Кафедра технології машинобудування

Список дисциплін, які читають викладачі кафедри ТМ

 І курс

 1. Нарисна геометрія і інженерна графіка.
 2. Технологія конструкційних матеріалів.
 3. Інженерна механіка.
 4. Теоретична механіка.

II курс

 1. Нарисна геометрія і інженерна графіка.
 2. Опір матеріалів у машинобудуванні.
 3. Теоретична механіка
 4. Прикладна механіка.
 5. Теорія механізмів і машин.
 6. Принципи інженерної творчості та історія інженерної діяльності.
 7. Вступ до спеціальності.

III курс

 1. Матеріалознавство.
 2. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання.
 3. Теоретичні основи теплотехніки і теорія технічних систем.
 4. Теорія різання і теплові процеси.
 5. Різальний інструмент та інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва.
 6. Основи конструювання деталей машин.
 7. Гідравліка, гідропневмопривід.
 8. Верстатне обладнання машинобудівного виробництва.
 9. Комп'ютерна геометрія і графіка.
 10. Фінанси і кредит у машинобудівному виробництві.
 11. Теорія технічних систем.
 12. Технологічні основи машинобудування.
 13. Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин.
 14. Технологія виготовлення деталей з пластмас та технологічне спорядження.
 15. Основи підприємництва.

ІV курс

 1. Машинна графіка.
 2. Експлуатація та обслуговування машин.
 3. Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин.
 4. Металорізальні верстати і промислові роботи.
 5. Організація, планування та управління виробництвом.
 6. Логістика.
 7. Теорія автоматичного керування.
 8. Основи підприємництва.
 9. Економіка машинобудівного підприємства.
 10. Теоретичні основи технології машинобудування.
 11. Технологія обробки типових деталей та складання машин.
 12. Наноматеріали і нанотехнології.
 13. Безпека життєдіяльності і основи охорони праці.
 14. Електронні та електричні пристрої керування технологічним обладнанням.
 15. Різальний інструмент та інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва.
 16. Технологічне спорядження.

V курс

 1. Механоскладальні дільниці та цехи у машинобудуванні.
 2. Програмування верстатів з ЧПК.
 3. Основи САПР.
 4. Автоматизація виробничих і складальних процесів у МБ та їх контроль.
 5. Розмірне і математичне моделювання та аналіз ТП.
 6. Охорона праці у машинобудуванні.
 7. Метрологічне забезпечення ТП.
 8. Основи менеджменту та маркетингу в науковій діяльності.
 9. Піднімально-транспортні машини і механізми.
 10. Основи наукових досліджень.
 11. Патентознавство і авторське право.
 12. Методика викладання інженерних дисциплін.
 13. Основи педагогіки і психології.
 14. Філософські проблеми наукового пізнання

VІ курс

 1. Теорія математичного планування експерименту
 2. Технологічне забезпечення надійності деталей машин
 3. Науково-дослідна робота студента

 

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедри - Жигуц Юрій Юрійович
Дата оновлення сторінки: 09.04.2019