Інженерно-технічний факультет


Інженерно-технічний факультет було відкрито в Ужгородському державному університеті наказом ректора №139-05 від 7 березня 1991 року.

З першого вересня 1991 року розпочали навчання дві групи зі спеціальностей «Технологія машинобудування» та «Приладобудування» за денною і заочною формами навчання, де освіту здобували 50 студентів. Пізніше були відкриті нові спеціальності та сформовані відповідні кафедри.

Підготовку фахівців на факультеті забезпечують п’ять випускових кафедр: 

комп’ютерних систем та мереж (завідувач – доц. Горват П.П.):

приладобудування (завідувач – проф. Іваницький В.П.);

технології машинобудування (завідувач – проф. Жигуц Ю.Ю.);

електронних систем (завідувач – кандидат фіз.-мат. наук Заяць Т.М.);

міського будівництва і господарства (в. о. завідувача - кандидат фізико-математичних наук, доцент Кайнц Д. І.).