Кафедра технології машинобудування

Кафедра технології машинобудування (ТМ) створена 27 червня 1993 року з метою підготовки спеціалістів у галузі машинобудування і на зараз є випускною кафедрою. Кафедра здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, спеціаліст та магістр напряму 6.050502 «Інженерна механіка» та за спеціальностями 7.05050201 та 8.05050201 «Технологія машинобудування».

З 2016 року кафедра ТМ проводить прийом вступників для підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю 131 Прикладна механіка (спеціалізація – Технології машинобудування).

Кафедра ТМ є основним навчальним підрозділом, який забезпечує інженерами-механіками машинобудівну галузь Закарпатської області. Випускники кафедри – керівники та провідні співробітники підприємств і науково-проектних організацій машинобудівного комплексу, а також у галузях автомобілебудування та автоматизації виробництва.

Для підготовки висококваліфікованих випускників на кафедрі створені всі необхідні умови: високий рівень професорсько-викладацького складу, добре розвинена сучасна матеріально-технічна база, достатнє навчально-методичне забезпечення, функціонують навчальні і наукові лабораторії, оснащені сучасним обладнанням та комп’ютерною технікою із підключенням до мережі Інтернет.

Викладачі кафедри мають значний педагогічний, науковий і виробничий досвід, продовжують активно працювати в науковій сфері. Саме це забезпечує високий рівень навчально-методичної роботи, який передбачає, зокрема, знання сучасних проблем і тенденцій у машинобудуванні і суміжних галузях народного господарства.

Випускники кафедри основні навички професійної підготовки одержують при вивченні спеціальних дисциплін, проходженні виробничих практик, а також під час виконання та захисту курсових, дипломних проектів, магістерських робіт. У всіх дипломних проектах та магістерських роботах застосовують сучасні комп'ютерні засоби підготовки конструкторської та технологічної документації, оформлення креслень із використанням програм «AutoCAD», «Компас-3D», «Вертикаль», програми для розрахунку режимів різання, припусків на механічну обробку, розрахунку норм часу на операції та ін.

Високий рівень навчально-методичної роботи кафедри передбачає, зокрема, знання сучасних проблем і тенденцій розвитку технологій у машинобудуванні, що забезпечує успішне працевлаштування випускників після завершення навчання. До кафедри ТМ щорічно звертаються із чисельними запитами на забезпечення фахівцями з вищою освітою від підприємств і фірм Закарпатської області, а саме ПАТ «Ужгородський Турбогаз», ПАТ «Машинобудівний завод «Тиса», ЗАТ «Єврокар», ТОВ «Ядзакі-Україна», ТОВ «Конвектор», ТОВ «Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед», «Металворкс» та ін.

Випускниками та працівниками кафедри ТМ за останні п'ять років захищено 6 кандидатських та одна докторська дисертація.

Частка випускників кафедри працюють у науково-дослідних установах України та зарубіжжя. Наприклад, Надь А. – у Будапештському технічному університеті, Борисов Б. -  у Інституті проблем матеріалознавства (м. Київ) і т.д.

За оцінкою експертної комісії Міністерства освіти і науки України рівень підготовки фахівців на кафедрі (матеріально-технічне забезпечення, методичне забезпечення, рівень наукової роботи) відповідають найвищим вимогам та критеріям інженерної освіти в Україні.

У навчально-виробничій майстерні кафедри ТМ

УМОВИ ВСТУПУ

Для вступу необхідна повна загальна середня освіта та сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти 2016 року з результатом не нижче 100 балів з таких предментів:

  • українська мова і література;
  • математика;
  • фізика або хімія або географія або іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська).

 

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедри - Жигуц Юрій Юрійович
Дата оновлення сторінки: 20.06.2017