Кафедра приладобудування

Наукові дослідження на кафедрі проводяться в межах комплексної теми «Автоматизація та моделювання комплексних автономних електроенергетичних систем». У цілому наукові дослідження, які проводяться викладачами кафедри, відповідають ліцензованому напряму та спеціальності підготовки фахівців. Умовно їх можна розділити на такі напрями:

  • оптимізація схемотехнічних рішень для забезпечення газоаналізаторів та індикаторів вибухонебезпечних і отруйних газів, які призначені для застосування у робочих приміщеннях з підвищеним рівнем вологості;
  • розробка діючих моделей автоматичних пристроїв орієнтації сонячних панелей на Сонце;
  • розробка конструкцій автоматичних висотних анемометрів та дослідження параметрів повітряних потоків Закарпаття для вітроенергетики;
  • дослідження економічної ефективності та коефіцієнтів корисної дії різних типів комплексних енергетичних систем на базі теплових насосів.

На кафедрі створені умови для індивідуальної навчально-наукової роботи студентів з освоєння сучасної платформи модульного проектування «Arduino», працює студентська конструкторська лабораторія «Автоматичні електроенергетичні системи», проводяться студентські науково-практичні конференції. Кращі роботи  студентів беруть участь у різноманітних університетських та республіканських конкурсах на кращу наукову розробку.

Протягом тривалого часу кафедра підтримує тісні зв’язки з кращими навчальними закладами нашої країни (Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут», Національний університет «Львівська політехніка» і ін.), і багатьма зарубіжними, зокрема:

  • Празьким інститутом фізики (Чехія);
  • Ліберецьким технологічним інститутом (Чехія);
  • Дебреценським технічним університетом (Угорщина);
  • Кошицькою вищою технічною школою (Словаччина)
  • Інститутом Фізики (Сербія) і ін.

Дослідження параметрів розробленого електронного модуля на занятті з аналогової схемотехніки

 

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедри - Іваницький Валентин Петрович
Дата оновлення сторінки: 21.03.2019