Кафедра мікробіології, вірусології та епідеміології з\к інфекційних хвороб

Співробітники кафедри на даний час працюють над темою: Здоров’я  і рекреація. Особливості клінічно-епідеміологічних перебігів інфекцій  та паразитозів, характерних для Закарпатського регіону. Державний реєстраційний № 0117 U4002833.Загальна мета запропонованого дослідження полягає в розробці нових підходів до ефективної діагностики та управління  зооантропонозів бактеріальної та паразитарної етіології.

Основними завданнями (цілями) даної тематики є : (1) виявлення кореляції - якщо існує - між етіологічними особливостями зоонозів (паразитозів, гельмінтозів) і умов навколишнього середовища; (2) дослідження зв'язку між рівнем забруднення людини паразитами  та бактеріальними і вірусними агентами, вивчення імунної відповіді хазяїна (системної і місцевої, гуморальної і клітинної, специфічної та загальної); (3) тестування основної так званої «гігієнічної теорії» - виявлення можливих відносин між забрудненням людини від паразитів і їх алергічною схильністю; (4) природньо-опосеродковані інфекції: проаналізувати  захворюваність на гепатит А в Закарпатській області та визначити основні проблеми, які створюють серйозні бар'єри для організації ефективної системи заходів боротьби та профілактики. Встановлення можливості використання епідеміологічного анамнезу при діагностиці природньо-опосеродкованих інфекцій (лептоспіроз, бореліоз); (5) розробити варіанти        синдромальних комплексів та перевірити їх відповідність при вивченні трансмісивних і нетрансмісивних захворювань у природних осередках на ендемічних територіях. (6) провести аналіз динаміки захворюваності на туберкульоз (ТБ) з 2015 р. (7) розробити альтернативні шляхи підвищення антибіотикочутливості патогенних штамів.

НДР проводиться уперше, але частково є  продовженням попередніх робіт співробітників кафедри.

Список публікацій за 2016р. – 2019 р. викладачів кафедри мікробіології, вірусології, епідеміології з курсом інфекційних хвороб медичного факультету УжНУ

