Кафедра електронних систем

Кафедра електронних систем (перша назва кафедри – кафедра промислової електроніки) була заснована у травні 1994 року.

Базою для відкриття кафедри стало СКТБ засобів оптичної обробки інформації та ІЧ-техніки „Квант” УжНУ.  Саме в СКТБ „Квант” проводились прикладні розробки в галузях електронного матеріалознавства, оптоелектроніки, квантової електроніки, технології тонких плівок, оптичних покриттів, неорганічних фоторезистів і наноструктур, які складають матеріалознавчу і технологічну основу перспективних напрямів розвитку сучасної електронної техніки та функціональної електроніки. Організатором кафедри та її першим завідувачем у 1994-2001 р. став директор СКТБ „Квант” кандидат фізико-математичних наук, доцент Лукша О.В.

З 2001 року кафедру очолює доктор фіз.-мат. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України - Опачко І.І. Учбовий процес на кафедрі електронних систем забезпечують професор, доктор фізико-математичних наук, п’ять доцентів, кандидатів фізико-математичних наук. Інженерно-технічний персонал кафедри забезпечує проходження більш ніж двадцяти лабораторних практикумів.

Кафедра володіє потужною науково-технічною базою. Так, в лабораторії електронної мікроскопії під керівництвом доктора фіз.-мат. наук професора Іваницького В.П. проводять дослідження наноструктур з методами електронної мікроскопії. Професор Опачко І.І. керує роботами в області лазерної фізики та квантової електроніки. Роботи виконуються із застосуванням унікального обладнання, зокрема потужного лазера на парах міді.

Кафедра електронних систем забезпечує зростаючі потреби області у висококваліфікованих фахівцях з промислової електроніки, електронних систем і пристроїв. Кафедра акредитована за четвертим рівнем підготовки і готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Під керівництвом професора Опачко І.І. були захищені 3 кандидатські дисертації. Під керівництвом професора Іваницького В.П. були захищені 2 кандидатські дисертації.

На кафедрі створені умови та всіляко підтримується індивідуальна наукова робота студентів. Під керівництвом викладачів студентами виконуються науково-дослідні роботи, розробляються нові електронні пристрої, щорічно проводяться студентські наукові конференції. Кілька студентів кафедри виграли міжнародні гранти і отримали фінансування для виконання досліджень за сучасною науковою тематикою. Багато випускників кафедри успішно навчаються в аспірантурі ведучих наукових закладів України та захищають кандидатські дисертації.

За результатами проведених досліджень співробітниками кафедри за останні п’ять років захищено одну докторську та три кандидатські дисертації з фізико-математичних наук. 

  

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедри - Заяць Тарас Михайлович
Дата оновлення сторінки: 06.10.2020