Кафедра онкології

Статті за 2016-2018 роки, проіндексовані у міжнародній наукометричній базі даних Scopus

1.Івачевський М. М. Обгрунтування комплексної інтенсивної терапії печінкової недостатності, ускладненої енцефалопатією / М. М. Івачевський, В. В. Івачевська//Wiad Lek.2018, T 71, №2 cz. I:361-365

2. CT-P6 compared with reference trastuzumab for HER2-positive breast cancer: a randomised, double-blind, active-controlled, phase 3 equivalence trial. [Stebbing J, Baranau Y, Baryash V, Manikhas A, Moiseyenko V, Dzagnidze G, Zhavrid E, Boliukh D, Stroyakovskii D, Pikiel J, Eniu A, Komov D, Morar-Bolba G, Li RK, Rusyn A et all] Lancet Oncol. 2017 Jul;18(7):917-928. doi: 10.1016/S1470-2045(17)30434-5. Epub 2017 Jun 4.

3. Final results of the FASTstudy, an international, multicenter, randomized, phase ll trial of epirubicin, oxaliptatin, and capecitabine (EOX) with or withoutthe anti-CLDN18.2 antibody lMAB362as first-line therapy in patients with advanced CLDN18.2+gastric and gastroesophageal junction (GEJ) adenocarcinoma [Martin Schulerl; Salah-Eddin Al-Batran; Zanete Zvirbule; Georgy Manikhasa; Florian Lordicks, Andriy Rusin et al] 2016 ASCO Annual Meeting (June 3-7, 2016)// J Clin Oncol 34, 2016 (suppl; abstr LBA4001)  

https://asco.confex.com/asco/2016/sci/papers/viewonly.cgi?username=164788&password=6833

4. Metastasis of two malignant tumors of different genesis in axillary lymph node (a case report) // Rusin A.V., Petrosov O.V., Chumak A.I., Kushnir V.M. -Experimental oncology. - Vol. 38, No. 3 http://exp-oncology.com.ua/article/8772/metastasis-of-two-malignant-tumors-of-different-genesis-in-axillary-lymph-node-a-case-report

Статті, проіндексовані в інших наукометричних базах

 

1. Русин А.В. Клінічний випадок одночасного діагностування плоскоклітинного раку і фібросаркоми гортані / А.В.Русин, О.В.Петросов, А.І. Чумак // Клиническая онкология: Опухоли головы и шеи . - №3(27) . - 2017 

http://www.clinicaloncology.com.ua/article/19810/klinichnij-vipadok-odnochasnogo-diagnostuvannya-ploskoklitinnogo-raku-i-fibrosarkomi-gortani?pdf

 

Інші статті за 2016-2018 роки:

1. Малоінвізивні технології при лікуванні хворих з ускладненням гострого панкреатиту / В.І. Русин, С.С. Філіп, К.Є.Румянцев, А.В. Русин // Харківська хірургічна школа. – 2018. – № 1 (88). – С. 67 – 71. 

2. Клітинно-гуморальний імунітет при дистальних резекціях підшлункової залози /  В.І. Русин, С.С. Філіп, К.Є.Румянцев, А.В. Русин // Клінічна хірургія. – 2018. - №6.2 (85). – С. 69-71.

3. Русин А.В., Маляр-Газда Н.М. Визначення рівня інтоксикації та дисбіозу кишечника у хворих на рак шлунка / А.В. Русин, Н.М. Маляр-Газда, Н.В. Бедей, О.М. Одошевська // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Науково-практичний журнал. – 2016. - №1. – с.48-52.

4. Маляр-Газда Н.М., Бедей Н.В. Рівень інтоксикації та дисбіозу кишечника у хворих на рак молочної залози на фоні проведення хіміотерапії / Маляр-Газда Н.М., Бедей Н.В. // Вісник наукових досліджень. Науково-практичний журнал. – 2016. №2(83). – с.59-62.

5. Корекція дисбіозу кишківника у хворих оперованих з приводу раку шлунка / А.В. Русин, Н.В. Бедей, Н.М. Маляр-Газда, О.М. Одошевська, Е.С. Хома // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Науково-практичний журнал. – 2016. - №3. – с.48-52.

 

Тези доповідей на вітчизняних конференціях (2016-2018):

 

1. М.В. Рішко, Я.Г. Раточка, М.В. Бичко, А.В. Кедик, О.В. Устич, М.А. Алвейс.  Сучасний стан надання медичної допомоги хворим з гострим коронарним синдромом у Закарпатській області [тези доп.]. В: Матер. науч.-практ. конф.; 2018. 26-28 вересня; Київ, Україна. Укр. кардіол. журн. Додаток 1.2018;3(1):98.

2. Одошевська О.М. Впровадження селективного скринінгу раку грудної залози з урахуванням регіональних особливостей / О.М. Одошевська // Радіологічний вісник. – 2016. - № 3-4 (60-61). – с.87-88.

