Юридичний факультет

Юридичний факультет – один із найпотужніших, таких, що динамічно розвивається факультетів Ужгородського національного університету. На його 9 кафедрах працюють 11 докторів наук, професорів (10 д.ю.н., і 1 д.е.н.) і 75 кандидатів наук, доцентів (69 к.ю.н., 6 к.і.н., і 1 к.е.н.). Серед викладачів – 1 член-кореспондент НАПрН України (проф. Лемак В.В.), 5 Заслужених юристів України (проф. Бисага Ю.М., проф. Ухаль А.М.,проф. Фазикош В.Г., проф. Семерак О.С., проф. Трачук П.А.) та 2 Заслужені працівники освіти України (проф. Ярема В.І. та проф. Олексик Х.М.).

Декан факультету - д.ю.н. Лазур Ярослав Володимирович, заступники декана з виховної роботи - к.і.н. Олексик Хома Михайлович, к.ю.н. Рошканюк Вадим Михайлович; заступники декана з навчальної роботи -  к.ю.н. Булеца Сібілла Богданівна, к.ю.н.Карабін Тетяна Олександрівна; заступник декана з міжнародних зв'язків -  к.ю.н. Білаш Олександр Володимирович.

У відповідності до ліцензії факультет готує юристів за програмою «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» по двом спеціальностям «Правознавство» і «Міжнародне право». Сьогодні на факультеті стаціонарно і заочно навчаються понад 1600 студентів.

Для забезпечення навчальної та методичної роботи на факультеті діють музей-лабораторія криміналістики, аудиторія- зал судових засідань, 2 комп’ютерні класи, кафедральні методичні кабінети, студентська юридична клініка, читальний зал університетської бібліотеки та абонемент юридичної літератури.

На юридичному факультеті ДВНЗ “УжНУ” успішно видаються наступні наукові видання:

  1. «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право», включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з юридичних дисциплін (Постанова Президії ВАКу України № 105/3 від 08 липня 2009 року).
  2. Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право», включене до переліку наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з юридичних дисциплін (Наказ Міністерства освіти і науки України № 463 від 25 квітня 2013 р.).

З радістю інформуємо Вас, що вищенаведені наукові видання, а також спільний Міжнародний науковий журнал «Visegrad Journsl on Human Rights», який видається юридичним факультетом ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та Панєвропською високою школою (Словаччина) включені до наукометричної бази IndexCopernicus.

http://journals.indexcopernicus.com/Visegrad+Journal+on+Human+Rights,p24787961,3.html

http://journals. indexcopernicus.com/-+, p24788128,3.html

http://journals. indexcopernicus.com/++++++, p24788521,3.html

Працівниками факультету реалізується  програма фундаментального наукового дослідження, що фінансується з Державного бюджету України на тему «Участь України у формуванні глобального права та захист національних інтересів (країни Балтії і Центрально-Східної Європи)».

Впродовж роботи факультету досягнуті успішні результати по налагодженню науково-освітніх контактів факультету з вітчизняними та зарубіжними науково-освітніми установами. Так, на даний момент факультетом успішно реалізується програма співробітництва з відповідними профільними підрозділами Кошицького університету імені Й.Шафарика (Словацька Республіка), Мішкольського та Ніредьгазського університетів (Угорська Республіка) та іншими. Плідним є співробітництво факультету з Інститутом економіко-правових досліджень НАН України, Інститутом законодавства Верховної Ради України, в рамках співпраці з яким на факультеті успішно започатковано роботу Центру законотворчості.

Аудиторно – лабораторні корпуси юридичного факультету розташовані на замковій горі по вул. Капітульній, 26, а також вул. Заньковецької, 89.

 

Відповідальний за інформацію: Лазур Ярослав Володимирович
Дата оновлення сторінки: 12.07.2017