Юридичний факультет

Історія юридичного факультету розпочалася 1991 року. Нині він є одним із найпрестижніших факультетів УжНУ. Освітня діяльність провадиться за акредитованими на найвищому ступені «Магістр» спеціальностями «Правознавство» та Міжнародне право».

Навчальний процес забезпечують 160 науково-педагогічних працівників, зокрема 12 докторів та понад 75 кандидатів наук, 8 заслужених юристів, 2 заслужені працівники освіти і науки, 1 член-кореспондент Національної академії правових наук України.

Декан факультету - д.ю.н., проф. Лазур Ярослав Володимирович, заступник декана з виховної роботи - к.ю.н., доц. Рошканюк Вадим Михайлович (на громадських засадах); заступники декана з навчальної роботи -  к.ю.н., доц. Фрідманський Роман Михайлович, к.ю.н., доц. Черевко Павло Павлович, к.ю.н Сливка Олександр Олександрович (на громадських засадах); заступник декана з міжнародних зв'язків - к.ю.н., доц. Білаш Олександр Володимирович (на громадських засадах).

Для забезпечення навчальної та методичної роботи на факультеті працюють музей-лабораторія криміналістики, аудиторія-зал судових засідань, центр правотворчості, два комп’ютерні класи, кафедральні методичні кабінети, студентська юридична клініка, читальний зал університетської бібліотеки та абонемент юридичної літератури.

На факультеті діють Європейська ліга студентів-юристів ELSA та Міжнародна асоціація студентів-юристів, завдяки чому студенти мають можливість інтегруватися в юридичний науковий простір. Активно впроваджуються програми подвійних дипломів, академічних обмінів (зокрема Еразмус+). Викладачі проходять стажування в провідних європейськими вишах, зокрема в Карловому університеті. 

На юридичному факультеті ДВНЗ “УжНУ” успішно видаються наступні наукові видання:

  1. «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право», включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з юридичних дисциплін (Постанова Президії ВАКу України № 105/3 від 08 липня 2009 року).
  2. Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право», включене до переліку наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з юридичних дисциплін (Наказ Міністерства освіти і науки України № 463 від 25 квітня 2013 р.).

З радістю інформуємо Вас, що вищенаведені наукові видання, а також спільний Міжнародний науковий журнал «Visegrad Journsl on Human Rights», який видається юридичним факультетом ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та Панєвропською високою школою (Словаччина) включені до наукометричної бази IndexCopernicus.

http://journals.indexcopernicus.com/Visegrad+Journal+on+Human+Rights,p24787961,3.html

http://journals. indexcopernicus.com/-+, p24788128,3.html

http://journals. indexcopernicus.com/++++++, p24788521,3.html

Працівниками факультету реалізується  програма фундаментального наукового дослідження, що фінансується з Державного бюджету України на тему «Участь України у формуванні глобального права та захист національних інтересів (країни Балтії і Центрально-Східної Європи)».

У підрозділі  на високому рівні й науково-дослідницька робота, до якої активно долучаються студенти в рамках проведення щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Закарпатські правові читання»

Для всебічного розвитку студентів на факультеті працюють різні мистецькі гуртки, проводять культурно-розважальні краєзнавчі заходи, екскурсії, зустрічі з цікавими особистостями, відзначають професійні свята тощо.

Аудиторно-лабораторні корпуси юридичного факультету розташовані на замковій горі по вул. Капітульній, 26, а також вул. Заньковецької, 89.

 

 

Відповідальний за інформацію: Лазур Ярослав Володимирович
Дата оновлення сторінки: 12.03.2019