня за наукову роботу „Екологічно обумовлена йодна недостатність – людина і тваринний світ” (1990, Москва-Київ).

Не менш значними є витоки викладання фармакології. Лекції з фармакології на медичному факультеті Ужгородського національного університету почав читати в 1948 р. професор Петровський Ю.О., запрошений із Львівського медичного інституту. Основним напрямком наукових досліджень з фармакології у той час було вивчення лікарських засобів, що впливають на систему травлення. Професор Петровський Ю.О. один із перших на Україні приділяв значну увагу клінічній фармакології, в основу якої був покладений метаболічний принцип вивчення фармакологічних препаратів.

Кафедру фармакології медичного факультету Ужгородського університету було організовано у 1949. Першим завідуючим став вихованець Київського медичного інституту, кандидат медичних наук Ф.І. Березанцев. Він очолював кафедру до 1956 р. Наукова діяльність доцента Ф.І. Березанцева та його учнів була присвячена питанням дослідження артеріального тиску та його залежності від різних чинників. Йому належить наукова праця “О реактивности организма при экспериментальной гипертонии”. У науковому набутку Ф.І. Березанцева більше 30 друкованих видань, у тому числі і методичні. Його перу належить також посібник з фармакології і рецептури для студентів середніх медичних закладів, який неодноразово перевидавався.

З 1956 по 1973 р. курс фармакології медичного факультету Ужгородського державного університету очолювала кандидат медичних наук, доцент Г.В. Налегацька - учениця академіка С.В. Анічкова. Науковий спадок Г.В. Налегацької склав понад 100 наукових і методичних праць, у тому числі “Конспект лекций по рецептуре” (1962 р.), нею було видано у співавторстві з І.В. Григою та В.М. Кочерганом конспект лекцій – “Фармакологія гормональних та вітамінних препаратів” – (1972 р.). Основний напрямок наукових робіт доцента Г.В. Налегацької був зорієнтований на вивчення механізму дії лікарських рослин Закарпаття, їх впливу на серцево-судинну систему. Під її керівництвом були досліджені листя бегонії вічно квітучої (Behonia – родина бегонієвих), трави волошки синьої (Centaureacyanus – родина айстрових), дикої маслини (лох вузьколистий) (Еlaeagnusangustifolia – родина маслинкових), внутрішньої оболонки грецького горіха (Juglansregia – родина горіхових), кори евкомії (Eucomia – родина евкомієвих) та астрагалу солодколистого (Astragalusglycyphyllos – родина бобових), а також деякі інші лікарських рослини Закарпаття. У 1973 році кафедра була нагороджена медаллю учасника ВДНХ України та Радянського Союзу за вагомий внесок у розвиток медичних та біологічних наук.

У 1973 році кафедру біохімії було об’єднано з кафедрою фармакології, а також доповнено курсом гістології та оперативної хірургії.  

Об’єднану кафедру (до 1988 року) очолював доктор медичних наук, професор Пащенко О.Ю. Після його виходу на заслужений відпочинок кафедру очолювали: професор, доктор біологічних наук Туряниця І.М. (1989 – 2000 р.р.), професор, доктор біологічних наук Фабрі З.Й. (2000 – 2003 р.р.), професор, кандидат медичних наук, Грига І.В. (2003 – 2005 р.р.), професор, доктор медичних наук Торохтін О.М. (2005 – 2018 р.р.), професор, кандидат медичних наук, Грига І.В. (2018 – 2019 р.р.). З 2019 року завідувач кафедрою доцент, кандидат медичних наук, Ростока Л.М.

 

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедри - Ростока Лариса Михайлівна
Дата оновлення сторінки:10.11.2022