Патентно-ліцензійна діяльність

 1. Патент № 104706 Україна, МПК A61N 5/00, C12R 1/385 (2006.01) Спосіб підвищення чутливості до цефотаксиму Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 із використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 870 нм / В.В. Пантьо, Г.М. Коваль, В.І. Пантьо ; заявник та патентовласник ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – u201508759; заявл. 10.09.2015; опубл. 10.02.2016, бюл. № 3. – 6 с.
 2. Патент № 104707 Україна, МПК A61N 5/00, C12R 1/385 (2006.01) Спосіб підвищення чутливості до нетілміцину Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 із використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 635 нм / В.В. Пантьо, Г.М. Коваль, В.І. Пантьо ; заявник та патентовласник ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – u201508763; заявл. 10.09.2015; опубл. 10.02.2016, бюл. № 3. – 6 с.
 3. Патент № 104942 Україна, МПК A61N 5/00, C12R 1/385 (2006.01) Спосіб підвищення чутливості до цефотаксиму Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 із використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 635 нм / В.В. Пантьо, Г.М. Коваль, В.І. Пантьо ; заявник та патентовласник ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – u201508757; заявл. 10.09.2015; опубл. 25.02.2016, бюл. № 4. – 6 с.
 4. Патент № 104943 Україна, МПК A61N 5/00, C12R 1/385 (2006.01) Спосіб підвищення чутливості до нетілміцину Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 із використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 870 нм / В.В. Пантьо, Г.М. Коваль, В.І. Пантьо ; заявник та патентовласник ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – u201508761; заявл. 10.09.2015; опубл. 25.02.2016, бюл. № 4. – 6 с.
 5. Патент № 106330 Україна, МПК A61N 5/00, C12R 1/385 (2006.01) Спосіб підвищення чутливості до нетілміцину штамів Pseudomonas aeruginosa, висіяних із ран із використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 635 нм / В.В. Пантьо, Г.М. Коваль, В.І. Пантьо ; заявник та патентовласник ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – u201509707; заявл. 07.10.2015; опубл. 25.04.2016, бюл. № 8. – 6 с.
 6. Патент № 106331 Україна, МПК A61N 5/00, C12R 1/385 (2006.01) Спосіб підвищення чутливості до цефотаксиму штамів Pseudomonas aeruginosa, висіяних із ран із використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 870 нм / В.В. Пантьо, Г.М. Коваль, В.І. Пантьо ; заявник та патентовласник ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – u201509708; заявл. 07.10.2015; опубл. 25.04.2016, бюл. № 8. – 6 с.
 7. Патент № 106332 Україна, МПК A61N 5/00, C12R 1/385 (2006.01) Спосіб підвищення чутливості до поліміксину штамів Pseudomonas aeruginosa, висіяних із ран із використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 635 нм / В.В. Пантьо, Г.М. Коваль, В.І. Пантьо ; заявник та патентовласник ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – u201509710; заявл. 07.10.2015; опубл. 25.04.2016, бюл. № 8. – 6 с.
 8. Патент № 106333 Україна, МПК A61N 5/00, C12R 1/385 (2006.01) Спосіб підвищення чутливості до поліміксину штамів Pseudomonas aeruginosa, висіяних із ран із використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 870 нм / В.В. Пантьо, Г.М. Коваль, В.І. Пантьо ; заявник та патентовласник ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – u201509711; заявл. 07.10.2015; опубл. 25.04.2016, бюл. № 8. – 6 с.
 9. Патент № 106334 Україна, МПК A61N 5/00, C12R 1/385 (2006.01) Спосіб підвищення чутливості до нетілміцину штамів Pseudomonas aeruginosa, висіяних із ран із використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 870 нм / В.В. Пантьо, Г.М. Коваль, В.І. Пантьо ; заявник та патентовласник ДВНЗ «Ужгородський національний жуніверситет». – u201509713; заявл. 07.10.2015; опубл. 25.04.2016, бюл. № 8. – 6 с.
 10. Патент № 106747 Україна, МПК A61N 5/00, C12R 1/385 (2006.01) Спосіб підвищення чутливості до цефотаксиму штамів Pseudomonas aeruginosa, висіяних із ран із використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 635 нм / В.В. Пантьо, Г.М. Коваль, В.І. Пантьо ; заявник та патентовласник ДВНЗ «Ужгородський національний університет».–u201509709; заявл. 07.10.2015; опубл. 10.05.2016, бюл. № 9.–6 с.
 11. Король Н.І., Пантьо В.В. Сливка М.В., Кривов'яз А.О., Коваль Г.М., Лендєл В.Г. Застосування селено-й телуровмісних похідних 1, 2, 4-триазол-3-тіолу як бактерицидів та фунгіцидів Патент № 114460 Україна , МПК
