Кафедра госпітальної терапії

Кафедра госпітальної терапії УжНУ почала формуватись на базі медичного факультету у 50-ті роки минулого століття.

Викладання внутрішніх хвороб на факультеті розпочалось з січня 1948 року. Становлення і розвиток терапевтичних кафедр на ранніх етапах зв’язано з іменами І.Д.Чорноволот, професора Т.Т.Глухенький, Е.Ф.Ганжерош, Ф.С.Керекеш, С.І.Добош, к.м.н.С.М.Мікуланинець, доц.В.І.Булеца, доц.І.А.Мігунов.

З січня 1949 року кафедру загальної терапії очолив професор В.М.Слишко із Ростова-на-Дону. Професор В.М.Слишко вважав, що викладач клінічної кафедри повинен значну увагу на практичних заняттях приділяти розбору і демонстрації хворих, не вдаватись в гіпотези і теорії. Значну увагу професор В.М.Слишко приділяв науковій і лікувальній роботі. Він очолював наукові експедиції по вивченню зобної хвороби у Закарпатті, разом із доц. А.Г.Кестнером вперше виявили в області геморагічну лихоманку типа нефрозо-нефриту, яка увійшла у Велику медичну енциклопедію під назвою Закарпатська геморагічна лихоманка, довів наявність в області бруцельозу, приділяв увагу класифікації захворювань щитоподібної залози і їх патогенезу у Закарпатті. Професор В.М.Слишко значну увагу приділяв підготовці науково-педагогічних кадрів. Його вихованцями були професори О.М.Кишко і Л.Ф.Кравченко.

В 1956 році із кафедри загальної терапії виділилась кафедра пропедевтики внутрішніх захворювань із курсом госпітальної терапії, яку очолив професор М.С.Туркельтауб. На кафедрі в цей період йшла активна наукова робота, підготовка науково-педагогічних кадрів. Із школи професора В.М.Слишка і професора Туркельтауба війшли всі керівники терапевтичних кафедр університету.

Як самостійна, кафедра госпітальної терапії була організована на базі терапевтичних відділень Ужгородської обласної клінічної лікарні у 1969 році. Першим керівником кафедри був доцент Ісаак Андрійович Мігунов. В період становлення кафедра пережила певні труднощі, які були в першу чергу пов’язані з нестачею штатних викладачів. Внаслідок цього значну частину навчального процесу виконували практичні лікарі за сумісництвом. Однак, незважаючи на значне перевантаження навчальним процесом, штатні викладачі швидко налагодили навчально-методичну та науково-дослідну роботу. Тематику роботи диктувало саме життя. Працівники кафедри проводили вивчення умов праці, захворюваності з тимчасовою втратою працездатності і стану здоров’я у робітників лісової, лісозаготівельної і деревообробної промисловості, Ужгородського приладобудівного заводу. Протягом певного часу кафедра виконувала дві особливо важливі наукові теми АН України. З часом зростав як науковий, так і викладацький потенціал кафедри. Кандидати медичних наук М.Ю.Долгош і М.І.Фатула стали доцентами, а асистенти Е.С.Іванчо і Т.Т.Дулішкович захистили кандидатські дисертації.

З 1975 по 1990 роки кафедру очолювала професор Н.І.Корабельщикова, кардіолог за фахом, яка велику увагу приділяла науковій, педагогічній, лікувальній і виховній роботі, впровадила етапну систему лікування інфаркту міокарда в лікувальні заклади області. Під її керівництвом захищено 7 кандидатських дисертацій. З 1990 по 2006 роки кафедрою керував професор М.М. Кишко, який успішно продовжував традиції своїх попередників. З 2006 року кафедрою керує професор Рішко М.В.

Працівники кафедри проводять навчальний процес з внутрішньої медицини на 5 та 6 курсах медичного факультету, а також з ендокринології, професійних хвороб, клінічної імунології та алергології, клінічної фармакології. З цих дисциплін видані підручники і методичні посібники. Навчальний процес проводять на клінічних базах кафедри -  Закарпатській обласній клінічній лікарні ім. А. Новака та Закарпатського обласного клінічного кардіологічного диспансеру. Кафедра госпітальної терапії бере активну участь у організації та контролі за проведенням навчально-виробничої практики студентів з внутрішніх хвороб. Студентів залучають до виконання наукової роботи в науковому гуртку при кафедрі. Співробітники кафедри беруть активну участь у роботі Закарпатського обласного товариства терапевтів, очолюють секції з кардіології, ендокринології, нефрології, гематології, функціональної діагностики товариства. Значну роботу кафедральні працівники разом з співробітниками Закарпатського обласного клінічного кардіологічного диспансеру приділяють організації і практичного втілення сучасних методів надання невідкладної допомоги хворим на гострий інфаркт міокарда у Закарпатській області.

Наукова робота кафедри спрямована на вивчення ішемічної хвороби серця, епідеміологію цукрового діабету, захворювання органів дихання, ревматологію. Співробітники кафедри вивчають регіональні особливості перебігу захворювань внутрішніх органів в умовах Українських Карпат, активно займаються винахідницько-раціоналізаторською діяльністю. При кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 14.01.11 «Внутрішні хвороби». За останні роки захищено три кандидатські (Чендей Т.В., Корсак Ю.В., Філоненко М.В.) та одну докторську (Бичко М.В.) дисертації.

Відповідальний за інформацію: Рішко Микола Васильович, доктор медичних наук, професор
Дата оновлення сторінки: 14.03.2019