Кафедра біохімії, фармакології та фізичних методів лікування

Наукові дослідження кафедри стосувалися подолання йодної недостатності в регіоні, присвячені вивченню гіпофізарно-тиреоїдного статусу організму людини і тварин у нормі та патології. Нині кафедра продовжує працювати над комплексною науковою темою „Розробка та впровадження нових методів йод-фторної профілактики”. Накопичені знання у цій царині сприятимуть оздоровленню населення та підвищенню продуктивності тваринництва.

Результати наукової діяльності колективу у цій галузі викладені у багатьох монографіях, наукових статтях як в Україні, так і за її межами. Кафедра експонувала свої досягнення на ВДНГ і була двічі удостоєна нагород:

  • бронзова медаль 3-го ступеня за наукову роботу „Аминокислотный пул тканей позвоночных и человека” (1988, Москва-Київ);
  • бронзова медаль 3-го ступеня за наукову роботу „Екологічно обумовлена йодна недостатність – людина і тваринний світ”  (1990, Москва-Київ).

За останні 10 років співробітниками видано 5 монографій, 9 навчальних посібників (2 із них – „Курс фармакології” та „Фітотерапія” – гриф Міністерства охорони здоров’я), співробітники кафедри виступили співавторами у виданні державного підручника з Клінічної фармакології та фармакології (видання з грифами МОН та МОЗ України), видано 7 методичних посібників, одержано 9 авторських свідоцтв, 3 патенти на винаходи, надруковано понад 300 статей. Члени кафедри беруть активну участь у вітчизняних та міжнародних наукових форумах. Кафедра тісно співпрацює з Київським медичним національним університетом, Дебреценським медичним університетом (Угорщина), , Українським науково-дослідним інститутом медичної реабілітації та курортології (місто Одеса), Санкт-Петербурзькою воєнно-медичною академією – власне дві останні установи є партнерами у питаннях дослідження впливу санаторно-курортних чинників в аспекті відновлювального лікування та метричній оцінці впливу фізичних лікувальних чинників.

Перспективи розвитку кафедри

Наукова спрямованість досліджень кафедри біохімії фармакології та фізичних методів лікування орієнтується на вивчення впливу екологічно зумовленої йод-фторної недостатності на функцію гіпофізарно-тиреоїдної системи формування аміно-кислотно-пептидних резервів організму в нормі та при патології і методи їх корекції,  а також на вивчення механізму дії фізичних та фармакологічних чинників.

Перелік основних наукових праць:

 

1. Ростока Л.М., Бернада В.В., Фабрі З.Й., Рейті Г.Е., Грига В.І. Загальна лікарська підготовка. Біохімія – Крок 1.– Навчальний посібник для самопідготовки до ліцензійного іспиту по системі «Крок–1» (лікувальна справа, фармація). – Ужгород: «Поліграфцентр «Ліра», 2018. – 212 с.

2. Грига І.В., Грига В.І., Вашкеба-Бітлер Е.М. Загальна лікарська підготовка. Фармакологія – Крок 1.– Навчальний посібник для самопідготовки до ліцензійного іспиту по системі «Крок–1» (лікувальна справа, фармація). – Ужгород: «Поліграфцентр «Ліра», 2018. – 156 с.

3.Грига В.І.. Грига І.В. Загальна рецептура та загальна фармакологія. Методичні розробки до практичних занять та самостійної роботи студентів. – Ужгород: «Поліграфцентр «Ліра», 2018. –  60 с.

4.Грига В.І.. Грига І.В. Лікарські засоби, які впливають на функції переферичної та вегетативної нервової системи. Методичні розробки до практичних занять та самостійної роботи студентів. – Ужгород: «Поліграфцентр «Ліра», 2018. – 104 с.

5. Фабрі З.Й., Чернов В.Д. Біохімічні основи фізичної культури і спорту. – Навчальний посібник.- Ужгород, 2014. – 90с.

6. Бернада В.В., Фабрі З.Й., Великий М.М., Ростока Л.М., Рейті Г.Е. Біохімія ротової порожнини. – Навчальний посібник. – Ужгород 2012. – 118 с.

7. Грига І.В., Грига В.І. Фітотерапія. – Ужгород. Видавництво «Ліра». – 2008. – 488 с.

8. Грига І.В. Курс фармакології. – Ужгород.  Видавництво «Ліра». – 2011. – 688 с.

9. З.Й. Фабрі, Б.В. Дикий. Науково-дослідна робота студента (методологія та організація наукових досліджень): навчальний посібник з практичних занять та самостійної роботи для студентів вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації галузі «фізичне виховання, спорт і здоров'я людини» – Ужгород: «Бреза», 2015.- 188 с.

10. Potravinovy doplnok / Urad priemyselneho vlastnictva SR: Uzitkovy vzor c.6690 – Vestnik UPV SR c.: 03\2014 / Turianica I., Rostoka L., Balint L., Kulcitsky O.K.

11. Potravinovy doplnok / Urad priemyselneho vlastnictva SR: Uzitkovy vzor c.50128-2014 – Vestnik UPV SR c.: 08\2015  / Turianica I., Rostoka L., Balint L.

12. Potravinovy doplnok / Patentova listina c. 288349. – 9.3.2016. – Vestnik UPV SR c. 7/2013 / Turianica I., Rostoka L.M., Balint L., Kulcitsky O.K.

13. Uzitkovy vzor: Potravinovy doplnok / Cislo documentu: 30282. Datum oznamenia o zapice uzitkoveho vzoru: 24.01.2017 / Tutyanitsa I.M., Rostoka L.M., Balint L.

 

 

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедри - Грига Іван Васильович
Дата оновлення сторінки: 31.01.2019