  A61K 31/4196 (2006.01), A61K 33/04(2006.01), A61P 31/04 (2006.01), A61P 31/10(2006.01) ; заявник та патентовласник ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – a 201606297; заявл. 09.06.2016; опубл. 12.06.2017, бюл. № 11. – 6 с.
 12. Філак І. О., Пантьо В. В., Онисько М. Ю., Коваль Г. М., Лендєл В. Г. Застосування солей 1-тригалогенотелурометиліден(тригалогенотелурометил)-4-форміл-1,2-дигідро[1,3]тіазоло(селеназоло)[ 3,2-а]хіноліній галогенідів як бактерицидів Патент № 116884 Україна, МПК (2006) C12R 1/00 C12Q 1/18 (2006.01) ; заявник та патентовласник ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – u 201612593; заявл. 09.06.2016; опубл. 12.06. 2017, бюл. № 11. – 6 с.
 13. Пантьо В.В., Коваль Г.М., Данко Е.М., Пантьо А.В.Спосіб підвищення чутливості до меропонему клінічних ізолятів Esherichia coli із використанням світлодіодного випромінювання, яке генерує апарат Medolight-Blu-Doc Патент № 119006 Україна, МПК (2006) A61N 5/00 C12Q 1/06 (2006.01) ; заявник та патентовласник ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – u201701602; заявл. 20.02.2017; опубл. 11.09.2017, бюл. № 17. – 6 с.
 14. Пантьо В.В., Коваль Г.М., Пантьо В.І. Данко Е.М., Пантьо А.В. Спосіб підвищення чутливості до напівсинтетичних антибіотиків групи пеніциліну Staphylococcus aureus АТСС 25923 із використанням світлодіодного випромінювання, яке генерує апарат Medolight-Blu-Doc Патент № 119368 Україна, МПК (C12M 1/42 (2006.01), C12Q 1/06 (2006.01), C12R 1/445 (2006.01) ; заявник та патентовласник ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – u201702870; заявл. 27.03.2017; опубл. 25.09.2017, бюл. № 18. – 6 с.
 15. Пантьо В.В., Коваль Г.М., Пантьо В.І. Данко Е.М., Пантьо А.В. Спосіб бактерицидного впливу світлодіодного випромінювання апарата Medolight-Blu-Doc на Staphylococcus aureus Патент № 120080 Україна, МПК МПК (2006) A61N 5/00 C12R 1/445 (2006.01) ; заявник та патентовласник ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – u201703302 ; заявл. 06.04.2017; опубл. 25.10.2017, бюл. № 20. – 6 с.
 16. Філак І. О., Пантьо В. В., Онисько М. Ю., Коваль Г. М., Лендєл В. Г. Застосування солей 1-тригалогенотелурометиліден(тригалогенотелурометил)-4-форміл-1,2-дигідро[1,3]тіазоло(селеназоло)[ 3,2-а]хіноліній галогенідів як бактерицидів Патент № 115417 Україна, МПК (2016) A61K 31/4738 (2006.01), C07D 215/00, C07D 513/14 (2006.01), C07D 517/14 (2006.01), A61P 31/04 (2006.01) заявник та патентовласник ДВНЗ «Ужгородський націо-нальний університет». – a201612595 ; заявл. 09.12.2016; опубл. 25.10.2017, бюл. № 20. – 6 с.
 17. Пантьо В.В., Коваль Г.М., Пантьо В.І. Данко Е.М., Пантьо А.В. Спосіб бактерицидного впливу світлодіодного випромінювання апарата Medolight-Red на Staphylococcus aureus Патент № 12081 Україна, МПК (2016) A61N 5/00, C12R 1/445 (2006.01), C12Q 1/06 (2006.01) заявник та патентовласник ДВНЗ «Ужгородський національний університет». –  u201703310 ; заявл. 06.04.2017; опубл. 25.10.2017, бюл. № 20. – 6 с.
 18. Пантьо В.В., Коваль Г.М., Пантьо В.І. Спосіб бактерицидного впливу світлодіодного випромінювання апарата Medolight-Blu-Doc на Pseudomonas aeruginosa Патент № 12660 Україна, МПК (2016) A61N 5/00, C12Q 1/06 (2006.01), C12R 1/385 (2006.01) заявник та патентовласник ДВНЗ «Ужгородський націо-нальний університет». – u201705595 ; заявл. 06.06.2017; опубл. 10.11.2017, бюл. № 21. – 6 с.
 19. Пантьо В.В., Коваль Г.М., Пантьо В.І. Спосіб бактерицидного впливу світлодіодного випромінювання апарата Medolight-Red на Pseudomonas aeruginosa Патент № 12665 Україна, МПК (2016) A61N 5/00, C12Q 1/06 (2006.01), C12R 1/385 (2006.01) заявник та патентовласник ДВНЗ «Ужгородський національний університет». –  u201705617 ; заявл. 06.06.2017; опубл. 10.11.2017, бюл. № 21. – 6 с.
 20. Когутич А.І, Галамба А.А. Спосіб визначення причини формування хронічного гепатиту В/ Патент на корисну модель № 120463 Україна, МПК А61В 5/00, G01N 33/53(2006.01). Заявник і власник Ужгородський національний університет. – № u 2016 13658; заявлено 30.12.2016; опубліковано 10.11.17, Бюл. № 21.
 21. Пантьо В. В., Коваль Г. М., Данко Е. М. Спосіб фунгіцидного впливу світлодіодного випромінювання апаратів Medolight на Candida albicans Патент № 125047 Україна, МПК (C12M 1/42 (2006.01), C12Q 1/06 (2006.01), C12R 1/725 (2006.01); заявник та патентовласник ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – № u201712247 ; заявл. 11.12.2017 ; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8.