3. Неод’ювантна гормонотерапія,  як метод лікування  місцево-розповсюдженого гормонозалежного раку грудної залози  у жінок репродуктивного віку / Ігнат М.В., Русин А.В., Ігнат В.І., Рішко М.Ф.// ХIII З’ЇЗД ОНКОЛОГІВ ТА РАДІОЛОГІВ УКРАЇНИ (матеріали з’їзду) 26–28 травня 2016 р., м. Київ. - Український радіологічний журнал. – 2016 (Додаток 1). - с.54.

4. Низька передня резекція прямої кишки з накладанням механічного шва в модифікації клініки з превентивною ілеостомією / М.В.Ігнат., О.В.Ігнат.,А.В.Русин., В.І. Ігнат., К.Є.Румянцев // ХIII З’ЇЗД ОНКОЛОГІВ ТА РАДІОЛОГІВ УКРАЇНИ (матеріали з’їзду) 26–28 травня 2016 р., м. Київ. - Український радіологічний журнал. – 2016 (Додаток 1). - с.75-76.

5. Маляр-Газда Н.М., Газда Р.Е.  Підхід щодо оцінки важкості стану хворих з гострим панкреатитом /Н.М. Маляр-Газда, Р.Е. Газда //  Праці VIIІ міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, УжНУ, 2016. – 287с (с.172).

 

Методичні рекомендації кафедри онкології за 2016-2018рр.

 

1.Русин А.В., Маляр-Газда Н.М., Бедей Н.В., Одошевська О.М. Серцево-легенева і церебральна реанімація (методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів  V- VІ курсів медичного факультету, бакалаврів за спеціальністю «Сестринська справа», лікарів-інтернів) . – Ужгород: ПП Данило, 2016. – 46с.

2.Русин А.В., Бедей Н.В., Маляр-Газда Н.М., Куценко А.Ю., Рішко М.Ф., Ігнат М.В., Федоров Д.Ю., Івачевський М.М. Гостра дихальна недостатність (методична розробка для організації самостійної роботи студентів  V курсу медичного факультету) . – Ужгород: ПП Данило, 2016. – 20с.

3.Русин А.В., Бедей Н.В., Маляр-Газда Н.М., Куценко А.Ю., Рішко М.Ф., Ігнат М.В., Федоров Д.Ю., Івачевський М.М. Гостра ниркова недостатність (методична розробка для організації самостійної роботи студентів  V курсу медичного факультету) . – Ужгород: ПП Данило, 2016. – 15с.

4.Русин А.В., Бедей Н.В., Маляр-Газда Н.М., Куценко А.Ю., Одошевська О.М., Рішко М.Ф., Ігнат М.В., Федоров Д.Ю., Хома Е.С., Івачевський М.М. Гостра серцева недостатність (методична розробка для організації самостійної роботи студентів  V курсу медичного факультету) . – Ужгород: ПП Данило, 2016. – 12с.

5.Русин А.В., Бедей Н.В., Маляр-Газда Н.М., Куценко А.Ю., Одошевська О.М., Рішко М.Ф., Ігнат М.В., Федоров Д.Ю., Хома Е.С., Івачевський М.М. Гостра печінкова недостатність (методична розробка для організації самостійної роботи студентів  V курсу медичного факультету) . – Ужгород: ПП Данило, 2016. – 27с.

6.Rusin A.V., Kutsenko A.Y., Malyar-Gazda N.M., Khoma E.S., Odoshevskaja O.M. Methods of Radiotherapy (Methodical instructions for 3 year medical student practical training) Ужгород: ПП Данило, 2016. – 15с.

7.Rusin A.V., Kutsenko A.Y., Bedey N.V., Khoma E.S., Odoshevskaja O.M. Basic principles of radiotherapy (Methodical instructions for 3 year medical student practical training) Ужгород: ПП Данило, 2016. – 16с.

Русин А.В. Частота метастазування гормонозалежного раку грудної залози / А.В. Русин, О.М. Одошевська, М.І. Барчі // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». –– 2019. ––  №1 (49). –– С. 39-44.2019 рік

Особливості протікання і лікування невідмежованого інфікованого панкреонекрозу/  В.І. Русин, С.С. Філіп, К.Є.Румянцев, О.Ю. Куценко // Сучасні медичні технології.–– 2019. –– №6.2 (85). –– С. 69-71.

ІвачевськийМ. М. Аксилярна блокада плечового сплетіння під одночасним контролем ультразвуку та нейростимулятора / М. М. Івачевський //  Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина».–– 2019. –– №1 (49). –– С. 24-28

Івачевський М.М. Успішне хірургічне лікування пацієнта з аорто-кавальною норицею на фоні розшаровуючої інфраренальної аневризми черевного відділу аорти без гемотрансфузії (огляд літератури та опис клінічного випадку) / М.М. Івачевський В.В. Івачевська, І.В. Писаренко // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. –– 2019. ––  № 3 –– С. 106-110

Взято участь у наукових заходах (семінарах, конференціях, симпозіумах):

74-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу ДВНЗ «УжНУ» 26 лютого 2019р. секція 1. Доповідь на тему: «Виживаність пацієнтів на метастатичний рак грудної залози». Русин А.В., Барчі М.І., Одошевська О.М.

