Кафедра технології машинобудування

 Завідувач кафедри:

Жигуц Юрій Юрійович – док. техн. наук, професор, заслужений винахідник України, академік Академії інженерних наук України, дійсний член зовнішньої колегії Академії наук Угорщини, член експертної комісії ДАК України з напряму «Механіка і транспорт».

Члени кафедри:

Жигуц Юрій Юрійович – док. техн. наук, професор, завідувач кафедри,

Козубовський Володимир Ростиславович – док. техн. наук, професор, лауреат Державної премії у галузі науки і техніки;

Ерфан Єва Алоїсівна – канд. екон. наук, доцент;

Проц Лариса Анатоліївна – канд. техн. наук, доцент;

Сегеда Юрій Миколайович – канд. фіз.-мат. наук, доцент;

Драгула Євгеній Юрійович – ст. викладач;

Легета Ярослав Павлович – ст. викладач;

Талабірчук Віктор Юрійович – ст. викладач;

Інженерно-технічний персонал:

Крайняй Іван Іванович – завідувач лабораторіями;

Кубан Золтан Людвигович – майстер виробничого навчання;

Крайняй Марія Василівна – старший лаборант.

Колектив кафедри технології машинобудування

 

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедри - Жигуц Юрій Юрійович
Дата оновлення сторінки: 09.04.2019