Наукові публікації

 1. Slivka M. Regio-and stereoselective synthesis of [1, 3] thiazolo [3, 2-b][1, 2, 4] triazol-7-ium salts via electrophilic heterocyclization of 3-S-propargylthio-4Н-1, 2, 4-triazoles and their antimicrobial activity / M Slivka, N Korol, V Pantyo, V Baumer, V Lendel // Heterocyclic Communication. –Volume 23, Issue 2 (Apr. 2017). – P. 109-113DOI: https://doi.org/10.1515/hc-2016-0233 (IMPACT FACTOR 2016: 0.542
  5-year IMPACT FACTOR: 0.652)
 2. Пантьо В. І. Оптимізація лікування хворих з приводу невропатично-інфікованої форми синдрому діабетичної стопи з використанням препаратів йоду та низькоінтенсивного лазерного випромінювання / В. І. Пантьо, В. В. Пантьо, Г. М. Коваль // Клінічна хірургія. – № 2. – 2017. – С. 50-53 (ISSN 0023-2130)
 3. Пантьо В. В. Вплив світлодіодного випромінювання різних довжин хвиль на інтенсивність росту Staphylococcus аureus // В. В. Пантьо, Г. М. Коваль, В. І. Пантьо // Scientific Journal «ScienceRise:Biological Science» 4 (7)2017. – С. 16-20
 4. Русин В.И. Сравнительный анализ микрофлоры кишечника при болезни Крона, неспецмфмческом язвенном колите и раке толстой кишки. -/Русин В.И., Коваль Г.Н., Лозинский Ю.С., Леошик А.В., Коваль А.// Хирургия восточной Европы, том 6, №3, с. 365-373. Импакт-фактор РИНЦ за 2017 г. – 0,150.
 5. Русин В. І.  Мікрофлора кишечника хворих на неспецифічний виразковий коліт та хворобу Крона    // Русин В. І., Коваль Г. М., Лозінський Ю. С., Леошик О. В. / Науковий вісник Ужгородського університету : зб. наук. пр..- Ужгород. Серія, Медицина , вип.1 (55), 2017 C. 98-101.
 6. Bati V. V. Microbiological analysis of sauerkraut in the process of its fermentation according to the traditional and modernized technologies / V. V. Bati, N. V. Boyko // Журнал «Мікробіологія і біотехнологія». – 2017. – Т.2 (38). – С 90–100.[Електронний ресурс]. Режим доступу до журн.: [http://mbt.onu.edu.ua/article/viewFile/105108/101123]
 7. Когутч А.І, Галамба А.А. Сучасні реалії гепатиту А у жителів Закарпатської області // Інфекційні хвороби. – 2017. – № 2. – С. 15–19.
 8. Y. Mykhalko. Susceptibility of streptococcus pneumoniae to fluoroquinolones and macrolides in upper respiratory tract infections // Y. Mykhalko; T. Duhovych, Kisch P.// Wiadomosci Lekarskie 2017, tom LXX nr 2 cz 1 p. 224-226
 9. Когутич А.І.  Гепатит А, сучасні особливості «гострої інфекції» у жителів Закарпатської області /Когутич А.І., Туряниця С.М., Поляк М.А., Деметер Є.М//Інфекційні хвороби. – 2016. – № 3
 10. Пантьо В.І. Використання високо-інтенсивного лазерного випромінювання різних довжин хвиль у лікуванні папіломи шкіри/Пантьо В.І., Пантьо В.А.//Клінічна хірургія. – 2016. - № 11.2 (880) листопад 2016. – С. 131-132.
 11. Пантьо В.В. Клініко-експериментальні дослідження впливу низькоінтенсивного лазерного випромінювання на перебіг гнійно-запальних процесів, викликаних Staphylococcus aureus./ Пантьо В.В., Коваль Г.М., Пантьо В.І.// Клінічна хірургія. – 2016. - № 7 (889) липень 2016. – С. 43-45.
 12. Пантьо В.В. Оптимізація лікування хворих з приводу невропатично-інфікованої форми синдрому діабетичної стопи з використанням препаратів йоду та низькоінтенсивного лазерного випромінювання. /Пантьо В.В., Коваль Г.М., Пантьо В.І. //Клінічна хірургія. – 2017. - № 2 лютий 2017. – С. 50-53.
 13. Сіліна Т. Корекція вагінального дисбіозу, як стратегія профілактики запальних захворювань жіночих статевих органів./Сіліна Т. М., Коваль Г. М.//Лікарська справа (Likarska sprava)//. – 2018.- T.1, № 3, С. 82-86. (Print ISSN: 1019-5297. (До 1992 р. Vrachebnoe Delo. ISSN: 0049-6804). (Web of Science, Scopus індекс цитування 0,027)
 14. Bati V.  PLANTS COMPONENTS WITH PROVED ANTIMICROBIAL SPECTRUM / V. Bati, T.  Meleshko, N. Boyko // Abstract book , NUTRICON Congress 2018.- Macedonia, 13th-15th June 2018., р.17.
