Кафедра технології машинобудування

Кафедра технології машинобудування (ТМ) створена 27 червня 1993 року з метою підготовки спеціалістів у галузі машинобудування і на сьогоднішній час є кафедрою, що здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр та магістр у галузі знань 13 Механічна інженерія.

З 2016 року кафедра ТМ проводить прийом вступників для підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю 131 Прикладна механіка (кваліфікація – Технічний фахівець-механік).

Кафедра ТМ є основним навчальним підрозділом, який забезпечує інженерами-механіками машинобудівну галузь Закарпатської області. Випускники кафедри – керівники та провідні співробітники підприємств нашого краю та поза його межами. Вони працюють на виробничих та науково-проектних підприємствах машино- та приладобудування, а також у галузях автомобілебудування та автоматизації виробництва.

Для підготовки висококваліфікованих випускників на кафедрі створені всі необхідні умови: високий рівень професорсько-викладацького складу, добре розвинена сучасна матеріально-технічна база, достатнє навчально-методичне забезпечення, функціонують навчальні і наукові лабораторії, оснащені сучасним обладнанням та комп’ютерною технікою із підключенням до мережі Інтернет.

Викладачі кафедри мають значний педагогічний, науковий і виробничий досвід, продовжують активно працювати в науковій сфері. Саме це забезпечує високий рівень навчально-методичної роботи, який передбачає, зокрема, знання сучасних проблем і тенденцій у машинобудуванні і суміжних галузях народного господарства.

Випускники кафедри основні навички професійної підготовки одержують при вивченні спеціальних дисциплін, проходженні виробничих практик, а також під час виконання та захисту курсових, дипломних проектів, магістерських робіт. У всіх дипломних проектах та магістерських роботах застосовують сучасні комп'ютерні засоби підготовки конструкторської та технологічної документації, оформлення креслень із використанням програм «AutoCAD», «Компас-3D», «SolidWorks та інших спеціалізованих програм та програмних комплексів.

Високий рівень навчально-методичної роботи кафедри передбачає, зокрема, знання сучасних проблем і тенденцій розвитку технологій у машинобудуванні, що забезпечує успішне працевлаштування випускників після завершення навчання. До кафедри ТМ щорічно звертаються із чисельними запитами на забезпечення фахівцями з вищою освітою від підприємств і фірм Закарпатської області, а саме ЗАТ «Єврокар», ТОВ «Ядзакі-Україна», ТОВ «Джентерм Україна», ТОВ «Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед», ПАТ «Ужгородський Турбогаз», ТОВ «Металворкс» та ін.

Випускниками та працівниками кафедри ТМ за останні п'ять років захищено 6 кандидатських та одна докторська дисертація.

Частка випускників кафедри працюють у науково-дослідних установах України та зарубіжжя. Наприклад, А.Надь – у Будапештському технічному університеті, Д.Борисов -  у Інституті проблем матеріалознавства (м. Київ) і т.д.

За оцінкою експертної комісії Міністерства освіти і науки України, рівень підготовки фахівців на кафедрі (матеріально-технічне забезпечення, методичне забезпечення, рівень наукової роботи) відповідають найвищим вимогам та критеріям інженерної освіти в Україні.

У навчально-виробничій майстерні кафедри ТМ

УМОВИ ВСТУПУ

Для вступу необхідна повна загальна середня освіта та сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти  з результатом не нижче 100 балів з предметів згідно «Правил прийому ДВНЗ «УжНУ».

 

 

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедри - Жигуц Юрій Юрійович
Дата оновлення сторінки: 21.11.2022