Кафедра комп’ютерних систем та мереж

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки №1262 від 19 листопада 2018 року.

На базі затвердженого стандарту оновлено освітню програму "Комп’ютерні системи та мережі", за якою ведеться підготовка бакалаврів з комп’ютерної інженерії у ДВНЗ "УжНУ". Освітня програма містить:

- профіль освітньої програми;

- перелік компонент та їх логічну послідовність;

- форми атестації здобувачів вищої освіти;

- матрицю відповідності програмних компетентностей компонентам ОП;

- матрицю забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами ОП.

Підготовка магістрів ведеться в рамках освітньо-професійної програми "Комп’ютерні системи та мережі", яка містить:

- профіль освітньої програми;

- перелік компонент та їх логічну послідовність;

- форми атестації здобувачів вищої освіти;

- матрицю відповідності програмних компетентностей компонентам ОП;

- матрицю забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами ОП.

 

 

Відповідальний за інформацію: Горват Петро Петрович
Дата оновлення сторінки:04.07.2020