 15. L. Buhyna.  Gis of habitats of edible plants in Transcarpathian region / R. Rukavchuk, L. Buhyna, V. Drobnych. Boyko N. // «Green room sessions 2018 international GEA conference» 1-2 November 2018 Podgorica, Montenegro, р.56.
 16. Karabinyosh S. Retrospective study of the current epidemiological state of the measles outbreak in Uzhgorod, as well as it’s peculiarities of the clinical manifestation and management in children of young age. International Student Congress ISC 2018, May 31st – June 2nd, 2018, Graz, Austria, р.134.
 17. Pantyo V.V. Application of PILER light in complex therapy of chronic catarrhal gingivitis / V.V. Pantyo E.M. Danko, M. K. Dobrovolska, Ye. Ya. Kostenko // Application of lasers in medicine and biology: materials XLIX International Scientific and Practical Conference and 2nd Gamaleia’s Readings  (3-7 October 2018). – Hajduszoboszlo, Hungary, 2018. – P. 56-58
 18. Pantyo V. I. Experimental and clinical Justification of the use of PILER light in the treatment of patients with surgical infection / V. I. Pantyo, V. V. Pantyo // Application of lasers in medicine and biology: materials XLIX International Scientific and Practical Conference and 2nd Gamaleia’s Readings  (3-7 October 2018). – Hajduszoboszlo, Hungary, 2018. – P. 125-127
 19. Pantyo V. V. Influence of laser and light emitting diodes radiation of different wavelengths on sensitivity of Staphylococcus aureus to antibiotics / V. V. Pantyo, G.M. Koval, V.I. Pantyo, E.M. Danko // Application of lasers in medicine and biology: materials XLIX International Scientific and Practical Conference and 2nd Gamaleia’s Readings  (3-7 October 2018). – Hajduszoboszlo, Hungary, 2018. – P. 151-153\
 20. Pantyo V. V. Influence of PILER-light on growing intensity of some opportunistic microorganisms / V. V. Pantyo, G.M. Koval, V.I. Pantyo, E.M. Danko // Application of lasers in medicine and biology: materials XLIX International Scientific and Practical Conference and 2nd Gamaleia’s Readings  (3-7 October 2018). – Hajduszoboszlo, Hungary, 2018. – P. 183-184
 21. Korol N. Microbiologycal evolution of new tellurium-containing compounds based on 1,2,4-triazol moiety / N. Korol, M. Slivka, V. Pantyo, V. Lendel // Biotechnology and Metals: 5th International Scientific Conference on Biotechnology and Metals (11-12 October 2018). – Koshice, Slovakia, 2018. – 44-48
 22. Pantyo V. V. Application of lasers in medicine and biology: XLIX International Scientific and Practical Conference and 2nd Gamaleia’s Readings  (3-7 October 2018). – Hajduszoboszlo, Hungary Biotechnology and Metals: 5th International Scientific Conference on Biotechnology and Metals (11-12 October 2018). – Koshice, Slovakia.
 23. Пантьо В. І. Оптимізація лікування хворих з приводу невропатично-інфікованої форми синдрому діабетичної стопи з використанням препаратів йоду та низькоінтенсивного лазерного випромінювання / В. І. Пантьо, В. В. Пантьо, Г. М. Коваль // Клінічна хірургія. – № 2. – 2017. – С. 50-53 (ISSN 0023-2130) імпакт фактор 0,103 Scimago Journal & Country Rank [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.scimagojr.com/journalrank.php..
 24. Русин В.И. Сравнительный анализ микрофлоры кишечника при болезни Крона, неспецифическом язвенном колите и раке толстой кишки. -/Русин В.И., Коваль Г.Н., Лозинский Ю.С., Леошик А.В., Коваль А.// Хирургия восточной Европы, том 6, №3, с. 365-373. Импакт-фактор  за 2017 г. – 0,150. http://surgery.recipe.by/ru/?editions=2017-tom-6-n-3-3&group_id=item_4&article_id=line_1.
 25. Slivka M. Regio-and stereoselective synthesis of [1, 3] thiazolo [3, 2-b][1, 2, 4] triazol-7-ium salts via electrophilic heterocyclization of 3-S-propargylthio-4Н-1, 2, 4-triazoles and their antimicrobial activity / M Slivka, N Korol, V Pantyo, V Baumer, V Lendel // Heterocyclic Communication. –Volume 23, Issue 2 (Apr. 2017). – P. 109-113 DOI: https://doi.org/10.1515/hc-2016-0233 (IMPACT FACTOR 2016: 0.542
  5-year IMPACT FACTOR: 0.652)

