Кафедра приладобудування

Кафедра приладобудування заснована в 1992 році. На сьогодні вона здійснює підготовку спеціалістів за напрямком автоматизації, який широко охоплює всі сфери людської діяльності в сучасному світі від побуту до космічної техніки.

Спеціальність «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» на нашій кафедрі орієнтована на:
 • вивчення загальних принципів побудови сучасних автоматизованих машин, приладів і побутової техніки;
 • засвоєння навичок розробки, обслуговування і ремонту автоматизованих систем виробництва машин, приладів і побутової техніки;
 • освоєння сучасних напрямків комплексного застосування комп’ютерів, мікроконтролерів і мікропроцесорів, а також взаємодії між ними.

На кафедрі створені навчальні лабораторії з електроніки, електротехніки, матеріалознавства і конструкційних матеріалів, метрології і стандартизації, спецлабораторії з мікропроцесорної техніки, автоматики, сенсоелектроніки, систем автоматизованого проектування.

Для загальної технічної підготовки студенти даної спеціальності вивчають:
 • основи метрології, стандартизацію та міжнародні стандарти;
 • інженерну графіку;
 • загальні комп’ютерні офісні та комунікаційні технології;
 • сучасне матеріалознавство;
 • електротехніку.
У напрямку спеціальної професійної підготовки за спеціальністю вивчаються:
 • сучасна електроніка, аналогова та цифрова мікросхемотехніка, мікропроцесори та промислові мікроконтролери, безпровідні канали зв’язку;
 • технічні засоби автоматизації із застосуванням електричних, гідравлічних, пневматичних та вакуумних механізмів;
 • методи, сенсори, датчики та прилади вимірювання фізичних величин та параметрів технологічних процесів;
 • сучасні комп’ютерні технології та програми проектування електроніки для автоматизованих систем керування об’єктами різного призначення та різної складності;
 • принципи побудови та функціонування автоматизованих машин, побутової техніки та приладів;
 • типові автоматизовані технологічні процеси в сучасному приладобудуванні;
 • методи теорії інформації та комп’ютерної графіки, спеціальні комп’ютерні програми для комп’ютерно-інтегрованих технології;
 • загальні принципи побудови, функціонування, контролю, керування, обслуговування і ремонту сучасних систем автоматизації;
 • принципи розробки та сучасного ІР-програмування мікропроцесорних та мікроконтролерних систем автоматизації побутової техніки та технологічних машин;
 • основи впровадження новітніх нетрадиційних джерел електроенергії та ресурсозберігаючих технологій в автоматизовані системи.
Основні практичні задачі, які зможе випускник-бакалавр розв’язувати самостійно після закінчення навчання:
 • Застосування комп’ютерних технологій у різних сферах діяльності. Робота із сучасними комп’ютерними системами та програмними пакетами LabWIEW, AutoCAD, P-CAD, ACCEL EDA, КОМПАС, АРМ WinMachine, Multisim, Altium Designer і ін.
 • Програмування мікропроцесорів і мікроконтролерів та експлуатація і ремонт автоматизованих систем під їх керуванням у різних галузях.
 • Розробка простих мікропроцесорних систем автоматизації.
 • Підбір, налаштування і підключення до комп’ютерних та мікропроцесорних систем різних датчиків, регулюючих пристроїв і виконуючих механізмів.
 • Аналіз технічної, економічної та соціальної доцільності впровадження джерел сонячної, малої гідро- та вітроенергетики.
Основні практичні задачі, які зможе випускник-бакалавр розв’язувати у колективі:
 • Проектування, монтаж і налаштування систем автоматизації різного рівня складності і призначення.
 • Наукові дослідження в галузі вдосконалення сучасних мікропроцесорних автоматизованих систем.

Із задоволенням надамо додаткову інформацію та поспілкуємося з Вами за телефоном +38-066-26-74-915 або через електронну пошту valentyn.ivanytsky@uzhnu.edu.ua

 

На лабораторному занятті з цифрової електроніки

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедри - Іваницький Валентин Петрович
Дата оновлення сторінки: 19.11.2020