Кафедра приладобудування

Кафедра приладобудування заснована в 1992 році. На сьогодні вона здійснює підготовку спеціалістів за напрямком автоматизації, який широко охоплює всі сфери людської діяльності в сучасному світі від побуту до космічної техніки.

Спеціальність «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» на нашій кафедрі орієнтована на:

- вивчення загальних принципів побудови сучасних автоматизованих машин, приладів і побутової техніки;

- засвоєння навичок розробки, обслуговування і ремонту автоматизованих систем виробництва машин, приладів і побутової техніки;

- освоєння сучасних напрямків комплексного застосування комп’ютерів, мікроконтролерів і мікропроцесорів, а також взаємодії між ними.

 

На кафедрі створені навчальні лабораторії з електроніки, електротехніки, матеріалознавства і конструкційних матеріалів, метрології і стандартизації, спецлабораторії з мікропроцесорної техніки, автоматики, сенсоелектроніки, систем автоматизованого проектування.

 

Для загальної технічної підготовки студенти даної спеціальності вивчають:

- основи метрології, стандартизацію та міжнародні стандарти;

- інженерну графіку;

- загальні комп’ютерні офісні та комунікаційні технології;

- сучасне матеріалознавство;

- електротехніку.

 

У напрямку спеціальної професійної підготовки за спеціальністю вивчаються:

- сучасна електроніка, аналогова та цифрова мікросхемотехніка, мікропроцесори та промислові мікроконтролери, безпровідні канали зв’язку;

- технічні засоби автоматизації із застосуванням електричних, гідравлічних, пневматичних та вакуумних механізмів;

- методи, сенсори, датчики та прилади вимірювання фізичних величин та параметрів технологічних процесів;

- сучасні комп’ютерні технології та програми проектування електроніки для автоматизованих систем керування об’єктами різного призначення та різної складності;

- принципи побудови та функціонування автоматизованих машин, побутової техніки та приладів;

- типові автоматизовані технологічні процеси в сучасному приладобудуванні;

- методи теорії інформації та комп’ютерної графіки, спеціальні комп’ютерні програми для комп’ютерно-інтегрованих технології;

- загальні принципи побудови, функціонування, контролю, керування, обслуговування і ремонту сучасних систем автоматизації;

- принципи розробки та сучасного ІР-програмування мікропроцесорних та мікроконтролерних систем автоматизації побутової техніки та технологічних машин;

- основи впровадження новітніх нетрадиційних джерел електроенергії та ресурсозберігаючих технологій в автоматизовані системи.

 

Основні практичні задачі, які зможе випускник-бакалавр розв’язувати самостійно після закінчення навчання:

- Застосування комп’ютерних технологій у різних сферах діяльності. Робота із сучасними комп’ютерними системами та програмними пакетами LabWIEW, AutoCAD, P-CAD, ACCEL EDA, КОМПАС, АРМ WinMachine, Multisim, Altium Designer і ін.

- Програмування мікропроцесорів і мікроконтролерів та експлуатація і ремонт автоматизованих систем під їх керуванням у різних галузях.

- Розробка простих мікропроцесорних систем автоматизації.

- Підбір, налаштування і підключення до комп’ютерних та мікропроцесорних систем різних датчиків, регулюючих пристроїв і виконуючих механізмів.

- Аналіз технічної, економічної та соціальної доцільності впровадження джерел сонячної, малої гідро- та вітроенергетики.

 

Основні практичні задачі, які зможе випускник-бакалавр розв’язувати у колективі:

- Проектування, монтаж і налаштування систем автоматизації різного рівня складності і призначення.

- Наукові дослідження в галузі вдосконалення сучасних мікропроцесорних автоматизованих систем.

 

 

Із задоволенням надамо додаткову інформацію та поспілкуємося з Вами за телефоном +38-066-26-74-915 або через електронну пошту ivancvp7@gmai.com.

 

На лабораторному занятті з цифрової електроніки

 

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедри - Іваницький Валентин Петрович
Дата оновлення сторінки: 21.03.2019