 

Методичне забезпечення

 1. Коваль Г. М. Когутич А. І. Патогенні мікобактерії (методичні розробки). / Г. М. Коваль, А. І. Когутич // Ужгород: ПП «Інвазор», 2017. – 44 с.
 2. Коваль Г. М., Пантьо В. В., Карбованець О. І. Піогенні коки. Методичні розробки для студентів медичного та стоматологічного факультету УжНУ із курсу мікробіологія , вірусологія та імунологія. / Г. М. Коваль, В. В. Пантьо, О. І. Карбованець // Ужгород: ПП «Інвазор», 2017. – 41с.
 3. Коваль Г. М., Карбованець О. І. Методичні вказівки для самостійної роботи  при підготовці до  лабораторних занять з мікробіології, вірусології та імунології Модуль 1 (Частина 1) / Г. М. Коваль, О. І. Карбованець // Ужгород: Гражда, 2017. - 120 с.
 4. Коваль Г. М., Карбованець О. І. Методичні вказівки для самостійної роботи при підготовці до лабораторних занять з мікробіології, вірусо-логії та імунології Модуль 1 (Частина 2). / Г. М. Коваль, О. І. Карбованець // Ужгород: Гражда, 2017. – 111 с.
 5. Test bank of Licensing exam Krok-1 in Medical Microbiology band Virology course: Manual for independent learning of students of Medical faculty for international students / autors: prof. G. M. Koval, V. V. Bati, L. M. Buhyna, V. V. Pantyo. – Uzhgorod 2018 – 140p.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КАФЕДРИ НА ПЕРСПЕКТИВУ

 1. Епідеміологія, лікування та профілактика вірусних гепатитів.
 2. Особливості клініко-епідеміологічного перебігу лептоспірозу та черевного тифу, який є ендемічним осередком у регіоні Закарпатської області.
 3. Вивчення регіональних особливостей антибіотикорезистентності збудників нозокоміальної інфекції.
 4. Клініко-мікробіологічні дослідження аеробної та анаеробної мікрофлори при запальних процесах та порушеннях мікробіоценозів організму людини.
 5. Вивчення мікрофлори травного каналу при пухлинах  ШКТ.
 6. Дослідження антимікробної дії фармакологічно активних новосинтезованих речовин

Згідно  концепції розвитку університету, передбачається:

 • забезпечити належне ведення освітньої діяльності шляхом формування відповідної матеріально-технічної, інформаційної та кадрової бази.
 • Продовжити та активізувати на кафедрі  виконання науково-дослідних робіт за національними і міжнародними програмами, створювати проблемні наукові групи , залучаючи студентів до науково-дослідної роботи у відповідності з європейськими стандартами освіти;
 • розширити співпрацю з вітчизняними та зарубіжними науковими і освітніми центрами, обмін студентами на навчальну і виробничу практики, організацію та проведення наукових конференцій, публікацію матеріалів спільних досліджень.
 • створення центру клінічних випробовувань для проведення наукових досліджень з позиції доказової медицини;
 • розширення кооперації із Європейськими і світовими науковими закладами.

 

 

Відповідальна за інформацію: завідувач кафедри
Коваль Галина Миколаївна
Дата оновлення сторінки: 14.03.2019