74-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу ДВНЗ «УжНУ» 26 лютого 2019р. секція 1. Доповідь на тему: «Застосування програми ERAS в онкохірургії» Русин А.В., Тенкач О.О.

 

2020 рік

Взято участь у наукових заходах (семінарах, конференціях, симпозіумах), усього, з них: 

 

75-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу ДВНЗ «УжНУ» 26 лютого 2020р. секція 1. Доповідь на тему: «Безопіоїдна стратегія раннього післяопераційного періоду у хворих з колоректальним раком».

IV Міжнародний науково-практичний форум «Медицина України – європейський вибір». М. Івано-Франківськ, 27-28 лютого 2020 року. Доповідь на тему: «Неоад’ювантна гормонотерапія в збільшенні кількості органозберігаючих операцій при раку грудної залози»

Матеріали 8-го Національного конгресу з міжнар. учас. «Радіологія в Україні», Київ, 25-27 березня 2020 року Доповідь на тему: Evaluation of the Solitary Pulmonary Nodules.

5.1. Перелік тез доповідей на міжнародних конференціях. 

Одошевська О.М., Шпак О.І., Форманюк Д.М. Розпізнавання зображень комп’ютерної томографії з вкористанням нейронних мереж для діагностики онкологічних захворювань. Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці: тези доп. VII міжнар. наук. інтернет-конф. (25-26 черв. 2020 р.), м. Київ-м. Баку, 2020. С.

5.2. Перелік тез доповідей на вітчизняних конференціях. 

Русин А.В., Рішко М.Ф., Барчі М.І., Одошевська О.М., Куценко А.Ю. Неоад’ювантна гормонотерапія в збільшенні кількості органозберігаючиих операцій при раку грудної залози. Медицина України – європейський вибір: тези IV Міжнар. наук-практ фор., (27-28 лют. 2020 р.) Івано-Франківськ, 2020. С.34–36

Тенкач О. О., Ярошовець Є. С., Макарчук В. С. Вплив методу анестезії у хворих з колоректальним раком на рівень глюкози та кортизолу крові. Science, society, education: topical issues and development prospects: тези the 6 th International scientific and practical conference (May 10-12, 2020) SPC “Sci-conf.com.ua”, Kharkiv, Ukraine. 2020. С. 145–146

Odoshevska O.M. Evaluation of the Solitary Pulmonary Nodules. Радіологія в Україні: матеріали 8-го Національного конгресу з міжнар. учас. (25-27 березня 2020 р.), Київ, 2020

Русин А. В., Чумак А. І., Одошевська О.М. Клінічний випадок радіоіндукованих первинно-множинних злоякісних пухлин тіла матки. Journal of Social Sciences, Nursing, Public health and Education. 2020. Vol 1, №2. P.5–15.

- опублікованих у наукометричних базах даних (крім РИНЦ) -; 

- опублікованих у міжнародній наукометричній базі даних Scopus –

Yelyzaveta S. Sirchak, Vasilij I. Griga, Nelli V. Bedey, Ivan I. Pushkash. Changes in the level of α1-antitrypsin in patients with non-alcoholic fatty liver disease. Wiadomości Lekarskie. 2020. tom LXXIII, nr 3. P.508–511

Н. І. Гелей, Є. Я. Костенко, В. М. Гелей, Д. Ю. Федоров. Сучасні погляди на проблему вторинних уражень слизової оболонки ротової порожнини як побічного ефекту комплексного протипухлинного лікування (огляд літератури). Клінічна стоматологія.  2020. № 2. С.4–13.

6.5. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2020 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор

 

№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, 

перша-остання 

сторінки роботи

Числове значення

імпакт-фактора ІF

Статті

1

Y.S. Sirchak, V. I. Griga, N. V. Bedey, I. I. Pushkash.

Changes in the level of α1-antitrypsin in patients with non-alcoholic fatty liver disease

Wiadomości Lekarskie, Польща

2020. tom LXXIII, nr 3. P.508–511

0,2

Статті, підготовлені до друку

1

Русин В.И., Чобей С.М., Чернов П.В., Русин А.В., Дутко А.А.

Биологическая герметичность, механическая прочность и морфологические характеристики однорядного и двухрядного толстокишечного шва

Georgian medical news, Грузія

 

0.220

2

Tenkach O., Rusyn A., Palahonych E., Ivachevskyi M., Balazh O.

Non-inferior efficiency of opioid-free     analgesia support among colorectal cancer patients during and     after surgical treatment: evidences of open-label trial

Journal of International Dental and Medical Research, Туреччина

 

0.62

 Відповідальний за інформацію: д.м.н., проф. Русин А.В.
Дата оновлення сторінки: 01.02.2021