Кафедра комп’ютерних систем та мереж

Кафедра створена у 1991 році під назвою “Кафедра природничих дисциплін” і була першою на новоствореному інженерно-технічному факультеті. В 1993 році її перейменовано в кафедру математичного моделювання, а в 2004 – в кафедру комп’ютерних систем та мереж. У тому ж році на кафедрі започатковано підготовку фахівців з напряму “Комп’ютерна інженерія” (спеціальність “Комп’ютерні системи та мережі”).

Кафедра комп’ютерних систем та мереж ДВНЗ «УжНУ» готує фахівців за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» (освітня програма «Комп’ютерні системи та мережі»), яка є найбільш універсальною і поширеною в галузі 12 «Інформаційні технології». Спеціалісти в сфері інформаційних технологій займають перші місця в рейтингу найбільш високооплачуваних та затребуваних професій в Україні та світі.

Термін навчання на денній формі навчання за освітнім ступенем бакалавр – 3 роки 10 місяців, за освітнім ступенем магістр – 1 рік 4 місяців.

У зв’язку з бурхливим розвитком комп’ютерної інженерії постійно оновлюються навчальні плани та методичні матеріали, підтримуються зв’язки з провідними вузами країни, запрошуються провідні спеціалісти з відповідних напрямків, які читають лекції для студентів спеціальності.

Кафедра має наукові зв'язки з провідними науковими організаціями та вищими навчальними закладами України та ближнього зарубіжжя, зокрема з з НТУУ "Київський політехнічний інститут", НУ "Львівська політехніка", Інститутом інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії Вінницького національного технічного університету, Інститутом електронної фізики НАН України, НТУ «Харківський політехнічний інститут», Поморською Академією в м. Слупськ (Польща) та іншими установами.

З 2012 по 2016 рік співробітники кафедри приймали участь в міжнародному проекті Green Computing and Communications (GREENCO), при цьому брали участь в розробці навчальних планів та програм магістратури, аспірантури, а також курсів підвищення кваліфікації за напрямом «Екологічно безпечні комп’ютерні технології та комунікації».

Тема науково-дослідної роботи кафедри комп’ютерних систем та мереж – «Високопродуктивні комп’ютерні системи та мережі».

Метою наукових досліджень в області високопродуктивних комп'ютерних систем є, зокрема, питання проектування таких систем, оцінка їх продуктивності та ефективне використання для обробки великих масивів даних, математичного моделювання тощо, а також дослідження їх впливу на сучасні технології обробки даних. На сьогодні сфера застосування таких систем опрацювання даних суттєво розширюється, охоплюючи такі наукоємні технологічні області, як молекулярна фармакологія, наноелектроніка, створення енергетичних комплексів нового покоління, а також проведення фундаментальних наукових досліджень в астрофізиці, мікробіології, фізиці твердого тіла тощо. Варто також зазначити, що у порівнянні з попередніми десятиліттями класичні високопродуктивні системи паралельного та розподіленого опрацювання даних стають доступнішими для ширшого кола споживачів. Це здебільшого обумовлено використанням кластерних архітектур на базі типових, доступних та відносно недорогих апаратних засобів. Іншим фактором, що визначає розповсюдженість таких систем, є наявність вільного відкритого програмного забезпечення, зокрема, системного програмного забезпечення, засобів розробки та прикладного програмного забезпечення.

У рамках цієї тематики дослідження проводяться в декількох напрямках:

 1. Розробка високопродуктивних модулів та реалізація їх на ПЛІС.
 2. Аналіз, синтез і моделювання нейронних мереж.
 3. Аналіз, відновлення та захист даних.
 4. Моделювання структури невпорядкованих середовищ.
 5. Високопродуктивні паралельні обчислювальні системи та мережі.

Викладачі кафедри є постійними учасниками міжнародних та всеукраїнських наукових, науково-практичних конференцій. А також до наукової роботи активно залучаються студенти, які представляють свої дослідження на студентських наукових конференціях і конференціях аспірантів, студентів та молодих вчених.

На кафедрі створені всі умови для наукової роботи студентів. Щорічно проводяться наукові студентські конференції. Кращі студенти беруть участь у Всеукраїнських та міжнародних студентських наукових конференціях та конкурсах студентських наукових робіт. 

Вони є переможцями та призерами другого етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з системного програмування, технічної діагностики обчислювальних пристроїв та систем, розробки комп’ютерних ігор та комп’ютерної інженерії.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напрямки професійної діяльності випускників:

 • розробник обчислювальних систем, мереж та комп’ютерних програм;
 • адміністратор доступу;
 • адміністратор системи;
 • адміністратор бази даних;
 • аналітик з комп’ютерних комунікацій, комп’ютерних систем;
 • конструктор комп’ютерних систем та мереж;
 • інженер з програмного забезпечення комп’ютерів;
 • програміст;
 • виробництво обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації;
 • технічне обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки.

Провідні компанії та організації, де працюють випускники кафедри:

 • ТОВ «СІНКМОБАЙЛС» (посади: iOS-Developer, Android-Developer, .NET-Developer, QA-Tester).
 • ТОВ «YAZAKI» (посади: ISS Support Specialist, .NET-Developer, Quality Engineer, Test Engineer).
 • ТОВ «Jabil Worldwide» (посади: Global IT Quality and Compliance team lead, IT Process Engineer).
 • АВТО Software (посади: QA Engineer, .NET-Developer, PHP- Developer).
 • Rokitt (Front -end (JS) Engineer, Database Developer, Java Developer).

 

Відповідальний за інформацію: Горват Петро Петрович
Дата оновлення сторінки:29.10.2020